mentální postižení

štítky

39 knih

Růže pro AlgernonRůže pro Algernon2011, Daniel Keyes

Růže pro Algernon si poprvé získala čtenáře jako slavná povídka, která se dočkala uvedení v nesčetných antologiích a byla přeložena do mnoha jazyků. Stejně úspěšná byla i jako televizní inscenace – a nakonec jako celoveč... více


Kniha o hřbitověKniha o hřbitově2007, S. Tále (pseudonym)

Tragikomický příběh mírně retardovaného Samka Tále, který svým bezprostředním pohledem nastavuje zrcadlo naší současnosti, se stal na Slovensku bestsellerem a oslovil čtenáře i u nás. Pod pseudonymem se ukrývá talentovan... více


VyvoleníVyvolení2015, Steve Sem-Sandberg

Jedním z center nacistického programu Euthanasie, v jehož rámci byli likvidováni nemocní, fyzicky či mentálně postižení a jinak "méněcenní", byla v letech 1940-1945 klinika Spiegelgrund v areálu vídeňské nemocn... více
Naia se smí naroditNaia se smí narodit2004, Mitchell Zuckoff

Příběh americké rodiny, která se musí vyrovnat se skutečností, že jejich dlouho očekávané dítě se narodí s Downovým syndromem. Původně série reportáží sleduje osudy americké rodiny Fairchildových. Štěstí budoucí maminky... více


Mentální retardaceMentální retardace2011, Iva Švarcová

Utváření osobnosti dětí s mentální retardací, současný systém vzdělávání, profesní příprava, péče o lidi s těžkým mentálním postižením a humanizace života v ústavech sociální péče. Děti, mládež i dospělí s mentálním post... více


Česká psychopedie: Speciální pedagogika osob s mentálním postiženímČeská psychopedie: Speciální pedagogika osob s mentálním postižením2009, Marie Černá

Psychopedie je interdisciplinární obor zabývající se problematikou rozvoje, výchovy a vzdělávání osob s mentálním postižením. Publikace Marie Černé a kolektivu poprvé ve vědecké literatuře přináší systematické zpracování... více


Vztahy, intimita a sexualita lidí s mentálním handicapem nebo s autismemVztahy, intimita a sexualita lidí s mentálním handicapem nebo s autismem2012, Kateřina Thorová

Tato publikace slouží jako doprovodná příručka k dvoudennímu kurzu Sexualita u lidí s mentalním postižením. Shrnuje témata, která na semináři zazněla, a zároveň obsahuje vzor Protokolu sexuality, intimity a vztahů, k jeh... více


Rozvoj dovedností dospělých lidí s mentálním postiženímRozvoj dovedností dospělých lidí s mentálním postižením2013, kolektiv autorů

Lidé s mentálním postižením tráví většinu času mezi lidmi s handicapem, mají méně kontaktů s většinovou společností. Nemají tak možnost získat dostatečnou sociální zkušenost, proces učení se sociálním dovednostem je u tě... více


Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývojeDítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje2014, Barbora Bazalová

Kniha představuje aktuální teoretické poznatky o problematice mentálního postižení doplněné výsledky realizovaných výzkumů a zkušeností z praxe. Má pomoci především rodičům dětí s mentálním postižením zorientovat se v pr... více


Byly to naše děti - O fenoménu lásky a sounáležitosti k rodičům a jejich dětem s mentálním postižením v každodennosti toByly to naše děti - O fenoménu lásky a sounáležitosti k rodičům a jejich dětem s mentálním postižením v každodennosti to2016, Monika Mužáková

Monografie - vědecká studie věnovaná problematice postižených dětí jejich rodičů během totality. více


Světy postiženýchSvěty postižených1988, Bohuslav Blažek

Sociální posila v rodinách s mentálně retardovaným dítětem Doprovodný komentář: MUDr. Jiří Kučera, CSc. více


Každý člověk je dílem spásyKaždý člověk je dílem spásy2002, Jean Vanier

„Každý je ve svém tajemství a ve svém zvláštním osudu povolán k růstu. Důležité není dosáhnout lidské dokonalosti, ale vydat se na cestu pomocí gest otevřenosti a lásky, dobroty a společenství. Každý dnes ve své současné... více


Deník mého syna: Nebyl jsem vyřazen ze životaDeník mého syna: Nebyl jsem vyřazen ze života2002, Eva Frančeová

Publikace pro všechny lidi pečující o osoby s mentálním postižením. Problematika mentálně postiženého dítěte - autentických příběh ve formě fiktivního deníku spolu s názory odborníků. více


TěhotenstvíTěhotenství2016, Anna Blažková

volně ke stažení zde: http://www.uzvim.org/wp-content/uploads/2016/02/tehotenstvi.pdf více


Stárnutí, paliativní péče a prožívání zármutku u osob s mentálním postiženímStárnutí, paliativní péče a prožívání zármutku u osob s mentálním postižením2020, Tereza Cimrmannová

Publikace reaguje na palčivé téma v sociálních službách, k němuž dosud chybí informace, metodická podpora i příklady dobré praxe. Vzhledem k rostoucí délce dožití lidí s mentálním postižením roste zájem o problematiku st... více


1