historický šerm

štítky

19 knih


HrbáčHrbáč1886, Paul Féval

Hrbáč. Dobrodružství kukly a meče - román od P. Févala; přeložil dr. Ž. Příběh Jindřicha Lagardéra, který se v přestrojení za hrbáče snaží pomstít vraždu svého přítele vévodu Filipa Neverského. V Praze : Tiske... více


Úkol pro šaškaÚkol pro šaška2016, Pavel Hrdlička

V Čechách nastává před husitskými bouřemi v letech 1402–1403 dramatická situace. Král Václav IV. je svým bratrem Zikmundem zbaven vlády a nakonec uvězněn ve Vídni, zemi drancují kočovní Kumáni a zároveň probíhá občanská ... více


Historie evropských duelů a šermu IHistorie evropských duelů a šermu I2013, Jiří Kovařík

Od starověku k branám renesance. Ordálie, Boží soudy, gladiátorské hry, turnaje, souboje, duely – jedním slovem ritualizované násilí provází dějiny lidstva od nepaměti. Často se pod maskou souboje skrývaly vraždy a na... více
Český historický šermČeský historický šerm2014, Jaroslav Krupka

Ze suterénu až na hladiny oceánů. Vydejte se spolu s námi po stopách českého historického a scénického šermu – od jeho kořenů na počátku 20. století až do současnosti. Poznejte, kdo stál u zrodu prvního českého šermíř... více


Velká kniha o soubojích a duelantechVelká kniha o soubojích a duelantech2004, Vladimír Šindelář

Autor je nejen vynikajícím znalcem dějin a teorie šermu, i výborným aktivním šermířem. Jeho kniha určená všem milovníkům historie, historického šermu i romantické četby tím získává na autentičnosti, neboť vznikla na zákl... více


Historie evropských duelů a šermu - Svazek II: Čas rváčů a duelantůHistorie evropských duelů a šermu - Svazek II: Čas rváčů a duelantů2014, Jiří Kovařík

Postupem staletí se duel – ať již chladnou či střelnou zbraní – stal neodmyslitelnou součástí života vyšší společnosti, především šlechty a důstojnického sboru, ačkoliv nezřídka jej praktikovali i neurození občané. V urč... více


Kniha o soubojíchKniha o soubojích2009, Vladimír Dolínek

Publikace se zabývá historií soubojů, jejich vývojem od soudních soubojů „Boží soudy“ k boji dvou duelantů, při němž uražený měl obhájit svou čest. Popisovány jsou důvody, pro něž k soubojům docházelo, různé varianty sou... více


Šerm dýkou a dřevcovými zbraněmiŠerm dýkou a dřevcovými zbraněmi1570, Joachim Meyer

Kniha Šerm dýkou a dřevcovými zbraněmi je závěrečnou částí tetralogie původního díla Joachima Meyera. Na čtenáře čekají kapitoly týkající se šermu a boje dýkou, postupy jak bojovat holýma rukama, proti soupeři s dýkou, z... více


Historie evropských duelů a šermu IIIHistorie evropských duelů a šermu III2014, Jiří Kovařík

Ačkoliv po staletí odsuzován, zakazován a kriminalizován, udržel se duel až do 19. století, kdy jej změna společenského klimatu – průmyslová revoluce, vzestup buržoazie, pokles významu šlechty, nové myšlenky a filozofi... více


Škola šermuŠkola šermu2018, Domenico Angelo

První vydání Angelovy knihy spatřilo světlo světa v Londýně v roce 1763 a text byl francouzský. Domenico Angelo (1717–1802) byl jedním z nejvěhlasnějších mistrů šermu osmnáctého století a jeho kniha patří k nejproslulejš... více


Pražští šermíři a mistři šermuPražští šermíři a mistři šermu1927, Jaroslav Tuček

Současná popularita především historického šermu svědčí o skutečnosti, že šerm jako evropské bojové umění má stále své zastánce. Méně známá je již kontinuální linka výuky šermu v Čechách, jak ve starších obdobích, tak př... více


Šerm tesákemŠerm tesákem2015, Joachim Meyer

Joachim Meyer byl svobodný šermíř ze Štrasburku, který v roce 1570 vydal rozsáhlé dílo pojednávající o rytířském umění šermu. Výborné didaktické a metodické pokyny činí tuto učebnici výjimečnou i dnes a nabízí laskavému ... více


Historický šermHistorický šerm1981, Pavel Plch

Tato práce je zaměřena převážně na šerm mečem, jakožto hlavní historické zbraně. Je vedena snahou o vytvoření hlubšího základu, potřebného pro výcvik dobového šermu, v pojetí techniky i obsahu šermířských akcí.... více


Šerm rapíremŠerm rapírem2016, Joachim Meyer

Třetí část překladu zlomové knihy Joachima Meyera (asi 1537–1571), vydané několikrát tiskem, známé díky citacím v pozdější literatuře a dostupné v reprintech, jsme logicky nazvali Šerm rapírem. Joachim Meyer byl německý ... více


Šerm majstra LichtenaueraŠerm majstra Lichtenauera2018, Ondřej Vodička

Kedysi platilo, že umenie šermu by sa malo predávať z majstra na svojich žiakov najmä praktickou výučbou. Bol to fach ako hocijaký iný a znalosť niečoho lepšieho, čo nikto iný nepoznal, bol v konečnom dôsledku akýmsi evo... více


1