finanční analýza

štítky

15 knih


4 zákony finanční prosperity: Získejte kontrolu nad svými penězi hned teď!4 zákony finanční prosperity: Získejte kontrolu nad svými penězi hned teď!2020, Blaine Harris

Čtyři zákony finanční prosperity jsou odpovědí pro miliony lidí, kteří hledají lepší způsob, jak dosáhnout prosperity a finančního zajištění. Pokud budete uplatňovat zásady finanční prosperity, kterým tato kniha učí, dos... více


Finanční analýza: krok za krokemFinanční analýza: krok za krokem2005, Eva Kislingerová

Publikace je vhodná pro manažery podniků, pro jejich vlastníky a podnikatele, kteří trvale sledují výkonnost svých firem. Je určena rovněž makléřům, finančním analytikům, investičním poradcům a odborným pracovníkům v odd... více


Finanční řízení podnikuFinanční řízení podniku2011, František Kalouda

První aspirací publikace je seznámit čtenáře se základními poznatky z oblasti podnikových financí a finančního řízení podniku, a vybudovat tak základ technik finančního managementu se zaměřením na problematiky výrobního ... více
Posuny a otřesy: Ponaučení z finanční krizePosuny a otřesy: Ponaučení z finanční krize2016, Martin Wolf

V knize Posuny a otřesy představuje Martin Wolf, který je pokládán za jednoho nejvlivnějších ekonomických komentátorů na světě, svou kontroverzní a vysoce originální analýzu ekonomických událostí posledních let. Nepodává... více


Teorie a praxe firemních financíTeorie a praxe firemních financí2000, R.A. Brealey

Kniha Teorie a praxe firemních financí je vlajkovou lodí mezi ekonomickou literaturou a neměla by chybět v knihovně žádného ekonoma, studenta ekonomie či ředitele významnější firmy. Autoři v knize ukazují, jak manažeři p... více


Manažerské financeManažerské finance2004, Eva Kislingerová

Publikace vymezuje základní principy a jednotlivé aspekty práce finančního manažera. Zdroj: http://baila.net/kniha/73465548/manazerske-finance-eva-kislingerova více


Finanční analýza podnikuFinanční analýza podniku2007, Jaroslav Sedláček

Publikace poskytuje pohled na ucelený proces finanční analýzy, a proto je rozdělena do jedenácti na sebe navazujících kapitol. Východiskem finanční analýzy podniku jsou vždy účetní data, která jsou dále zpracovávána a do... více


Finanční analýza: komplexní průvodce s příkladyFinanční analýza: komplexní průvodce s příklady2013, Drahomíra Pavelková

Publikace vysvětluje cíle a obsah finanční analýzy; ukazuje, jak pracovat s účetními výkazy, které pro analýzu potřebujete; podrobně představuje metody a postupy finanční analýzy a využití benchmarkingu; objasňuje logick... více


Finanční analýza a plánování podnikuFinanční analýza a plánování podniku2007, Rolf Grünwald

Publikace je věnována systematické finanční analýze podniku na základě účetní závěrky, a to především z pozice externího zájemce o poznání finanční situace partnerského podniku, ale také z hlediska managementu podniku, k... více


Finanční analýza firmyFinanční analýza firmy2008, Jaroslava Holečková

Finanční analýza je oblast, která představuje významnou součást soustavy podnikového řízení a měla by patřit k základním dovednostem každého finančního manažera, představuje každodenní součást jeho práce, protože poznatk... více


Jak posoudit finanční zdraví firmyJak posoudit finanční zdraví firmy2006, Irena Jindřichovská

Podrobný popis, jak posoudit stav firmy studiem výkazů, rozvahy atd. více


Mikrofinancování a možnost jeho využití v ČRMikrofinancování a možnost jeho využití v ČR2017, Aleš Kroupa

Možnosti financování úvěrů pro malé a střední podniky a jejich řízení a správu vedoucí k prosperitě. více


InvesticeInvestice1994, William F. Sharpe

Obsáhlá publikace autora, nositele Nobelovy ceny za ekonomii popisuje podrobně všechny stránky investičních a kapitálových trhů, portfolio, technika správy, nákupu a prodeje aktiv,indexy inflace a její vliv....... více


Analýza pro finanční managementAnalýza pro finanční management1997, Robert C. Higgins

Hodnocení finančního zdraví firmy - Plánování budoucí finanční výkonnosti - Financování operací - Vyhodnocování investičních příležitostí více


Finanční inteligence pro manažeryFinanční inteligence pro manažery2011, Karen Berman

Klíč ke skutečné hodnotě čísel. Od manažerů se očekává, že budou sebevědomě ovládat finanční data a používat je. Někteří ovšem mohou mít s porozuměním těmto číslům problém a mohou mylně finanční data uctívat, místo ab... více