finanční analýza

štítky

18 knih


4 zákony finanční prosperity: Získejte kontrolu nad svými penězi hned teď! 100% 4 zákony finanční prosperity: Získejte kontrolu nad svými penězi hned teď! 2020, Blaine Harris

Čtyři zákony finanční prosperity jsou odpovědí pro miliony lidí, kteří hledají lepší způsob, jak dosáhnout prosperity a finančního zajištění. Pokud budete uplatňovat zásady finanční prosperity, kterým tato kniha učí, dos... více


Teorie a praxe firemních financí 87% Teorie a praxe firemních financí 2000, R.A. Brealey

Kniha Teorie a praxe firemních financí je vlajkovou lodí mezi ekonomickou literaturou a neměla by chybět v knihovně žádného ekonoma, studenta ekonomie či ředitele významnější firmy. Autoři v knize ukazují, jak manažeři p... více


Finanční řízení podniku 0% Finanční řízení podniku 2011, František Kalouda

První aspirací publikace je seznámit čtenáře se základními poznatky z oblasti podnikových financí a finančního řízení podniku, a vybudovat tak základ technik finančního managementu se zaměřením na problematiky výrobního ... více
Finanční analýza: krok za krokem 80% Finanční analýza: krok za krokem 2005, Eva Kislingerová

Publikace je vhodná pro manažery podniků, pro jejich vlastníky a podnikatele, kteří trvale sledují výkonnost svých firem. Je určena rovněž makléřům, finančním analytikům, investičním poradcům a odborným pracovníkům v odd... více


Posuny a otřesy: Ponaučení z finanční krize 90% Posuny a otřesy: Ponaučení z finanční krize 2016, Martin Wolf

V knize Posuny a otřesy představuje Martin Wolf, který je pokládán za jednoho nejvlivnějších ekonomických komentátorů na světě, svou kontroverzní a vysoce originální analýzu ekonomických událostí posledních let. Nepodává... více


Jak posoudit finanční zdraví firmy 60% Jak posoudit finanční zdraví firmy 2006, Irena Jindřichovská

Podrobný popis, jak posoudit stav firmy studiem výkazů, rozvahy atd. více


Manažerské finance 60% Manažerské finance 2004, Eva Kislingerová

Publikace vymezuje základní principy a jednotlivé aspekty práce finančního manažera. Zdroj: http://baila.net/kniha/73465548/manazerske-finance-eva-kislingerova více


Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady 40% Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady 2013, Drahomíra Pavelková

Publikace vysvětluje cíle a obsah finanční analýzy; ukazuje, jak pracovat s účetními výkazy, které pro analýzu potřebujete; podrobně představuje metody a postupy finanční analýzy a využití benchmarkingu; objasňuje logick... více


Finanční analýza firmy 80% Finanční analýza firmy 2008, Jaroslava Holečková

Finanční analýza je oblast, která představuje významnou součást soustavy podnikového řízení a měla by patřit k základním dovednostem každého finančního manažera, představuje každodenní součást jeho práce, protože poznatk... více


Mikrofinancování a možnost jeho využití v ČR 0% Mikrofinancování a možnost jeho využití v ČR 2017, Aleš Kroupa

Možnosti financování úvěrů pro malé a střední podniky a jejich řízení a správu vedoucí k prosperitě. více


Investice 0% Investice 1994, William F. Sharpe

Obsáhlá publikace autora, nositele Nobelovy ceny za ekonomii popisuje podrobně všechny stránky investičních a kapitálových trhů, portfolio, technika správy, nákupu a prodeje aktiv,indexy inflace a její vliv.... více


Finanční analýza podniku 0% Finanční analýza podniku 2007, Jaroslav Sedláček

Publikace poskytuje pohled na ucelený proces finanční analýzy, a proto je rozdělena do jedenácti na sebe navazujících kapitol. Východiskem finanční analýzy podniku jsou vždy účetní data, která jsou dále zpracovávána a do... více


Analýza pro finanční management 0% Analýza pro finanční management 1997, Robert C. Higgins

Hodnocení finančního zdraví firmy - Plánování budoucí finanční výkonnosti - Financování operací - Vyhodnocování investičních příležitostí více


Finanční inteligence pro manažery 0% Finanční inteligence pro manažery 2011, Karen Berman

Klíč ke skutečné hodnotě čísel. Od manažerů se očekává, že budou sebevědomě ovládat finanční data a používat je. Někteří ovšem mohou mít s porozuměním těmto číslům problém a mohou mylně finanční data uctívat, místo ab... více


Finanční analýza a plánování podniku 0% Finanční analýza a plánování podniku 2007, Rolf Grünwald

Publikace je věnována systematické finanční analýze podniku na základě účetní závěrky, a to především z pozice externího zájemce o poznání finanční situace partnerského podniku, ale také z hlediska managementu podniku, k... více


Cash-flow: Řízení likvidity podniku % Cash-flow: Řízení likvidity podniku 1997, František Freiberg

Příručka o moderním způsobu finančního řízení podniku je zaměřena na likviditu podniku. více