papežství

štítky

50 knih


Konkláve 81% Konkláve 2017, Robert Harris

Pápež zomrel. Za zamknutými dverami Sixtínskej kaplnky stoosemnásť kardinálov z celého sveta hlasuje v najprísnejšie strážených voľbách. Stoosemnásť svätých mužov, ktorí majú nielen svoje vlastné ambície, ale aj rivalov.... více


Farář světa 91% Farář světa 1994, Wilhelm Hünermann

Románový životopis papeže Angela Roncalliho, který vstoupil do moderních církevních dějin jako Jan XXIII. Na Janu XXIII. není vůbec nic tajemného, nebyl ničím jiným než knězem zcela zakořeněným v Kristu, knězem, který d... více


Hořící oheň - Život svatého Pia X. 92% Hořící oheň - Život svatého Pia X. 2012, Wilhelm Hünermann

Kniha Hořící oheň, která vypráví o životě a pontifikátu Pia X., patří mezi nejlepší díla známého životopisce Wilhelma Hünermanna. Je plná života a humoru. Přídomek „hořící oheň“ je převzat z Malachiášova proroctví. Pův... více
Dobývat nebe 91% Dobývat nebe 2011, Louis de Wohl

Život svaté Kateřiny Sienské. Vyprávěním slavného romanopisce před námi jakoby ožívá Kateřina ze Sieny (1347–1380), jedna z nejpozoruhodnějších žen dějin církve. Byla dcerou prosperujícího barvíře ze Sieny a jeho ženy... více


Papežka Jana 77% Papežka Jana 1998, Peter Stanford

Kniha se zabývá legendou o papežce Janě, která měla usednout na papežský stolec v 9. století. Sleduje historické záznamy tohoto příběhu a snaží se nalézt odpověď na otázku, do jaké míry jde o smyšlenku a kolik je v něm p... více


Konkláve 82% Konkláve 2003, Roberto Pazzi

Po smrti najvyššieho hodnostára katolíckej cirkvi sa v Ríme zíde zhromaždenie kardinálov, konkláve, ktoré má zvoliť nového pápeža. Kardináli nesmú opustiť priestory Apoštolského paláca, kým sa nedohodnú na spoločnom kand... více


Příběhy papežů 97% Příběhy papežů 2005, Claudio Rendina

Dějiny a tajemství: životopisy 265 římských papežů. Výpravná publikace významného italského religionisty zahrnuje 264 biografií římských papežů od svatého Petra až po Jana Pavla II. Chronologicky uspořádaná práce nabí... více


Dějiny papežského primátu 91% Dějiny papežského primátu 2002, Klaus Schatz

Publikace provází čtenáře historií papežství od počátků římské církevní obce až po nové podněty druhého vatikánského sněmu z 60. let 20. století. Jezuitský badatel nastiňuje nejen všeobecný přehled papežů a jejich život ... více


Papežové moderního věku (Vatikán od Pia IX. po Františka a jeho vztah k českým zemím) 66% Papežové moderního věku (Vatikán od Pia IX. po Františka a jeho vztah k českým zemím) 2014, Jaroslav Šebek

Publikace známého historika Jaroslava Šebka představuje působení a odkaz pontifiků, kteří vstoupili do dění ve dvacátém století a na počátku třetího tisíciletí. Do výběru jsou zahrnuti i dva papežové, kteří svůj úřad sic... více


Vatikán 80% Vatikán 2012, Jürgen Erbacher

Říká se, že je zahalený tajemstvím - nejmenší stát na světě s obrovským vlivem. Zájem široké veřejnosti se ještě zvýšil poté, co byl na Svatý stolec zvolen německý papež. Jaké jsou majetkové poměry Vatikánu? Je švýcarská... více


Fenomén Vatikán 76% Fenomén Vatikán 2004, František Xaver Halas

Idea, dějiny a současnost papežství - Diplomacie Svatého stolce - České země a Vatikán. Základní témata knihy formulují její podtituly – idea, dějiny a současnost papežství – diplomacie Svatého stolce – České země a V... více


Fotiovo schizma 88% Fotiovo schizma 2008, František Dvorník

Historie a legenda. Studie předního českého byzantologa, s teologickým doporučením Y. Congara, odhaluje životní drama a rehabilituje odkaz jednoho z nejvzdělanějších mužů Východu. více


Temné papežství 72% Temné papežství 1997, Peter de Rosa

Autor uvádí: „Tato kniha není teologickým dílem, tím spíše není učebnicí historie papežství. Je to zkoumání úlohy papežů ve světle historie, kultury, etiky a osobnosti papežů samých. Přestože zde, podobně jako Dante, pou... více


Stalo se ve Vatikánu 84% Stalo se ve Vatikánu 2000, neznámý - neuveden

Zajímavosti ze života papežů 20. století. Kniha zachycuje drobné události, v nichž figurují papežové nebo jejich nejbližší spolupracovníci. V chodbách prastarých vatikánských paláců vystupují postavy papežů ze své ofi... více


Julius II. : Papež bojovník 85% Julius II. : Papež bojovník 2001, Christine Shaw

Biografických monografií podávajících portréty velkých osobností středověku a raného novověku je u nás stále nedostatek. Papež Julius II. byl vedle Alexandra VI. nejslavnějším a zároveň historicky nejvýznamnějším z tzv. ... více


Encyklopedie papežství 90% Encyklopedie papežství 1994, Jan Wierusz Kowalski

Je tomu téměř dva tisíce let, co se podle křesťanské tradice stal apoštol Petr prvním římským biskupem. Od té doby se na jeho trůnu vystřídalo 261 jeho nástupců – papežů a několik desítek vzdoropapežů. Katolická církev, ... více


Na Petrovom stolci I. 70% Na Petrovom stolci I. 2010, Viliam Judák

Krátke dejiny pápežov: od sv. Petra až po pápeža Štefana VII (928-931). více


Misionář světa Jan Pavel II. 100% Misionář světa Jan Pavel II. 2015, Claire Astolfi

Karol Wojtyła je ve dvanácti letech mladík, kterému se zdánlivě vše daří. Jeho život však není snadný. Velice ho poznamenala předčasná smrt matky, ztrácí také staršího bratra, kterého měl moc rád. A další dramatické udál... více


Síla v slabosti Jana Pavla II. 87% Síla v slabosti Jana Pavla II. 2006, Stanisław Dziwisz

V roce 2005 Jan Pavel II. oslovil svět svým utrpením. Věrný slibu, který dal při zvolení kardinálu Wyszynskému, vedl církev a křesťany do třetího tisíciletí. Svým příkladem a svým slovem se stal i pro věřící jiných nábož... více


Kronika neobyčejného života 80% Kronika neobyčejného života 2002, Karol Józef Wojtyła

Tato obsáhlá bohatě ilustrovaná kniha je podrobnou kronikou životního příběhu papeže Jana Pavla II., hlavy římsko-katolické církve. Chronologické shrnutí zásadních událostí v Poslku i ve světě zařazuje papežův život do h... více