traumatologie

štítky

15 knih


Traumatologie 80% Traumatologie 2005, Eduard Wondrák

Skripta přinášejí přehled nauky o úrazové chirurgii a mají sloužit jako repetitorium studujícím medicíny. Problematika je členěna do dvou částí - části všeobecné (např. definice úrazu, šok, kompartment syndrom, crush syn... více


Traumatologie orofaciální oblasti 40% Traumatologie orofaciální oblasti 2011, Jiří Mazánek

Zcela přepracované, doplněné a aktualizované vydání této velmi úspěšné publikace., která je určena zejména jako učební text pro studující medicíny. Kromě studentů magisterských i bakalářských programů medicíny v ní najdo... více


Traumatologie břicha a retroperitonea 100% Traumatologie břicha a retroperitonea 2013, Vladislav Třeška

Kniha je odrazem multidisciplinární práce chirurgů, anesteziologů, intenzivistů, urologů a radiodiagnostiků, kteří denně řeší v rámci Traumatologických center závažná břišní a retroperitoneální poranění. Kniha vzniká na ... více
Vybrané kapitoly LTV v ortopedii a traumatologii 100% Vybrané kapitoly LTV v ortopedii a traumatologii 2001, Richard Chaloupka

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Traumatologie pohybového aparátu, pánve, páteře a 100% Traumatologie pohybového aparátu, pánve, páteře a 2016, Pavel Douša

Obsáhlá monografie Traumatologie pohybového aparátu pánve, páteře a paklouby s bohatou obrazovou dokumentací poskytuje ucelený pohled na léčení jednotlivých zlomenin. Pro záměr vytvořit tuto moderní monografii získali po... více


Traumatologie ve schématech a RTG obrazech 0% Traumatologie ve schématech a RTG obrazech 2006, Alexander Ferko

Tato v naší litertuře zatím ojedinělá publikace pomáhá čtenáři v orientaci v problematice úrazů. Kniha je určena především studentům medicíny ale i mladším lékařům ve specializační přípravě. Ocení ji jak traumatologové ... více


Traumatologie hrudníku v instruktivních kazuistikách 0% Traumatologie hrudníku v instruktivních kazuistikách 2017, Vladislav Hytych

K specifickým rysům traumatologie hrudníku patří častá nutnost okamžitého chirurgického zákroku pro ohrožení vitálních funkcí. Základní znalost této problematiky je proto nezbytná nejen pro chirurgy specializovaných prac... více


Vybrané kapitoly z chirurgie, traumatologie, ortopedie a protetiky 0% Vybrané kapitoly z chirurgie, traumatologie, ortopedie a protetiky 1993, Václav Paneš

Učební text pro střední zdravotnické školy. více


Forenzní traumatologie 0% Forenzní traumatologie 2009, Michal Beran

Učební text Forenzní traumatologie je ve své úvodní části věnován jednak právním a kriminalistickým aspektům práce soudního lékaře a jednak obecné charakterizaci mechanických poranění. Následně se jeho speciální část pod... více


Traumatologie břicha 0% Traumatologie břicha 1977, Kamil Typovský

Kniha podává soustavný přehled mechanismů, symptomologie, diagnostiky, komplikací a prognozy obecné i speciální zákonitosti poranění více


Traumatologie pohybového ústrojí 0% Traumatologie pohybového ústrojí 1981, Kamil Typovský

Identifikační číslo tohoto vydání knihy je: 08-048-81 více


Traumatologie dospělých: Příprava ke zkouškám z chirurgických oborů 0% Traumatologie dospělých: Příprava ke zkouškám z chirurgických oborů 2004, Jiří Hoch

Učebnice pro lékařské fakulty. více


Traumatologie hrudníku 0% Traumatologie hrudníku 1980, Miloš Hájek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Traumatologie 0% Traumatologie 2002, Vladimír Pokorný

V monografii jsou přehledně, stručně a přitom obsažně zpracovány nejnovější poznatky z tohoto lékařského oboru. V obecné části je podána obecná definice úrazu a rozčlenění úrazů, zásady první pomoci, jedna kapitola je vě... více


Základy ústní a čelistní traumatologie 0% Základy ústní a čelistní traumatologie 2014, Jindřich Pazdera

Publikace poskytuje základní informace o metodách diagnostiky a terapie úrazů chrupu, čelistních kostí a měkkých tkání obličeje. Obecná část knihy seznamuje čtenáře se základy klinické anatomie obličejového skeletu, s př... více


Doporučené štítky

úrazy chirurgie ortopedie kazuistiky