slovenští spisovatelé

štítky

45 knih


Majstri slova 100% Majstri slova 2003, Drahoslav Machala

Pozoruhodná encyklopedická publikácia o päťdesiatich slovenských prozaikoch, dramatikoch a literárnych vedcoch nie je klasickou encyklopédiou plnou "suchých" faktov. Kladie si za cieľ pútavou formou priblížiť najmä súčas... více


Literární toulky Slovenskem 80% Literární toulky Slovenskem 1989, Jaroslav Rezník

Podrobný literární místopis, rodiště a bydliště spisovatelů, inspirace jedn. míst v jejich liter. tvorbě, podrobné rejstříky, čb. fotografie a reprodukce. více


Burič Gejza Vámoš 80% Burič Gejza Vámoš 1971, Daniel Okáli

Popis knihy není zatím k dispozici. více
Kňaz nie každodenný: Jonáš Záborský v službe Košickej diecézy 100% Kňaz nie každodenný: Jonáš Záborský v službe Košickej diecézy 2014, Peter Zubko

V knihe je vo svetle najnovších archívnych výskumov predstavený príbeh konvertitu, rímskokatolíckeho kňaza a slovenského spisovateľa Jonáša Záborského (1812-1876). více


Fenomén Zamarovský 100% Fenomén Zamarovský 2006, Ján Čomaj

Nositeľ národnej ceny za literatúru faktu – ceny Vojtecha Zamarovského Ján Čomaj pripravuje knihu, za ktorou radi siahnu všetci, čo obdivujú tvorbu majstra Zamarovského a sledovali edičný počin vydavateľstva Perfekt – vy... více


Za hranice provincie - Ján Smrek a jeho E/elán 100% Za hranice provincie - Ján Smrek a jeho E/elán 2017, Monika Kapráliková

Autorka snáď po prvýkrát na jednom mieste sústredila všetky relevantné informácie o pôsobení Jána Smreka a zamerala sa na obdobie 20. - 40. rokov 20. storočia, keď vďaka pochopeniu mecenáša vznikol jedinečný časopis pre ... více


Naděje a iluze 100% Naděje a iluze 2011, Jan Mervart

Kniha odkrývá komplikované vztahy českých a slovenských komunistických spisovatelů se stranickým establishmentem v letech 1963–1968. Autor se zaměřuje na jednotlivé kauzy, jež je možno považovat za neuralgické body tehde... více


Cestovatel na perutích času Vojtěch Zamarovský 60% Cestovatel na perutích času Vojtěch Zamarovský 2004, Pavel Toufar

Výpravy do hlubin světa bájí a mýtu aneb Zasnouben s antikou. Pro české a slovenské čtenáře – a později i pro čtenáře v mnoha dalších zemích – objevil Chetity a Sumery, ale také Schliemanna, Hrozného a další velké oso... více


G. K. Zechenter 0% G. K. Zechenter 1955, J. M. Nový

Monografia o Gustávovi Kazimírovi Zechenterovi (1824-1908), ktorý patril medzi najzaujímavejšie postavy slovenskej literatúry. Širšia verejnosť ho pozná najmä ako humoristu, autora vtipných článkov, fejtónov, humoriesiek... více


Životná odysea Martina Kukučína % Životná odysea Martina Kukučína 2022, Mária Rapošová

Publikácia o Martinovi Kukučínovi, jeho osobnosti, neľahkých životných skúškach i o jeho vzácnej medzinárodnej soche. více


Dejiny literatúry slovenskej 0% Dejiny literatúry slovenskej 1953, Jaroslav Vlček

Toto vydání je obnovené a doplněné vydání z roku 1890. podává přehled a popis od nejstarších dob až do konce 19. století. Přehled literárních památek, autorů, historických událostí a vliv na literaturu. více


Gejza Vámoš - burič? 0% Gejza Vámoš - burič? 1997, kolektiv autorů

Z obsahu: 1, Gejza Vámoš 2, Gejza Vámoš a Jégé – paralely a odlišnosti 3, K expresionistickým prvkom v prozaickej tvorbe Gejzu Vámoša 4, Niektoré charakteristické znaky asimilačnej stratégie predstaviteľov stredoeuró... více


Ľudovít Vladimír Rizner 1849-1913 % Ľudovít Vladimír Rizner 1849-1913 1993, kolektiv autorů

Jubilejný zborník zo seminára k 140. výročiu Riznerovho narodenia. Obsahuje príspevky týkajúce sa života a činnosti zakladateľa slovenskej bibliografie, spisovateľa, pedagóga, etnografa i historika Ľudovíta Vladimíra Riz... více


Pavol Hrtus Jurina: Výberová personálna bibliografia 0% Pavol Hrtus Jurina: Výberová personálna bibliografia 2014, Viera Višňáková

Kysuce majú okrem Jána Palárika a Rudolfa Jašíka aj množstvo ďalších významných spisovateľov, ktorí sa v slovenskej literatúre takmer vôbec nespomínajú alebo informácie o nich sú len sporadické. Ide hlavne o medzivojnovú... více


S. H. Vajanský a nemecká literatúra % S. H. Vajanský a nemecká literatúra 1984, Ivan Cvrkal

Autor v publikácii skúma proces trvalého aktívneho vzťahu S. H. Vajanského k nemeckej literatúre, filozofii a kultúre vôbec. více


Vajanský a Turgenev % Vajanský a Turgenev 1968, Andrej Červeňák

"Dvojica Vajanský a Turgenev sa v našej literárnej kritike, ale aj medzi čitateľmi Vajanského prozaického diela, najmä v čase jeho veľkej popularity, vyskytovala veľmi často. Existoval všeobecný dojem, že I. S. Turgenev ... více


Ján Hollý (1785-1849) 0% Ján Hollý (1785-1849) 2003, Eva Fordinálová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Imrich Kružliak: Vyznávač kráľovstva ľudského % Imrich Kružliak: Vyznávač kráľovstva ľudského 2017, Pavel Pollák

Imrich Kružliak patrí medzi najvýraznejšie osobnosti slovenského exilu. Jeho pôsobenie sa úzko spája s prelomovými kapitolami dejín Slovenska v 20. storočí. Počas vojny bol vedúcim Úradu slovenskej tlače, ale aj účastní... více


Svetozár Hurban Vajanský: Na rozhraní umenia a ideológie 0% Svetozár Hurban Vajanský: Na rozhraní umenia a ideológie 2018, kolektiv autorů

Kolektívna monografia "Svetozár Hurban Vajanský: Na rozhraní umenia a ideológie" prináša analytický pohľad na rozsiahle dielo a činnosť Svetozára Hurbana Vajanského. Ide o jednu z tých postáv našich dejín, ktorá vyvoláva... více


Martin Rázus : politik, spisovateľ a cirkevný činiteľ 0% Martin Rázus : politik, spisovateľ a cirkevný činiteľ 2008, Nora Baráthová

Martin Rázus je v širšej verejnosti známy predovšetkým ako spisovateľ - autor kníh pre mládež Maroško a Maroško študuje. Len odborníci poznajú mimoriadny rozsah a vysokú kvalitu jeho literárneho diela. Niektorí si možno ... více


Dominik Tatarka: Spisovateľ vo víre doby % Dominik Tatarka: Spisovateľ vo víre doby 2023, kolektiv autorů

10. mája 2019 sme si pripomenuli 30. výročie úmrtia Dominika Tatarku, významnej osobnosti slovenského kultúrneho prostredia. Pri tejto príležitosti zorganizoval Ústav pamäti národa v spolupráci s Katedrou slovenskej lite... více


Milo Urban - justícia a advokáti v živote a diele % Milo Urban - justícia a advokáti v živote a diele 2020, Peter Kerecman

Publikácia autora JUDr. Petra Kerecmana, PhD. predstavuje čitateľskej verejnosti právne motívy v diele prozaika Mila Urbana, ale aj súdne konania súvisiace s jeho osobou. Aj napriek tomu, že Milo Urban sám právnikom nebo... více


Janko Jesenský v kritike a spomienkach : Sborník 0% Janko Jesenský v kritike a spomienkach : Sborník 1955, Alexander Matuška

Zborník venovaný slovenskému básnikovi, prozaikovi a prekladateľovi Jankovi Jesenskému. Nájdete v ňom okrem časti kritickej a fotografickej aj časť venovanú spomienkam množstva osobností (napr. Andrej Mráz, Emil Boleslav... více


Na vlastný čas sa odvolaj % Na vlastný čas sa odvolaj 1970, kolektiv autorů

Kniha o živote a diele Andreja Sládkoviča. více


Výbor z krásné prózy československé: Slovenská próza % Výbor z krásné prózy československé: Slovenská próza 1931, Pavel Bujnák

Výběr ukázek pro tento svazek pořídil Pavel Bujnák. více


Dvadsiaty prvý: August 1968 v tvorbe slovenských spisovateľov % Dvadsiaty prvý: August 1968 v tvorbe slovenských spisovateľov 1993, Jozef M. Rydlo

Básne slovenských spisovateľov, v ktorých reagujú na okupáciu Česko-Slovenska v roku 1968 vojskami varšavskej zmluvy. více


Mňačko a Izrael % Mňačko a Izrael 2020, Jozef Leikert

Kniha Mňačko a Izrael (politické a osobné peripetie známeho novinára a spisovateľa v rokoch 1967 a 1968) je voľným pokračovaním knihy Taký bol Ladislav Mňačko, ktorú Jozef Leikert napísal v roku 2008. V novej knihe sa ve... více


Vajanský 0% Vajanský 1988, Ján Juríček

Knižka Jána Juríčka o Vajanského osobnosti najviac pozornosti venuje spisovateľovej kritickej, estetickej a publicistickej činnosti, pričom miestami načrtáva aj širšie historické pozadie, aby sa čitateľ mohol lepšie orie... více


Slovník slovenských spisovateľov Dolnej zeme % Slovník slovenských spisovateľov Dolnej zeme 1994, Eva Balážová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Terézia Vansová v slavistickom literárnom kontexte % Terézia Vansová v slavistickom literárnom kontexte 2023, Eliška Gunišová

Literární výzkum osobnosti Terézie Vansové a její literární, vydavatelské a osvětové činnosti poskytuje fascinující obraz ženy odhodlané, alespoň v rámci svých možností, přispět k blahu mnohých; ženy se silně zakořeněným... více


Taký bol Ladislav Mňačko 0% Taký bol Ladislav Mňačko 2008, Jozef Leikert

Máloktorý slovenský novinár a spisovateľ sa zapísal do pamäti svojich čitateľov, priateľov a súčasníkov tak významne, priamo a zároveň v dramatických protikladoch ako práve Ladislav Mňačko. Napriek pohnutému obdobiu, v k... více


Ján Chalupka 1871-1971 % Ján Chalupka 1871-1971 1973, Ladislav Bartko

Zborník materiálov z vedeckej konferencie v dňoch 16.-17. 4. 1971 v Brezne, usporiadanej pri príležitosti 100. výročia úmrtia. více


Tvorba Margity Figuli % Tvorba Margity Figuli 1991, Ján Jurčo

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Hviezdoslav a rodná Orava % Hviezdoslav a rodná Orava 1999, Augustín Maťovčík

Mozaika faktov, dokladov, listov a spomienok, doplnených básnickými ukážkami, tvorí hlavný obsah tejto neveľkej knižočky o P. O. Hviezdoslavovi. Podáva obraz o básnikovom detstve a jeho rodine, záznamy o formovaní mladíc... více


Martin Kukučín 0% Martin Kukučín 1975, Ján Juríček

Kukučínov život poskytuje pestrú mozaiku rôznych životných prostredí v rozličných krajoch: slovenská dedina a mestečká, pražský život študentov a mešťanov, život na ostrove Brač v Dalmácii, život vo veľkomeste i mestečku... více


Prozaik Gejza Vámoš 0% Prozaik Gejza Vámoš 2006, Vladimír Barborík

Literárno-vedná monografia o slovenskom medzivojnovom spisovateľovi maďarského pôvodu G. Vámošovi. více


G. K. Zechenter-Laskomerský: Život a dielo 1824-1908 % G. K. Zechenter-Laskomerský: Život a dielo 1824-1908 1977, Ladislav Bartko

Zborník materiálov z vedeckej konferencie v Brezne 6.-7. decembra 1974. Zborník obsahuje odborné literárnovedné, jazykovedné, kultúrnohistorické referáty a ďalšie prejavy, ktoré odzneli na vedeckej konferencii. Jej cieľo... více


Margita Figuli % Margita Figuli 1970, Anna Fischerová-Šebestová

Personálna bibliografia. více


Herold svitajúcich časov Hviezdoslav 0% Herold svitajúcich časov Hviezdoslav 1988, Augustín Maťovčík

Kniha, ktorá podáva "dokumentárne verný obraz života a diele Pavla Országha, známeho pod básnickým menom Hviezdoslav." Text knihy dopĺňajú rôzne dobové fotografie a obrázky. více


Ľudmila Podjavorinská a detská literatúra 0% Ľudmila Podjavorinská a detská literatúra 1955, Zlatko Klátik

Literární studie o autorce knih pro děti. více