klasicismus

štítky

15 knih


FaustFaust2019, Johann Wolfgang Goethe

Faust, veršovaná tragédie Johanna Wolfganga Goetheho a jeden ze zásadních pilířů světové literatury, vychází v klasickém překladu vynikajícího českého překladatele, literárního historika a básníka Otokara Fischera. Je... více


PohádkaPohádka1942, Johann Wolfgang Goethe

Goethova "Pohádka" je nejgeniálnější výtvor celé bohaté pohádkové literatury německé. Vznikla v letních měsících roku 1795. V celém obrovitém díle Goethově není s výjimkou "Fausta" díla, jež by bylo ... více


České země v době osvícenstvíČeské země v době osvícenství2002, Jitka Lněničková

Stručné dějiny českých zemí v 18. století se zaměřením na chod Habsburské monarchie, vzdělanost, poddanské záležitosti, selská povstání a kulturu. (3. vydání) více
Architektura českých zemí – KlasicismusArchitektura českých zemí – Klasicismus2005, Petr Dvořáček

Architektura klasicismu a romantického historismu nedosahovala u nás kvalitou ani kvantitou zdaleka úrovně předchozích období. Přesto vznikly stavby výjimečné, ať už architekturou anebo významem v národním povědomí. Tato... více


LhářLhář2020, Pierre Corneille

Po letech vychází jiskrná barokní komedie z pera mistra francouzského klasicismu. Ústřední postavou na zápletky a situace bohaté hry je mladý muž, který nedokáže mluvit pravdu. Do svých lží se neustále zaplétá a novými a... více


Aristokratická sídla období klasicismuAristokratická sídla období klasicismu1999, Jiří Kuthan

Osvícenský absolutismus se odvrátil od hýřivého bohatství barokové kultury a zjevně lépe mu odpovídal střízlivý klasicismus. V českých zemích zůstala na poli architektury vyhrazena vůdčí role šlechtě, oproti předchozím o... více


Dějiny hudby IV. – KlasicismusDějiny hudby IV. – Klasicismus2005, Ingeborg Šišková

Kniha Dějin hudby IV. – Klasicismus osvětluje vývojové etapy tohoto slohu a odhaluje podmínky jeho vzniku a fungování včetně vrcholné fáze. Na pozadí konkrétních hudebních příkladů nastiňuje přínos jednotlivých skladat... více


Ingres kresbyIngres kresby1983, Bohumír Mráz

Monografie mapující dílo Jean Auguste Dominique Ingrese (1780- 1867) v kontextu rozpětí mezi klasicismem a romantismem, zobrazující figurální kompozice, portréty, obrysové kresby tužkou a mnoho jiného. více


AndromachaAndromacha1873, Jean Racine

Drama francouzského klasika pojednávající o zvláštním milostném čtyřúhelníku, který vznikl po skončení trójské války mezi Achilleovým synem Pyrrhem, vdovou po Hektorovi Andromachou, jež byla Pyrrhem odvezena do Epiru jak... více


Umění náhrobku v českých zemích let 1780-1830Umění náhrobku v českých zemích let 1780-18302004, Jan Bažant

V období klasicismu tvořily náhrobní plastiky podstatnou část sochařského umění. Autoři proto mohli (v české odborné literatuře poprvé) učinit skulpturální náhrobky východiskem poznání předních umělců této doby u nás. Kn... více


Dejiny umenia 4 - Umenie 18. a 19. storočiaDejiny umenia 4 - Umenie 18. a 19. storočia1978, Michail Vladimirovič Alpatov

Štvrtý diel Dejín umenia mapuje výtvarné umenie 18. storočia predovšetkým vo Francúzsku, ako aj v iných európskych krajinách, osobitne sa venuje umeniu v období Francúzskej revolúcie, predstavuje umenie romantizmu, real... více


Ludwig van Beethoven - Poselství géniaLudwig van Beethoven - Poselství génia2014, Miloslav Hronek

Vývoj Beethovenovy osobnosti a tvůrčí činnosti se zřetelem ke křesťanskému základu jeho života. Autor předkládá analýzu duchovního odkazu, pohled na život a dílo představitele německého hudebního klasicismu Ludwiga v... více


Český a slovenský literární klasicismusČeský a slovenský literární klasicismus2018, Peter Zajac

Kniha se zabývá estetickou a poetologickou kategorií klasicismu z literárněhistorického hlediska. V Prolegomenech navrhuje model, který počítá s latentním klasicistním povědomím trvajícím zhruba mezi léty 1775—1850, a sl... více


Dejiny estetického mysleniaDejiny estetického myslenia1980, Michail Fedotovič Ovsiannikov

Estetické myslenie od antiky do 20. storočia. Vyšlo v edícii Človek a umenie. více


Klasicismus a biedermeier z knížecích lichtenštejnských sbírekKlasicismus a biedermeier z knížecích lichtenštejnských sbírek2010, Radim Vondráček

Katalog výstavy poprvé představuje české veřejnosti umělecká díla období klasicismu a biedermeieru z bohatých sbírek Hanse-Adama II., vládnoucího knížete z Lichtenštejnu. Vynikající portrétní, krajinářské a žánrové práce... více