romantismus (hudba)

štítky

7 knih


Jarní symfonie 72% Jarní symfonie 1979, Věra Adlová

Láska, přátelství, úcta, život přetékající vypjatou činností, nesčíslnými zájmy o hudbu, city, pocity, které si naše doba snad ani nedovede představit v jejich vroucnosti a očistné vášni. Až k nám zní hlas té hudby, kter... více


Fryderyk Chopin 75% Fryderyk Chopin 1970, Jiří Válek

Kniha podává informace o životě, tvorbě a osobnosti F. Chopina. Obsažen je ne příliš rozsáhlý, ale úplný životopis, odborný rozbor několika hudebních ukázek, zajímavosti o jeho způsobu hry na klavír a skladatelské činnos... více


Romantický život Lisztův 90% Romantický život Lisztův 1941, Mary Chiesa Tibaldi

Mezi velkými umělci, kteří vytvářeli hudební svět, sotva by se našla postava, již osud dopřál tak vznosnou a malebnou dráhu, jako muži, o němž mluví tato kniha. Italská autorka, vypravujíc životopis Lisztův ve vzrušených... více
Fr. Chopin 80% Fr. Chopin 1947, Ferenc Liszt

Lisztova kniha o Chopinovi vyšla v roku 1852 písaná pod čerstvými dojmami jeho úmrtia. Liszt nepíše životopis v bežnom slova zmysle ale snaží sa o priblíženie jemného Chopinovho umenia a doby v ktorej tvoril. více


Franz Liszt : román jeho života a díla 80% Franz Liszt : román jeho života a díla 1938, Guy de Pourtalës

Autor, čerpající z bohatých pramenů, vylíčil chronologicky nejen život velikého umělce, nýbrž i život muže, jehož údělem bylo milovat. Uvádí nás do druhého desetiletí 19. století, kdy se po končících se napoleonských vál... více


Hudba v období romantizmu 0% Hudba v období romantizmu 1989, Alfred Einstein

Popis knihy není zatím k dispozici. více


O hudbě Wagnerově % O hudbě Wagnerově 1881, František Pivoda

Polemická stať autora se zabývá hodnocením hudebního směru Wagnerova a jeho oper, všímá si soudobých ohlasů a reflexí na jeho dílo v Čechách a v zahraničí. více