Operační výzkum kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování

Operační výzkum kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování https://www.databazeknih.cz/img/books/16_/168923/bmid_operacni-vyzkum-kvan-168923.jpg 5 2 0

Jednotlivé kapitoly knihy se zabývají samostatnými oblastmi aplikací kvantitativních přístupů k rozhodování, značná pozornost je věnována optimalizačním metodám a modelům, kniha se zaměřuje na lineární optimalizační modely s možnými aplikacemi při rozhodování o výrobním programu, při plánování reklamy, řešení alokačních úloh, optimalizaci distribučních procesů apod. Další kapitoly jsou věnovány aplikacím teorie grafů, řízení projektů, modelům řízení zásob, analýze obslužných procesů a optimalizaci obslužných systémů a modelům obnovy. Pozornost je věnována i rozhodovacím úlohám při více kritériích, cílovému programování, modelům pro hodnocení efektivnosti posuzovaných jednotek a simulačním přístupům pro řešení rozhodovacích úloh.... celý text

Komentáře (0)

Komentáře 0 Recenze 0

Štítky knihy

matematika rozhodování

Autorovy knížky

2007  100%Operační výzkum kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování

Kniha Operační výzkum kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování je v

Přečtených5x
Doporučených1x
Knihotéce4x