Jan Neruda, 1834-1891

štítky

31 knih


Národní opruzení 77% Národní opruzení 2023, Karolína Zoe Meixnerová

Fiktivní detektivka s romantickou zápletkou postavená na historických událostech českého národního obrození. Jak přesně probíhalo národní obrození? To netuším! Ale představuji si ho jako Národní opruzení – smyšlený ... více


Srdce v kleci - Román o něžném rváči Janu Nerudovi 87% Srdce v kleci - Román o něžném rváči Janu Nerudovi 2018, Otomar Dvořák

Zahoďte veškeré školní představy o rozšafném pánovi s plnovousem a hůlkou, jenž laskavě popisuje komické figurky malostranských obyvatel! V tomto příběhu poznáte skutečného Jana Nerudu, mladého rebela, vzpurného darebá... více


Povídky smíchovské 89% Povídky smíchovské 2023, Marie Rejfová

BRILANTNÍ LITERÁRNÍ POCTA VELIKÁNŮM ČESKÉ LITERATURY JANU NERUDOVI A JAKUBU ARBESOVI… Smíchovské předměstí počátku dvacátého století, z průmyslového koutu u levého břehu Vltavy se pomalu stává důležitá součást budoucí... více
Bouřky: Příběh Karoliny Světlé a Jana Nerudy 71% Bouřky: Příběh Karoliny Světlé a Jana Nerudy 2007, Karolina Světlá (p)

Korespondence Karoliny Světlé, kterou v létě roku 1862 vedla s mladší sestrou Sofií Podlipskou, přítelkyní Marií Němečkovou a Janem Nerudou, zachycuje příběh vztahu dvou mladých, začínajících spisovatelů. Světlé bylo v d... více


Lásky českých spisovatelů 74% Lásky českých spisovatelů 2011, Martina Drijverová

Příležitost, jak se něco dozvědět o citovém životě českých spisovatelů 19. století a doplnit si suché znalosti ze školy. Koho by to nezajímalo? Lásky českých spisovatelů zajímavosti ze života významných českých osobnos... více


Záludný svět Povídek malostranských 88% Záludný svět Povídek malostranských 2012, Dagmar Mocná

Publikace se pokouší o nové čtení kanonického díla. Činí tak za pomoci netradičních zorných úhlů a s nimi souvisejících kulturně historických kontextů, dosud ve vztahu k Povídkám malostranských nevyužitých. Čtveřici zvol... více


Vzpomínky ze staré Prahy 80% Vzpomínky ze staré Prahy 1984, Ladislav Quis

Vzpomínková kniha národního buditele z Prahy. Obsah: I. Z Prahy let padesátých a šedesátých (1857 - 1862) II. Z Prahy ku konci let šedesátých a na počátku sedmdesátých III. Vzpomínky na Jana Nerudu z let 1871 - 189... více


Démantová spona 78% Démantová spona 1978, Jaromíra Kolárová

Historický životopisný román pojednává o komplikovaném citovém vztahu dvou velkých osobností české literatury 19. století, Jana Nerudy a Karoliny Světlé.Autorka na základě osobní korespondence a vzpomínek současníků se s... více


Karolína Světlá 75% Karolína Světlá 1975, Ota Dub

Práce nastiňuje životní osudy významné spisovatelky, její nesnadnou cestu k literatuře a vřelý vztah k podještědskému lidu, který se pro ní stal hlavním zdrojem inspirace. Hodnotí pokrokový odkaz literárního díla Karolín... více


Obrazy života v české literatuře 90% Obrazy života v české literatuře 2020, Václav Vaněk

Kniha je výborem z autorových textů z posledního desetiletí, které se zabývají českou literaturou 19. a počátku 20. století. Pokouší se obhlédnout, popsat a klasifikovat některé oblasti, jež dosud zůstávaly stranou pozo... více


Básně 80% Básně 1952, František Chládek

Básně prvního českého dělnického básníka. více


Jan Neruda 60% Jan Neruda 1983, Vladimír Křivánek

Hodnocení a rozbor díla Jana Nerudy s chronologií a bibliografií. více


Vavřín a růže 100% Vavřín a růže 1953, Ota Dub

Hra o životě a díle Karoliny Světlé. více


Jan Neruda - V dopisech i vzpomínkách 80% Jan Neruda - V dopisech i vzpomínkách 1980, Alois Hůlka

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Malá knížka o Baladách a romancích 100% Malá knížka o Baladách a romancích 1984, Jaroslava Janáčková

Publikace vydaná jako neprodejný tisk pro práci s knihou obsahuje různé studie a úvahy o Nerudovi a jeho sbírce Balady a romance. Jsou v ní i ozvuky na jednotlivé Nerudovy básně z této sbírky. více


Karolina Světlá ve stycích s Janem Nerudou 80% Karolina Světlá ve stycích s Janem Nerudou 1912, Anežka Čermáková-Sluková

Další kniha věnující se vztahu mezi Karolinou Světlou a Janem Nerudou, který je dodnes obestřen mnoha otazníky. více


Z listáře Jana Nerudy 60% Z listáře Jana Nerudy 1933, Jan Neruda

Soubor devadesáti dopisů, které básník a prozaik Jan Neruda adresoval svým známým a přátelům, vesměs význačným osobnostem české kultury 2. pol. 19. století. Doplněno ukázkami několika Nerudových autografů. více


Lásky Jana Nerudy aneb Laskavý čtenář promine 100% Lásky Jana Nerudy aneb Laskavý čtenář promine 2006, Ivo Pelant

Kniha dává čtenářům nahlédnout do umělcova soukromí, do jeho komplikovaných vztahů k ženám. Na pozadítěchto vztahů autor představuje Jana Nerudu také jako jednu z nejznámějších osobností českého národního života druhé po... více


Román lásky a cti 100% Román lásky a cti 1941, Jindřich Honzl

Dramatická montáž o vztahu K. Světlé a J. Nerudy - divadelní hra, scénář. více


Neruda v dopisech 0% Neruda v dopisech 1950, Albert Pražák

Výbor N. dopisů, roztříděných podle adresátů do oddílů: N. dopis dělníkovi; N. a ženy; N., jeho přátelé a známí; N. a přítel. Pořadatel předesílá každému oddílu úvod, pomáhající pochopit lidskou tvář velkého čes. básníka... více