slovenská poezie

štítky

158 knih

Až do najďalších končínAž do najďalších končín1988, Viliam Turčány

Zbierka Až do najďalších končín (1988) je motivickým návratom z Talianska do krás rodného kraja. Z formálneho hľadiska obsahuje všetky básnické formy. více


Pamäť literárnej vedyPamäť literárnej vedy2014, Viliam Turčány

Literárny vedec, prekladateľ a básnik Viliam Turčány pracoval v SAV v rokoch 1952 - 1988. Jeho akademické i mimoakademické pôsobenie pri príležitosti jeho 85. narodenín v roku 2013 bilancoval a analyzoval seminár Pamäť l... více


Rytier a pevec Viliam TurčányRytier a pevec Viliam Turčány2018, Viliam Turčány

Publikácia Rytier a pevec Viliam Turčáry vychádza k 90. narodeninám tohto významného slovenského básnika a prekladateľa, vedeckého pracovníka SAV na poli literatúry, PhDr. Viliama Turčányho, CSc., Dr.h.c., ktorého si sve... více
RozlúčkyRozlúčky1980, Vladimír Reisel

Hrdza múdrosti + I. časť (celkom 29 básní) + II. časť (má 35 básni). více


Dielo XIV Preklady IIIDielo XIV Preklady III2011, Milan Rúfus

Dielo XIV Milana Rúfusa obsahuje preklady biblických básnických textov, Knihy žalmov a Jeremiášovho náreku. Obe knihy v čase svojho vzniku (60. roky 20. storočia) a v čase vydania (90. roky 20. stor.) vzbudili zaslúžený ... více


Tušené ostáva v tieniTušené ostáva v tieni2011, Štefan Bučko

Zbierka básní. Súčasťou knihy je CD, ktoré obsahuje básne v interpretácii autora s použitím hudby vo výbere Adrieny Bartošovej. více


Noci a dniNoci a dni2017, Rudolf Dobiáš

Výber z básnickej tvorby ponúka výpoveď autora, ktorý ani hĺbkach Jáchymovských baní nenechal pošliapať svoj talent. Jeho verše s hlbokým citom a talentom hovoria o láske, utrpení, slobode. Publikácia je ilustrovaná kres... více


Dál nad námi plá rudá vlajka čistáDál nad námi plá rudá vlajka čistá1952, Jarmila Glazarová

Honzík a Horák uspořádali velký výbor poezie české i slovenské, seřazené podle doby svého vzniku od Nerudy až po současnost. Výběr je proveden hlavně se zřetelem na idee národní a sociální svobody, lásku k vlasti a k děl... více


Dva večery  - sborník slovenské a lužickosrbské poezieDva večery - sborník slovenské a lužickosrbské poezie2000, * antologie

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Nočné mestoNočné mesto2009, Peter Bilý

Peter Bilý vstúpil do literatúry ako básnik a popri neskoršej prozaickej tvorbe, ktorou vzbudil značný rozruch, nikdy neprestal tvoriť poéziu. Jeho nová zbierka Nočné mesto je už piata v poradí. Čitateľ so skúsenosťami z... více


Prvých  sedemPrvých sedem1970, Ján Kostra

Hniezda, Moja rodná, Ozubený čas, Puknutá váza, Všetko je dobre tak, Ave Eva, Presila smútku. Kostra Ján - Prvých sedem   více


Kozmické tichoKozmické ticho2014, T. Klas (pseudonym)

Básnická zbierka autora (vl. menom Jozef Zavarský, 1940) obsahujúca verše z rokov 2009–2010 a výber básní zo samizdatových bibliofílií. Kniha vychádza ako príloha časopisov Arkádia, Bellária a Mišusori/Myš(u)lienka.... více


Gorazdov odkazGorazdov odkaz2018, T. Klas (pseudonym)

Kniha Gorazdov odkaz (vydal Spolok slovenských spisovateľov) je novokomponovaný artefakt, zložený z textu poémy (triptychu) Hlas kňaza Gorazda (1999) ako textu základného a z pridaných samostatných textových častí - Záve... více


Raz prešlo radlomRaz prešlo radlom2010, T. Klas (pseudonym)

Zbierka básní napísaných v osobitom druhu básnickej strofy s nezvyčajným dvojslabično-trojslabičným rýmom vyniká zvukomalebnosťou, melodikou verša. Klasova poézia je malebnou, duchaplnou slovnou hrou a zároveň je rúfusov... více


Pútnikova kapsaPútnikova kapsa2020, T. Klas (pseudonym)

Popredný predstaviteľ duchovno-kresťansky orientovanej poézie darúva sebe i slovenskej kultúrnej verejnosti jedinečnú knihu, ktorá rekapituluje bás¬nickým spôsobom, čo a ako prežil. Unikátny tvorivý zámer napísať lyrickú... více


... 9