společenské vědy

štítky

128 knih


Mediální modernaMediální moderna2014, Jiří Bystřický

Podtitul: Studie k soudobým formám de-abstrakce a mediality. Kolektivní monografie Mediální moderna (Studie k soudobým formám de-abstrakce a mediality) nabízí čtenáři analýzu teorií a diskusí spjatých s vnímáním a int... více


Média a rychlostMédia a rychlost2013, Stanislav Hubík

Dromoskopický řád viditelnosti a s ním spojené dromosférické vnímání vznikly poměrně rychlým převrácením míst a funkcí geometrické optiky a vlnové optiky: přímé vidění (okem) ustoupilo nepřímému vidění (televizí), předmě... více


Odpočinkem k úspěchu aneb Proč jen spánek nestačíOdpočinkem k úspěchu aneb Proč jen spánek nestačí2015, Matthew Edlund

Vypadat mladší, být zdravější a vyzkoušet nový druh energie. Netečnost. Nuda. Nedostatek koncentrace. Příliš mnoho z nás si nalévá další šálek kávy a únavu přijímá jako nevyhnutelný vedlejší účinek hektického života. Dok... více
Základy společenských věd - pro učitele učitelů - studenty pedagogických fakult, pro učitele středních škol a jejich žákyZáklady společenských věd - pro učitele učitelů - studenty pedagogických fakult, pro učitele středních škol a jejich žáky2004, Jaroslav Koťa

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Karneval zdání - Rozprava o řečiKarneval zdání - Rozprava o řeči2017, Georges Balandier

"Esejistická" kniha tohoto slavného antroploga analyzuje na základě řečového rámce postmoderní současnost stejně tak jako dějiny minulého století, krásným a podivuhodným stylem odhaluje změny rečových paradigma... více


Diplomatické Theatrum MundiDiplomatické Theatrum Mundi2017, Václav Hubinger

Kniha není jen popisem profese diplomata, ale ukazuje, jak diplomat vidí „divadlo světa“, bez kterého jeho práce nemá smysl. Autor vychází z vlastní zkušenosti, ze zkušeností a vzpomínek kolegů i předchůdců. Život diplom... více


Základy společenských věd - Péče o obec II. dílZáklady společenských věd - Péče o obec II. díl2004, Jaroslava Pešková

Tématem je určení člověka v jeho veřejné identitě, politické vztahy, povaha veřejné moci, společenských a právních regulací. Tato publikace vychází z již dříve vydané publikace Základy společenských věd. Záměrem tohoto r... více


Základy společenských věd - Péče o jazyk a komunikaci III. dílZáklady společenských věd - Péče o jazyk a komunikaci III. díl2004, Jaroslava Pešková

Tématem jsou základy filosofie jazyka, problematika vztahu myšlení a řeči, zejména klíčový problém komunikace a informace na počátku třetího tisíciletí. Je doplněna výkladem estetiky. Tato publikace vychází z již dříve v... více


Základy společenských věd - Vztah ke světu jako celku IV. dílZáklady společenských věd - Vztah ke světu jako celku IV. díl2004, Jaroslava Pešková

Tématem je vztah člověka ke světu jako k „horizontu smyslu“ a význam péče o tento horizont, problém lidského zakoušení světa, ve kterém žijeme. Tato publikace vychází z již dříve vydané publikace Základy společenských vě... více


Česká humanistická tradice v moderním managementuČeská humanistická tradice v moderním managementu2018, Vladimír Josef Dvořák

Autoři knihy objevují principy humanistického myšlení a na něm založeného vůdcovství a předkládají je jako inspirativní vzory pro náš současný život a řízení moderních organizací. Kniha sleduje myšlenkový proud od Husa p... více


Žádná ženská člověk neníŽádná ženská člověk není2011, Lucie Storchová

Polarizace genderů v českojazyčné literatuře 2. poloviny 18. století. Edice několika převážně drobných spisů o ženství a genderových vztazích z období mezi koncem 17. a koncem 18. století. Doprovozeno vysvětlivkami, slo... více


Postavy a problémy soudobé teoretické sociologiePostavy a problémy soudobé teoretické sociologie2001, Jiří Šubrt

Kniha je věnována teoretickým koncepcím, které se v sociologii prosazovaly během posledních padesáti let. Vzhledem k šíři dané problematiky učinil autor výběr osobností tak, aby reprezentovaly všechna významná paradigmat... více


Opakujeme si k maturitě...Základy společenských vědOpakujeme si k maturitě...Základy společenských věd2011, Radek Veselý

Tato edice je speciálně určena budoucím maturantům, kterým má stručným a jednoduchým způsobem pomoci v jejich náročné přípravě k maturitní zkoušce. (25 podrobně zpracovaných témat) více


Násilí z pohledu společenských vědNásilí z pohledu společenských věd2007, Joža Spurný

Sborník příspěvků z mezinárodní konference 20.9. 2007. více


Maturitní otázky - základy společenských vědMaturitní otázky - základy společenských věd2001, Jitka Mudrychová

Publikace určená maturantům a zájemcům o studium společenských věd. 25 podrobně zpracovaných témat (např. psychologie, filosofie, sociologie, právo, emoce, etika...). více


6