Thrákové

štítky

5 knih


Antické ČernomoříAntické Černomoří1978, Radislav Hošek

Se starověkou historií a složitými osudy celého černomořského pobřeží a kmenů, které je tehdy obývaly, s jejich zvláštními zvyky a způsobem života, s jejich výboji a válkami i s jejich kulturou a uměním v celé šíři a boh... více


ThrákovéThrákové1990, Jan Bouzek

Putování za Thráky je exotické co do vzdáleností času, ale nikoli prostoru, potože rozhodující část dějinného jeviště i většina památek po Thrácích jsou českému čtenáři snadno dostupné na území Bulharska a Rumunska. Zejm... více


Thrácké uměníThrácké umění1973, Todor Gerasimov

Popis knihy není zatím k dispozici. více
Řeč kamene, zlata a mramoruŘeč kamene, zlata a mramoru1984, Bogomil Nonev

Populární výklad dějin a kultury Balkánu před příchodem Bulharů, t.j. do 7. stol. n. l. více


Umění ThrákůUmění Thráků1978, kolektiv autorů

Z pokladů bulharských muzeí více