reálie

štítky

28 knih


Nový Zéland - země protinožců 88% Nový Zéland - země protinožců 2005, Jiří Mára

Obsah knihy je obrazem tříměsíčního pobytu na Novém Zélandu. Autor ukazuje z osobních zkušeností život v místní rodině, studium angličtniny v jazykové škole, ale i historii, geografii, flóru, faunu a mnoho cestovatelskýc... více


Ata Mua - kolem světa za 800 dní 88% Ata Mua - kolem světa za 800 dní 2008, Eva Palátová

Autoři velmi zajímavě popisují nejen své zážitky, ale i přírodní krásy, flóru, faunu, památky a život lidí, s nimiž se během těch 800 dnů setkali. Nádherné fotografie jsou dílem Tomáše Palečka a tvoří rovnocennou část k ... více


Z Nového zélandu přes Havaj do Austrálie: Za přírodnými krásami Oceánie 89% Z Nového zélandu přes Havaj do Austrálie: Za přírodnými krásami Oceánie 2012, Leoš Šimánek

Leoš Šimánek soustředil v knize Z Nového Zélandu přes Havaj do Austrálie své nejzajímavější zážitky ze zemí, jejichž břehy omývá Tichý oceán, a uvádí v ní doposud nepublikové fotografie. Nejdříve vyrazil s manželkou, ... více
Vládcové ráje 92% Vládcové ráje 2005, Miloslav Stingl

Do povědomí současného světa vstoupila polynéská kultura skutečně v ne zcela přesné, nepravdivé podobě. Podobě formované jednou dezinformací, podruhé romantickými, avšak málo pravdě odpovídajícími představami. A stejně z... více


Jižní Amerikou na Konec světa a pak dál do Antarktidy 93% Jižní Amerikou na Konec světa a pak dál do Antarktidy 2013, Dana Trávníčková

Kniha o Jižní Americe a Antarktidě je poutavým a čtivým druhem literatury faktu, který přináší celkový pohled na dané končiny – z hlediska přírody, kultury, historie a etnik. Je tu podán jednak dramatický příběh Jižní Am... více


Sen o Tichomoří 87% Sen o Tichomoří 2012, Dana Trávníčková

Cesto-faktopis o Tichomoří je souhrnnou výpovědí o Polynésii, Melanésii a Mikronésii, o příbězích jejich ostrovních zemí, doplněných souvislostmi a osobním prožitkem autorky z celkem šesti cest do tohoto čarovného kusu s... více


Británie a USA (ilustrované reálie) 90% Británie a USA (ilustrované reálie) 2004, Jaroslav Peprník

Ve dvou paralelních oddílech (Británie, USA) naleznete obrys dějin těchto dvou zemí. Následují reálie institucí a všedního života. Kniha je určena zejména English learners na střední škole, v jazykové škole, v kursech pr... více


Bájné jezero Titicaca 90% Bájné jezero Titicaca 2010, Otto Horský

Kniha Bájné jezero Titicaca popisuje historii a prehistorii osídlení okolí jezera od roku 1200 před n.l. až do dnešní doby. Zabývá se ale i historií jezera v pleistocénu a holocénu, stavem jezera ke konci doby ledové až ... více


Příběh černé Afriky 100% Příběh černé Afriky 2014, Dana Trávníčková

Knihu doplňují mapky, kresby a barevné fotografie. O málokteré části světa panují obecně tak nejasné a mnohdy zkreslené představy jako o Africe. Z médií se o ní dozvídáme většinou jen v souvislosti s něčím negativním. K... více


Země: Opožděný deník z Afghánistánu 100% Země: Opožděný deník z Afghánistánu 2023, Jan Mrkvička

Mezi Tálibánci a blázny, kteří přijeli zachraňovat svět. „Kam se nedostane džíp, vyrážejí průzkumné výpravy na koních. Putují po horách a zjišťují, co lidem schází.“ Psalo se v roce 2003 v časopise National Geographic... více


Anglické reálie: Velká Británie, Irsko, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, USA 80% Anglické reálie: Velká Británie, Irsko, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, USA 2006, Gabrielle Smith-Dluhá

Publikace je určena budoucím maturantům či uchazečům o studium na vysoké škole. Reálie anglicky mluvících zemí, zrcadlový text v češtině a angličtině. více


Afrika : Země sluncem zalitá 60% Afrika : Země sluncem zalitá 2013, Zdeněk Galíček

Autor pobýval třináct let pracovně v Africe (Etiopii a Zambii) jako expert v oboru zpracování masa a výroby masných výrobků. Kniha tedy nabízí pohled na Afriku očima netradičního řemesla. Publikace je doprovázena řadou č... více


Peruánské postřehy 60% Peruánské postřehy 2004, Otto Horský

Nejvýraznější cestovatelskou osobností, která poznávala Peru a Bolívii ve druhé polovině 20. století byl Václav Šolc (1919 – 1995), ředitel Náprstkova muzea v Praze. V první polovině 60. let pobýval na jezeře Titicaca, v... více


Češi na Tahiti a Markézách 80% Češi na Tahiti a Markézách 2005, Vladimír Ustohal

Životní osudy českých krajanů na ostrovech Tahiti a Markézy (Francouzská Polynézie). Česká komunita na exotických ostrovech ve 20. stol. - Po výkladu stručných dějin objevování Tahiti a Markéz Evropany a Čechy následují ... více


Asie, Zéland, Polynésie, aneb, Cesta kolem světa za 90 dní 80% Asie, Zéland, Polynésie, aneb, Cesta kolem světa za 90 dní 2013, Tereza Novák

Inspirace pro všechny milovníky cestování a vyprávění o dalekých krajích. Cestování po nádherných a exotických zemích popisují ve své prvotině manželé Tereza a Karel. Přečtěte si veselé i drsné příhody, které prožívají ... více


La nouvelle France en poche: Reálie francouzsky mluvících zemí 80% La nouvelle France en poche: Reálie francouzsky mluvících zemí 2012, Dominique Guillemant

Díky publikaci La Nouvelle France en poche již před vámi nebude mít frankofonní svět žádné tajnosti. La Nouvelle France en poche vám prozradí, jak žijí mladí lidé ve francouzsky mluvících zemích – jejich životní styl, tr... více


Nosičem vody v Egyptě 0% Nosičem vody v Egyptě 2010, Otto Horský

Tato kniha je krátkou vzpomínkou na účast autora knihy na budovatelském táboře v Egyptě v roce 1966. Tato krátká, velmi dobrodružná, ale i poučná cesta byla prvním naplněním jeho tužeb po cestování a poznávání světa. Ott... více


Buenos días, Espaňa 0% Buenos días, Espaňa 2012, Otto Horský

Autor knihy se v roce 1967 na základě pozvání Barcelonské univerzity zúčastnil stáže na katedře geologie. Současně na univerzitě absolvoval spolu s manželkou Olgou letní kurz španělštiny, organizovaný pro zájemce z jinýc... více


Open Gates: A Course in 20th Century American Culture and Literature. Student's Book 0% Open Gates: A Course in 20th Century American Culture and Literature. Student's Book 2005, Michaela Čaňková

Netradiční učebnice současné americké literatury a kulturních reálií podněcující tvůrčí přístup k literárnímu textu. Časově je dovedena do dnešních dnů, žánrově zahrnuje romány, povídky, poezii i dramatickou tvorbu. Uvád... více


Open Gates: A Course in 20th Century American Culture and Literature. Teacher's Book % Open Gates: A Course in 20th Century American Culture and Literature. Teacher's Book 2005, Michaela Čaňková

Metodická příručka k netradiční učebnici současné americké literatury a kulturních reálií. více