klasicismus

štítek, 9 knih


Dejiny umenia 4 - Umenie 18. a 19. storočiaDejiny umenia 4 - Umenie 18. a 19. storočia1978, M. V. Alpatov

Štvrtý diel Dejín umenia mapuje výtvarné umenie 18. storočia predovšetkým vo Francúzsku, ako aj v iných európskych krajinách, osobitne sa venuje umeniu v období Francúzskej revolúcie, predstavuje umenie romantizmu, real... více


České země v době osvícenstvíČeské země v době osvícenství2002, J. Lněničková

Stručné dějiny českých zemí v 18. století se zaměřením na chod Habsburské monarchie, vzdělanost, poddanské záležitosti, selská povstání a kulturu. (3. vydání) více


Dějiny hudby IV. – KlasicismusDějiny hudby IV. – Klasicismus2005, I. Šišková

Kniha Dějin hudby IV. – Klasicismus osvětluje vývojové etapy tohoto slohu a odhaluje podmínky jeho vzniku a fungování včetně vrcholné fáze. Na pozadí konkrétních hudebních příkladů nastiňuje přínos jednotlivých skladat... více


Aristokratická sídla období klasicismuAristokratická sídla období klasicismu1999, J. Kuthan

Osvícenský absolutismus se odvrátil od hýřivého bohatství barokové kultury a zjevně lépe mu odpovídal střízlivý klasicismus. V českých zemích zůstala na poli architektury vyhrazena vůdčí role šlechtě, oproti předchozím o... více


Architektura českých zemí – KlasicismusArchitektura českých zemí – Klasicismus2005, P. Dvořáček

Architektura klasicismu a romantického historismu nedosahovala u nás kvalitou ani kvantitou zdaleka úrovně předchozích období. Přesto vznikly stavby výjimečné, ať už architekturou anebo významem v národním povědomí. Tato... více


Český a slovenský literární klasicismusČeský a slovenský literární klasicismus2018, P. Zajac

Kniha se zabývá estetickou a poetologickou kategorií klasicismu z literárněhistorického hlediska. V Prolegomenech navrhuje model, který počítá s latentním klasicistním povědomím trvajícím zhruba mezi léty 1775—1850, a sl... více


PohádkaPohádka1942, J. W. Goethe

Goethova "Pohádka" je nejgeniálnější výtvor celé bohaté pohádkové literatury německé. Vznikla v letních měsících roku 1795. V celém obrovitém díle Goethově není s výjimkou "Fausta" díla, jež by bylo ... více


Dejiny estetického mysleniaDejiny estetického myslenia1980, M. F. Ovsiannikov

Estetické myslenie od antiky do 20. storočia. Vyšlo v edícii Človek a umenie. více


Ludwig van Beethoven - Poselství géniaLudwig van Beethoven - Poselství génia2014, M. Hronek

Vývoj Beethovenovy osobnosti a tvůrčí činnosti se zřetelem ke křesťanskému základu jeho života. Autor předkládá analýzu duchovního odkazu, pohled na život a dílo představitele německého hudebního klasicismu Ludwiga v... více