soudnictví

štítky

42 knih

Súdnictvo a súdna prax v mestách Pentapolitany v 16. storočíSúdnictvo a súdna prax v mestách Pentapolitany v 16. storočí2016, Blanka Szeghyová

Súdnictvo a súdna prax patria na Slovensku k málo prebádaným oblastiam histórie. Monografia je postavená na archívnom výskume v piatich východoslovenských, kedysi hornouhorských mestách v období 16. storočia. Išlo o mest... více


Soudní lékařství pro právníkySoudní lékařství pro právníky1958, Jaromír Tesař

Učebnice podrobně seznamuje se zjišťovacími a vyšetřovacími metodami v celém rozsahu soudního lékařství a uvádí příslušné patologické a morfologické nálezy. Podává též lékařský výklad k jednotlivým ustanovením trestního ... více


Vývoj trestního soudnictví v Německu v letech 1933-1945Vývoj trestního soudnictví v Německu v letech 1933-19452010, Jaromír Tauchen

Za tématem této monografie se skrývá to nejkrutější a nejtrpčí období dějin německé justice. Byla to doba vyznačující se tím, že vláda státu ovládaného jednou stranou využívala soudnictví a jeho soudců k uskutečnění svýc... více
Soudové zisku nenesouSoudové zisku nenesou2011, Tereza Sieglová

Spory obyvatel městeček pardubického panství v 16. a 17. století. Kniha přináší netradiční pohled na problematiku mezilidských vztahů na příkladech obyvatel městeček pardubického panství, a to prostřednictvím analýzy sp... více


Zločin v ŽidlochovicíchZločin v Židlochovicích2007, Jiří Smutný

Vývoj kriminality, bezpečnostních složek, soudnictví a trestů v dějinách obce Židlochovice. více


Od zločinu k trestu: Vývoj stoličného súdnictva na Liptove v 18. storočíOd zločinu k trestu: Vývoj stoličného súdnictva na Liptove v 18. storočí2019, Miroslav Nemec

Končila väčšina odsúdených v 18. storočí na popravisku? Bolo mučenie pri výsluchoch v minulosti bežné? Mal súdny proces v tomto období jednotnú podobu alebo sa prispôsoboval svojvôli sudcov? To je len niekoľko otázok,... více


Maleficz: Ako sa súdilo a trestalo v Košiciach v 16. storočíMaleficz: Ako sa súdilo a trestalo v Košiciach v 16. storočí2019, Richard Papáč

Aj starobylé súdne prípady majú svoje čaro. V Archíve mesta Košice možno v dobových spisoch objaviť zaujímavé udalosti, ktoré sa v Košiciach odohrali pred vyše 400 rokmi. Ako prebiehal súdny proces v Košiciach v 16. s... více


Moderní civilní procesModerní civilní proces2015, Radim Chalupa

Monografie se zabývá civilním sporným řízením, přičemž se zaměřuje na jeho základní koncepční vizi. Práce představuje pohled autorů na koncepci civilního sporného procesu pro současnou dobu, tedy v tomto smyslu moderního... více


Poválečná justice a národní podoby antisemitismuPoválečná justice a národní podoby antisemitismu2002, Mečislav Borák

Postih provinění vůči Židům před soudy a komisemi ONV v českých zemích v letech 1945–1948 a v některých zemích střední Evropy. více


Jihomoravské šibenice v časném novověku (16. až 18. stol.)Jihomoravské šibenice v časném novověku (16. až 18. stol.)2019, Josef Unger

Publikace se zabývá výzkumem šibenic v Jihomoravském kraji. Dosavadní výzkum přinesl poznatky o podobě šibenic, jejich datování, situaci v terénu a také o delikventech, kteří byli na šibenici popraveni a jejichž pozůstat... více


Staré české soudnictví (jak se dříve soudívalo)Staré české soudnictví (jak se dříve soudívalo)1967, Jiří Klabouch

Populárně vědecká kniha, v níž se na pozadí historického dění líčí slavné soudní příběhy a popisuje se soustava starých českých soudů, jejich činnost a život na nich. Kniha je rozdělena do tří tematických celků: I. Soudn... více


Zodpovednosť sudcu: Sudcovská etika a disciplinárna zodpovednosťZodpovednosť sudcu: Sudcovská etika a disciplinárna zodpovednosť2011, Zuzana Čaputová

Táto publikácia obsahuje príspevky a závery z pracovnej konferencie, ktorá patrí do série podujatí venovaných téme „prístup k spravodlivosti – bariéry a východiská“ a ktorá sa konala v dňoch 10. – 11. februára 2011 v Sen... více


3