nemoci žil

štítky

8 knih


Akutní plicní embolie a žilní trombóza 0% Akutní plicní embolie a žilní trombóza 2002, Jiří Widimský

Monografie se věnuje akutním plicním a žilním onemocněním. více


Ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin 0% Ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin 2007, Dalibor Musil

Dosud u nás nebyla publikována kniha podrobně rozebírající a shrnující tuto problematiku. Bohatě obrazově dokumentovanou publikaci tvoří 42 perokreseb, 109 obrázků, dále schémata, a tabulky. Teoretické základy ultrazvuko... více


Žilní onemocnění v klinické praxi 0% Žilní onemocnění v klinické praxi 2011, Dalibor Musil

Ojedinělá publikace podrobně a systematicky pojednává o onemocnění žil v různých částech lidského těla. Zevrubný teoretický pohled na etiopatogenezi, kliniku, diagnostiku a léčbu je v každé kapitole doplněn a dokreslen b... více
Arteriální a žilní trombóza v klinické praxi 0% Arteriální a žilní trombóza v klinické praxi 2004, Jan František Vojáček

S problematikou léčby arteriální a žilní trombózy, jejích následků a komplikací, stejně jako s prevencí vzniku trombu v cévním řečišti se setkávají lékaři celé řady oborů - kardiologové, internisté, chirurgové, praktičtí... více


Žilní trombóza a plicní embolie u psychiatrických nemocných 0% Žilní trombóza a plicní embolie u psychiatrických nemocných 2011, Jiří Masopust

Předkládaná monografie je určena nejen psychiatrům, angiologům, internistům a hematologům, ale i praktickým lékařům a dalším specialistům, kteří se ve svých ordinacích setkávají s klinickými projevy tromboembolické nemoc... více


Barevná ultrasonografie hluboké žilní trombózy 0% Barevná ultrasonografie hluboké žilní trombózy 1999, Milan Cholt

Práce obsahuje popis dopplerovské techniky, anatomii žil a fyziologii proudění s popisem polohování sondy a přesvědčivé obrazy žilní trombózy. Didakticky je podána technika vyšetření hlubokého žilního systému pomocí bar... více


Trendy v profylaxi žilní tromboembolické nemoci 0% Trendy v profylaxi žilní tromboembolické nemoci 2010, Jaromír Gumulec

Záměrem autorů monografie je představit současné názory na vyvíjející se směry v profylaxi žilní tromboembolické nemoci (TEN), přinést nové informace o epidemiologii TEN a náměty na doporučení pro profylaxi tohoto onemoc... více


Akutní žilní trombóza a embolie plicní 0% Akutní žilní trombóza a embolie plicní 1979, Jiří Widimský

První část monografie pojednává o výskytu, patofyziologii, rizikových faktorech, lokalizaci a klinické diagnóze akutní žilní trombózy. Seznamuje s vyšetřovacími metodami, léčbou a prevencí žilní trombózy a plicní embolie... více


Doporučené štítky

ultrazvuk