Jan Palach, 1948–1969

štítky

22 knih


Slunce v úplňku 76% Slunce v úplňku 2008, Lenka Procházková

Příběh Jana Palacha Román o osobnosti studenta Jana Palacha, který se stal symbolem českého odporu proti invazi vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968, zároveň z historicko-politického pohledu detailně líčí události i ... více


Jan Palach. Zpráva o životě, činu a smrti českého studenta 89% Jan Palach. Zpráva o životě, činu a smrti českého studenta 1990, Jiří Lederer

Kniha o Janu Palachovi významného a uznávaného českého novináře a publicisty Jiřího Lederera se zařadila již při prvním vydání v roce 1990 mezi základní literaturu k tomuto odvážnému a tragickému příběhu naší novodobé hi... více


Krátký život Jana Palacha 68% Krátký život Jana Palacha 2019, Anthony Sitruk

Francouzský pohled na zásadní osobnost moderních českých dějin. Vychází při příležitosti padesátého výročí tragického hrdinného činu Jana Palacha. „Nemluvím česky a nejsem si jistý, jestli vím, co tady dělám, dnes, d... více
Poslední dny Jana Palacha 93% Poslední dny Jana Palacha 2009, Zdenka Kmuníčková

Netradiční formou představené poslední dny Jana Palacha umožní čtenáři nahlédnout pod slupku událostí, jež započaly 16. 1. 1969 ve chvíli, kdy se pod pražským Národním muzeem rozhořela živá pochodeň odporu proti okupaci ... více


Jan Palach 69 91% Jan Palach 69 2009, Petr Blažek

V lednu 1969 se na pražském Václavském náměstí zapálil dvacetiletý student Jan Palach. Chtěl tak vyburcovat své spoluobčany, aby se postavili nastupující normalizaci. Ačkoliv na jeho protest i smrt bezprostředně reagoval... více


Jan Palach - Hrdina, nebo oběť? 71% Jan Palach - Hrdina, nebo oběť? 2019, Vladimír Liška

Nesvoboda je horší než smrt. Ale jaká je cena za život v bezpráví? Janovy smysly otupila šílená bolest, prostupující celým jeho ležícím tělem. Nevnímal křik ani paniku kolem sebe. Někdo zavolal záchranku a on jen stačil... více


Proč jsem nemluvila 84% Proč jsem nemluvila 1996, Maria Vojtová

Autentická svědectví o posledních dnech Jana Palacha i o absurdní situaci lékařky u jeho lůžka. více


Jan Palach 90% Jan Palach 2009, Jiří Suk

16.-25.1.1969: katalog k výstavě. Fotografická publikace mapuje průběh událostí následujících po sebeupálení Jana Palacha od 16. do 25. ledna 1969. více


Horký leden 1989 v Československu 75% Horký leden 1989 v Československu 1990, Jan Vladislav

Publikace slovem i obrazem zevrubně dokumentuje pražské události spojené s 20. výročím smrti Jana Palacha. Publikace vychází jako zvláštní číslo obnoveného časopisu Reportér nakladatelství Novinář. Obsahuje dokumenty k ... více


Jan Palach: průvodce místy paměti na území městské části Praha 2 80% Jan Palach: průvodce místy paměti na území městské části Praha 2 2019, Petr Blažek

Průvodce místy na území Prahy 2, která jsou spjata s osudem Jana Palacha (1948-1969). více


Ve jménu života vašeho... 100% Ve jménu života vašeho... 2019, Adéla Petruželková

Studentský sborník Ve jménu života vašeho... patřil v roce 1991 mezi první publikace našeho nakladatelství. Tehdy přelomová kniha přinesla množství dobových dokumentů a svědectví připomínajících čin Jana Palacha, Jana Za... více


Jan Palach a Československo 1948-1989 60% Jan Palach a Československo 1948-1989 2016, Dalibor Státník

Tragický životní příběh Jana Palacha je ve skutečnosti nesmírně prostý. Viděl bezpráví a reagoval na něj krajním řešením. Jako hořící pochodeň se stal v roce 1969 svědomím národa. Tato kniha však není o Janu Palachovi. J... více


Památník Jana Palacha ve Všetatech 100% Památník Jana Palacha ve Všetatech 2019, Petr Blažek

Průvodce Památníkem Jana Palacha ve Všetatech. Kniha přináší stručné vysvětlení architektonického záměru a pojetí památníku, a dále množství informací o životě, době a odkazu Jana Palacha. Publikaci provází množství dobo... více


Suicidium, sebeobětování nebo mučednictví? 80% Suicidium, sebeobětování nebo mučednictví? 2009, Jindřich Šrajer

Kniha se zamýšlí nad sebeupálením studenta Jana Palacha roku 1969. Zhodnocuje jeho čin z hlediska křesťanské etiky. Jan Palach je pojímán jako hrdina, mučedník. Jeho sebeobětování bývá srovnáváno se smrtí Krista na kříž... více


Politika odkazu: Jan Palach a Oskar Brüsewitz jako političtí mučedníci 100% Politika odkazu: Jan Palach a Oskar Brüsewitz jako političtí mučedníci 2021, Sabine Stach

Jana Palacha a Oskara Brüsewitze, který je mimo Německo jen málo známý, spojuje podobný osud. Není tomu tak jenom proto, že se Brüsewitz, farář působící v Zeitzu v Německé demokratické republice, na protest proti komunis... více


Jan Palach 100% Jan Palach 1990, Josef Culek

Dokument č. I (ze soukromého archivu zpracovatele). Tenké dílko, které dokumentuje události od 16. do 25. ledna 1969 pomocí dopisů, novinových článků, prohlášení či dobových fotografií. více


Spolužák Jenda: cesta (nejen) studentů Gymnázia Jana Palacha Mělník za Janem Palachem 100% Spolužák Jenda: cesta (nejen) studentů Gymnázia Jana Palacha Mělník za Janem Palachem 2019, kolektiv autorů

O životě a tragické smrti studenta Jana Palacha (1948-1969) více


Jan Palach - instalace pro dobu půstu 60% Jan Palach - instalace pro dobu půstu 2019, Sylva Pauli

Publikace o výtvarném projektu Německé katolické farnosti sv. Jana Nepomuckého Na Skalce, konaném před Velikonocemi 2019, k výročí sebeupálení Jana Palacha. Brožovaná publikace o výtvarné instalaci Německé katolické farn... více


Studenti a komunistická moc v českých zemích 1968-1989 0% Studenti a komunistická moc v českých zemích 1968-1989 2003, Milan Otáhal

Shrnutí studentských aktivit od invaze sovětských vojsk přes Palachův čin, nástup normalizace, čistky mezi studenty, ztrátu veškerých politických ambicí v průběhu sedmdesátých a v první polovině osmdesátých let až po stu... více


1969 - rok zlomu 0% 1969 - rok zlomu 2015, Jiří Sozanský

Výtvarník Jiří Sozanský připravil knihu, která je věnována jeho osobní a umělecké reflexi činu Jana Palacha, zlomovému roku 1969 a vývoji v období “normalizace” až do současnosti. Publikace obsahuje několik desítek děl J... více