rozhodování

štítky

25 knih


RozhodováníRozhodování2003, Matthias Nöllke

Jste příliš váhavý člověk? Máte potíže se rozhodnout? Potom obsah této knihy Vám může pomoci se kapánek změnit a stát se rozhodnějším. více


Co je štěstíCo je štěstí2016, Adriana Jirkovská

Příběh ze života s prvky romantiky. Hlavní hrdinka Ema řeší nesnadnou otázku – touží po dítěti, přestože má jisté zdravotní komplikace a ví, že by to nebylo jednoduché. Ani neví, kde sehnat otce. Nebo se má raději zaměři... více


Operační výzkum kvantitativní modely pro ekonomické rozhodováníOperační výzkum kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování2007, Josef Jablonský

Jednotlivé kapitoly knihy se zabývají samostatnými oblastmi aplikací kvantitativních přístupů k rozhodování, značná pozornost je věnována optimalizačním metodám a modelům, kniha se zaměřuje na lineární optimalizační mode... více
Šum: O chybách v lidském úsudkuŠum: O chybách v lidském úsudku2021, Cass R. Sunstein

Kahneman s kolegy analyzoval stovky studií týkajících se rozhodování a ve svém společném díle vás přesvědčí, že i když máme tendenci své mentální schopnosti přeceňovat, jsme jako lidé velmi omylní. I model nás samých čin... více


Jak se (ne)rozhodovat...Jak se (ne)rozhodovat...2002, Otmar Chadim

Populární příručka o psychologických aspektech rozhodování. Známý autor se zabývá rozhodováním a nerozhodováním v každodenním životě. Řeší dilemata - proč, kdy, jak a zda vůbec se rozhodovat tak, či onak v běžném styku ... více


Jedenácté přikázáníJedenácté přikázání2015, Ivan Šulík

V knížce svěžích postřehů ze života a duchovních úvah rezonují pojmy jako láska, spravedlnost, víra, světlo, odpuštění. Stručné, ale obsahově bohaté texty spojuje myšlenka, která patří k základním pravdám křesťanství: Bů... více


Manažerské rozhodováníManažerské rozhodování1997, Jiří Fotr

Rozhodování představuje jednu ze základních manažerských aktivit, jejíž kvalita ovlivňuje do značné míry výsledky i efektivnost fungování organizačních jednotek v hospodářské sféře i veřejné správě. Manažeři na jednotliv... více


Dynamická rovnováha na dosah?Dynamická rovnováha na dosah?2017, Hana Víznerová

S chemiky z VŠCHT Praha o vědě a rovnosti. Proč jsou ženy méně zastoupeny ve vyšších akademických pozicích na VŠCHT? Proč dochází k zásadnímu propadu v zastoupení žen mezi doktorskou a postdoktorskou úrovní? Jsou studij... více


Rozhodni a panuj!Rozhodni a panuj!2006, Stephen P. Robbins

Přední světový odborník v oboru organizačního rozvoje popisuje hlavní překážky, jež stojí v cestě správnému rozhodování, a ukazuje, jak je překonat, jak se učit ze zkušeností a nenechat se svést nesprávnou intuicí. Zvláš... více


Jak správně rozhodovat a řešit problémyJak správně rozhodovat a řešit problémy2021, John Eric Adair

Popis knihy není zatím k dispozici. více


2