slovenská poezie

štítky

170 knih

Kozmické tichoKozmické ticho2014, T. Klas (pseudonym)

Básnická zbierka autora (vl. menom Jozef Zavarský, 1940) obsahujúca verše z rokov 2009–2010 a výber básní zo samizdatových bibliofílií. Kniha vychádza ako príloha časopisov Arkádia, Bellária a Mišusori/Myš(u)lienka.... více


Gorazdov odkazGorazdov odkaz2018, T. Klas (pseudonym)

Kniha Gorazdov odkaz (vydal Spolok slovenských spisovateľov) je novokomponovaný artefakt, zložený z textu poémy (triptychu) Hlas kňaza Gorazda (1999) ako textu základného a z pridaných samostatných textových častí - Záve... více


Raz prešlo radlomRaz prešlo radlom2010, T. Klas (pseudonym)

Zbierka básní napísaných v osobitom druhu básnickej strofy s nezvyčajným dvojslabično-trojslabičným rýmom vyniká zvukomalebnosťou, melodikou verša. Klasova poézia je malebnou, duchaplnou slovnou hrou a zároveň je rúfusov... více
Pútnikova kapsaPútnikova kapsa2020, T. Klas (pseudonym)

Popredný predstaviteľ duchovno-kresťansky orientovanej poézie darúva sebe i slovenskej kultúrnej verejnosti jedinečnú knihu, ktorá rekapituluje bás¬nickým spôsobom, čo a ako prežil. Unikátny tvorivý zámer napísať lyrickú... více


Grálová sonáta - Eucharistická poémaGrálová sonáta - Eucharistická poéma2013, T. Klas (pseudonym)

Poéma inšpirovaná eucharistickým tajomstvom sláveným v Cirkvi po všetky časy na celom svete ponúka čitateľovi hlboký básnicko-filozofický pohľad na svet a na človeka cez prizmu Boha darúvajúceho sa v kúsku chleba. Autor ... více


Hľadanie svetlaHľadanie svetla1991, Svetloslav Veigl

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Ďaleko na dosahĎaleko na dosah1980, Marta Podhradská

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Práca na cestePráca na ceste1989, Ján Štrasser

Popis knihy není zatím k dispozici. více


SkadiaľSkadiaľ1979, Ján Majerník

Poézia Jána Majerníka predstavuje pomerne uzavretý, koncentrovaný citový a zážitkový okruh. Jeho zbierka básní SKADIAĽ smeruje k prehĺbeniu pohľadu na svet, k poznaniu dôležitosti vecí, zároveň v nej plne zaznieva charak... více


Zlatý kľúčZlatý kľúč1992, Svetloslav Veigl

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Tretia strana minceTretia strana mince1993, Pavel Sabo

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Z domu na kopciZ domu na kopci1983, Vincent Šikula

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Plytký dychPlytký dych2020, Diana Kankulová

Som mladé dievča s telesným postihnutím. Od narodenia som na invalidnom vozíčku. V živote som dostala príležitosť vyštudovať vysokú školu sociálnej práce. Snažím sa preto pomáhať ľudom aspoň svojimi myšlienkami, názormi ... více


KrídlaKrídla1978, Pavel Koyš

Poézia Pavla Koyša mala vždy maximálne tematické rozpätie a túto črtu nestráca ani v zbierke Krídla. Tak ako citovo obopína rozlohu možnosti od nenávidím po milujem, sú v nej zas po tematickej stránke zvládnuté rozlohy o... více


Vychádzky do pološeraVychádzky do pološera1992, Milan Kraus

Popis knihy není zatím k dispozici. více


... 10