Uhry

štítky

72 knih


Štát s dvoma tvárami: K hospodárskemu vývoju monarchie, Uhorska a Slovenska 1848-1867Štát s dvoma tvárami: K hospodárskemu vývoju monarchie, Uhorska a Slovenska 1848-18672014, Roman Holec

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dejiny počiatkov terajšieho UhorskaDejiny počiatkov terajšieho Uhorska1868, František Víťazoslav Sasinek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Augustiniáni na území stredovekého Slovenska (Uhorska)Augustiniáni na území stredovekého Slovenska (Uhorska)2015, Miroslav Huťka

Obsahom vedeckej monografie sú stredoveké dejiny rehole augustiniánov so zameraním na územie dnešného Slovenska a s presahom na celouhorské a európske stredoveké dejiny. Kniha prináša nové poznatky o stredovekom historic... více
Politické a spoločenské pomery na Slovensku v 1. polovici 17. storočiaPolitické a spoločenské pomery na Slovensku v 1. polovici 17. storočia2012, kolektiv autorů

Monografia sleduje zložitý politický, spoločenský, ekonomický a kultúrny vývoj na Slovensku v 1. polovici 17. storočia. Najvýznamnejšou zmenou na začiatku storočia bolo zosadenie kráľa Rudolfa a splnenie viacerých požiad... více


História cisárskej pevnosti VrábleHistória cisárskej pevnosti Vráble2019, Ľuboš Trubíni

Ide o prelomové dielo, pretože autori intenzívnou návštevou archívov v strednej Európe prinášajú širokej čitateľskej verejnosti absolútne nové informácie o histórii tejto jedinečnej malej pevnosti. Kniha bude obsahovať k... více


Národové zemí uherskýchNárodové zemí uherských1894, Jaroslav Vlach

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dejiny poddanstva v UhorskuDejiny poddanstva v Uhorsku1955, Ignác Acsády

Kniha dáva ucelený obraz o živote a osudoch poddaného ľudu v Uhorsku od jeho vzniku až do r. 1848. více


Bálint BalassiBálint Balassi2005, Helena Ferencová

Stručný katalóg k výstave „Pamätná expozícia Valentína Balašu“ prezentuje najvýznamnejšie medzníky zo života veľkého renesančného básnika, protitureckého bojovníka a naznámejšieho člena rodu Balašovcov.... více


Zaslúžený trestZaslúžený trest2019, Andrej Lorinc

História Kráľovského Uhorska v 17. storočí je poznačená stavovskými povstaniami. V jednom z nich, ktoré viedol Štefan Bočkaj, sa jeho hajdúsi v roku 1604 pri Ožďanoch postavili na odpor cisárskej armáde Rudolfa II. V bit... více


Palatíni arpádovských kráľovPalatíni arpádovských kráľov2020, Angelika Herucová

Na vývoji hodnosti palatína je možné sledovať celé dejiny Uhorského kráľovstva. V období vlády Arpádovcov boli palatíni vysoko postavení kráľovskí hodnostári, vyberaní spomedzi najvyššej šľachty. Boli súčasťou politickéh... více


Pod zástavou kurucov (Protihabsburské povstania v Uhorsku v r. 1670 - 1711)Pod zástavou kurucov (Protihabsburské povstania v Uhorsku v r. 1670 - 1711)2015, Peter Kónya

Kniha je určená predovšetkým študentom slovenských univerzít odboru história, archívnictvo a učiteľstvo dejepisu, ako doplnková študijná literatúra pre predmety slovenské dejiny raného novoveku a iné povinne voliteľné a ... více


Konfesionálny vývin Uhorska v ranom novovekuKonfesionálny vývin Uhorska v ranom novoveku2017, kolektiv autorů

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Matica slovenská a národnostná otázkaMatica slovenská a národnostná otázka1997, Belo Polla

Autorova pôvodne plánovaná celoživotná práca - osvetliť počiatky 60. rokov 19. storočia ako obdobie formovania moderného slovenského národného a štátneho programu - zostala nedokončená. Zostalo z nej len torzo štúdií zhr... více


Zemepanské mestá a mestečká v Uhorsku v ranom novovekuZemepanské mestá a mestečká v Uhorsku v ranom novoveku2013, Peter Kónya

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Rekatolizácia, protireformácia a katolícka reštaurácia v UhorskuRekatolizácia, protireformácia a katolícka reštaurácia v Uhorsku2013, Peter Kónya

Popis knihy není zatím k dispozici. více


4