osvobození

štítky

38 knih


Diplomatova žena 80% Diplomatova žena 2011, Pam Jenoff

Marta Nedermanová, jedna z hrdinek předchozí autorčiny knihy Velitelovo děvče, prožívá konec války v hrůze nacistického vězení. Při osvobozování se poprvé setkává s americkým vojákem Paulem, náhoda je pak znovu svede doh... více


Tichý Američan 83% Tichý Američan 1957, Graham Greene

Román význačného anglického spisovatele, vydaný v přepracovaném znění, čerpá látku z národně osvobozeneckého boje vietnamského lidu. více


Osvobozené kino Mír 86% Osvobozené kino Mír 2002, Ladislav Pecháček

Začátek padesátých let ve městě L. Nedaleko chrámu Smrtelných úzkostí Páně se nachází ulice Marie Pomocné a v ní Villa Emma, kterou se svolením novopečených mocipánů obývají její původní majitelé: široká rodina krejčího ... více
Pražský tanec smrti 54% Pražský tanec smrti 2012, Olga Von Barényiová

Román autorky, o jejíchž životních osudech se skoro nic neví, vypráví o dnech Pražského povstání v květnu roku 1945. Autorčin pohled, založený na osobních vzpomínkách, je mírně řečeno velice neobvyklý. Popisují se v ní k... více


Vrabec: Příběh skauta 85% Vrabec: Příběh skauta 2017, Václav Šorel

Legendární komiks Václava Šorela s názvem Vrabec o mladém skautu Janu Nováčkovi, který touží stát se pilotem a přispět za války k osvobození Československa, začal vycházet nejprve v časopise ABC. Nyní se po letech vrací ... více


Osvobození : konec války na západě 87% Osvobození : konec války na západě 2007, Guido Knopp

Základní fakta o nejdůležitějších válečných operacích konce 2. světové války na západní frontě jsou doplněny autentickými vzpomínkami pamětníků a komentáři vysokých vojenských činitelů i politiků. více


Právě teď 68% Právě teď 2019, Toni Packer

Život nám často určuje plno představ o tom, jací bychom měli být a jak by náš život měl vypadat. Toni Packerová proslula svojí schopností pomoci této představy rozlišit a dostat se za ně. Tato vzrušující knížečka slož... více


Roll out the barrels!: Vzpomínky na osvobození 86% Roll out the barrels!: Vzpomínky na osvobození 2020, Kristýna Plíhalová

Jedenáct vzpomínek na konec války v západních Čechách, jak je zachytili studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity. O konci války v západních Čechách vyšlo za posledních třicet let mnoho... více


Draze zaplacená svoboda. Osvobození Československa 1944-1945. Svazek I 87% Draze zaplacená svoboda. Osvobození Československa 1944-1945. Svazek I 2009, Jaroslav Hrbek

Dějiny druhé světové války jsou i dnes, po více než šedesáti letech od jejího konce, stále žádaným a vyhledávaným tématem. Práce historiků z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR pod vedením Jaroslava Hrbka se snaží ... více


Hello boys! 73% Hello boys! 1996, Thomas F. Brooks

Cesta V. sboru US Army z Louisiany do Plzně. více


Draze zaplacená svoboda. Osvobození Československa 1944-1945. Svazek II 88% Draze zaplacená svoboda. Osvobození Československa 1944-1945. Svazek II 2009, Jaroslav Hrbek

Dvoudílná publikace vznikla na základě souboru studií vypracovaných v rámci grantového projektu GA ČR 402/02/1154 „Osvobození Československa“ řešitelským týmem pod vedením Jaroslava Hrbka. Cílem práce bylo zařadit fenomé... více


Pět klíčů modlitby za osvobození 100% Pět klíčů modlitby za osvobození 2019, Neal Lozano

Kniha je cenným příspěvkem k problematice osvobozování od zlých duchů. Neal Lozano zde reflektuje, co se naučil během více než třiceti let modliteb za trpící, kteří potřebovali osvobození. Jeden z jeho hlavních objevů tk... více


Z Lobendavy směr Praha! 93% Z Lobendavy směr Praha! 2020, Radek Andonov

Před více než 75 lety překročila 2. polská armáda u Lobendavy československé předmnichovské hranice, aby tento kout osvobodila a vrátila jej zpět do naší republiky. Při boji o obce Severní a Lobendava padlo 12 polských v... více


Tanky míří k Ostravě 100% Tanky míří k Ostravě 1979, Karel Richter

S použitím vzpomínek přímých účastníků ostravské operace oživují autoři historii 1. čs. samostatné tankové brigády v SSSR. Vyprávějí o jejím formování, bojích na Ukrajině, v Karpatech a na Dukle... více


Odboj proti nacistickým okupantům na Olomoucku v letech 1939-1945 80% Odboj proti nacistickým okupantům na Olomoucku v letech 1939-1945 1997, Josef Bartoš

Renomovaný moravský historik se podrobně věnuje historii protinacistického odboje v Olomouci a okolí. Od organizování prvních odbojových skupin, letákových akcí apod. se přes teror heydrichiády dostává až k ozbrojenému o... více


Smrt na prahu vítězství 40% Smrt na prahu vítězství 1975, Ota Holub

Historie osvobození Prahy v r. 1945 se zabývá jak domácím odbojem, tak i vojenskými operacemi sovětského velení. více


Dobývání domova 80% Dobývání domova 2016, Karel Richter

Československo bylo osvobozeno. Lidé opojeni nevýslovnou radostí zasypávali sovětská auta a tanky kyticemi rozkvetlých šeříků, zdravili je jásotem, až zaléhaly uši, a objímali se s rudoarmějci, svými osvoboditeli, nadšen... více


Osvobození 1945 80% Osvobození 1945 2015, Jiří Fidler

Kniha je věnována památce vojáků šesti armád - americké, belgické, československé, polské, rumunské a sovětské, kteří se od března do května 1945 podíleli na osvobození Čech a Moravy. Ottova encyklopedie je první uceleno... více


Z ulic a nároží 80% Z ulic a nároží 1945, Stanislav Morávek

Veršíky z doby zrodu naší svobody vylepované na ulicích Jaroměřska ve dnech posledních vzdechů velkoněmecké Říše. Psáno ten květen 1945 se svolením Lidového nakladatelství v Jaroměři. více


Odboj proti nacistickým okupantům na Severozápadní Moravě 100% Odboj proti nacistickým okupantům na Severozápadní Moravě 1986, Josef Bartoš

Syntetická práce Josefa Bartoše se zabývá oblastí Šumperska, Šternberska, Zábřežska, Rýmařovska, Lošticka a Lanškrounska. První kapitoly pojednávají o situaci ve třicátých letech, zejména o roku 1938, o následné okupační... více


Za cenu života 60% Za cenu života 1981, Jindřich Drebota

Voják čs. jednotky v SSSR popisuje boje, kterými prošel za 2.s.v. . více


Účast československých jednotek v ostravské operaci sovětské armády v roce 1945 0% Účast československých jednotek v ostravské operaci sovětské armády v roce 1945 1970, Jan Michálek

Z národně osvobozeneckého boje českého a slovenského lidu ve druhé světové válce po boku sovětských vojsk (4. ukrajinského frontu) v takzvané "Ostravské operaci". více


Oslobodzovanie južného a stredného Slovenska vojskami 2. ukrajinského frontu 0% Oslobodzovanie južného a stredného Slovenska vojskami 2. ukrajinského frontu 1965, Andrej Golema

Publikácia pojednáva o bojových operáciách vojsk 2.ukrajinského frontu na južnom a strednom Slovensku. Text je sprevádzaný množstvom čiernobielych fotografií pomníkov, záberov z vojny ako aj viacerým situačnými mapami. P... více


Oslobodenie 0% Oslobodenie 2015, Marcel Maniak

Oslobodenie území dnešných okresov Kežmarok a Poprad na sklonku 2 svetovej vojny. Popis oslobodzovacích akcií je doplnený o popis jednotlivých bojujúcich jednotiek, stručné životopisy ich veliteľov, prepisy korešpondenci... více


Vítězství a osvobození 1945 0% Vítězství a osvobození 1945 2019, Jan Němeček

Vítězství a osvobození: pro Československo dvě nerozlučně související podstaty roku 1945. Na jedné straně vítězství spojeneckých mocností nad nacistickým Německem, jejichž nedílnou součástí bylo i Československo, a to ni... více


Jižní Čechy od osvobození % Jižní Čechy od osvobození 1975, Vladimír Michal

Kapitoly: Jižní Čechy od osvobození: Když se rodila svoboda, Smrt nacistickým okupantům, Ivan Olbracht v květnu, Vladimír Michal- Tančící voják-povídka, Osvobozoval jsem České Budějovice, Sovětští velitelé vzpomínají na ... více


Sprievodca po expozícii Dukelského múzea a pamätných miestach dukelských bojov 0% Sprievodca po expozícii Dukelského múzea a pamätných miestach dukelských bojov 1979, Alexander Jiroušek

Vydanie tretie, doplnené, pre Dukelské múzeum vo Svidníku. Vznik múzea, formovanie čs. jednotiek v Sovietskom zväze, Slovenské národné povstanie, boje v Karpatoch, začiatok nového života na oslobodenom území, oslobodeni... více


Rudá armáda na Rokycansku 0% Rudá armáda na Rokycansku 1985, Petros Cironis

Vydáno u příležitosti 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou a XIII. ročníku Štítu podbrdských partyzánů. více


Osvobození Československa Rudou armádou 1944/1945 I. % Osvobození Československa Rudou armádou 1944/1945 I. 1965, kolektiv autorů

Ucelená práce popisující boje Rudé armády na území Československa během sedmiměsíčních bojů v letech 1944-1945. více


Osvobozené Československo očima britského diplomata 0% Osvobozené Československo očima britského diplomata 2011, Jan Němeček

Analytická monografe rozebírá zprávy britských diplomatů z Prahy roku 1945, které vynikaly obdivuhodnou schopností na základě analýzy shromážděných informací postihnout podstatu československých poválečných problémů. Zpr... více


Osvobození: Nizozemsko a Belgie za druhé světové války 0% Osvobození: Nizozemsko a Belgie za druhé světové války 2011, John Preger

V této knize se dočteme o životě obyčejných Belgičanů a Nizozemců za německé okupace. Autoři pátrali v archivech, zpovídali pamětníky, politiky, generály, ale i obyčejné vojáky a důstojníky. V jednotlivých publikacích je... více


Osvobození Československa Rudou armádou 1944/1945 II. % Osvobození Československa Rudou armádou 1944/1945 II. 1965, kolektiv autorů

Ucelená práce popisující boje Rudé armády na území Československa během sedmiměsíčních bojů v letech 1944-1945. více


1945...Osvobození/Liberation,...1968 Okupace/Occupation 0% 1945...Osvobození/Liberation,...1968 Okupace/Occupation 2006, Dana Kyndrová

Výstavní katalog představuje soubor fotografií českých a slovenských autorů, kteří zachytili průběh dvou klíčových událostí československých dějin 20. století - osvobození Československa Rudou armádou roku 1945 a sověts... více


Na demarkační linii 0% Na demarkační linii 1990, Petros Cironis

Vyd. u příležitosti 45. výročí osvobození spojeneckými armádami. více


Šest let okupace Prahy % Šest let okupace Prahy 1946, Václav Buben

Svědectví o nacistických zločinech a jejich zásazích do jednotlivých úseků českého národního, kulturního, uměleckého, duchovního, sociálního i hospodářského života v Praze zachycené v souboru statí sepsaných těsně po sko... více


Od Dunkerque přes Cheb a Plzeň do Prahy 0% Od Dunkerque přes Cheb a Plzeň do Prahy 1997, Pavel Huňáček

Historie čs. Kombinovaného oddílu, který se v závěru 2. světové války podílel na osvobozování Československa v rámci americké armády. Tento zvláštní oddíl se vyčlenil ze samostatné čs. obrněné brigády operující na zá... více


Slovensko v roku 1945: Oslobodenie Slovenska 1944-1945 0% Slovensko v roku 1945: Oslobodenie Slovenska 1944-1945 2020, kolektiv autorů

Kolektívna publikácia obsahuje 42 príspevkov mapujúcich medzinárodný kontext, politický, vojenský, hospodársky a kultúrny vývoj Slovenska v poslednom roku druhej svetovej vojny, zvlášť s dôrazom na oslobodzovanie krajiny... více


Oslobodenie Slovenska a koniec druhej svetovej vojny % Oslobodenie Slovenska a koniec druhej svetovej vojny 2020, kolektiv autorů

Popis knihy není zatím k dispozici. více