Uhry

štítky

52 knih

História cisárskej pevnosti VrábleHistória cisárskej pevnosti Vráble2019, Ľuboš Trubíni

Ide o prelomové dielo, pretože autori intenzívnou návštevou archívov v strednej Európe prinášajú širokej čitateľskej verejnosti absolútne nové informácie o histórii tejto jedinečnej malej pevnosti. Kniha bude obsahovať k... více


Národové zemí uherskýchNárodové zemí uherských1894, Jaroslav Vlach

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dejiny poddanstva v UhorskuDejiny poddanstva v Uhorsku1955, Ignác Acsády

Kniha dáva ucelený obraz o živote a osudoch poddaného ľudu v Uhorsku od jeho vzniku až do r. 1848. více
Bálint BalassiBálint Balassi2005, Helena Ferencová

Stručný katalóg k výstave „Pamätná expozícia Valentína Balašu“ prezentuje najvýznamnejšie medzníky zo života veľkého renesančného básnika, protitureckého bojovníka a naznámejšieho člena rodu Balašovcov.... více


Zaslúžený trestZaslúžený trest2019, Andrej Lorinc

História Kráľovského Uhorska v 17. storočí je poznačená stavovskými povstaniami. V jednom z nich, ktoré viedol Štefan Bočkaj, sa jeho hajdúsi v roku 1604 pri Ožďanoch postavili na odpor cisárskej armáde Rudolfa II. V bit... více


Palatíni arpádovských kráľovPalatíni arpádovských kráľov2020, Angelika Herucová

Na vývoji hodnosti palatína je možné sledovať celé dejiny Uhorského kráľovstva. V období vlády Arpádovcov boli palatíni vysoko postavení kráľovskí hodnostári, vyberaní spomedzi najvyššej šľachty. Boli súčasťou politickéh... více


Slovenský ľud po rozpade Veľkomoravskej ríšeSlovenský ľud po rozpade Veľkomoravskej ríše1984, Richard Marsina

Problematike začlenenia Slovenska do uhorského štátu sa venovalo vedecké sympózium usporiadané z príležitosti XVI. zasadania Československo-maďarskej historickej komisie vo Vespríme 15.-16. septembra 1981, a tento zborní... více


4