evoluční teorie

štítky

22 knih


Věda, víra, Darwinova teorie a stvoření podle knihy Genesis 82% Věda, víra, Darwinova teorie a stvoření podle knihy Genesis 2014, Marek Vácha

V textu je diskutován vztah vědy a víry, Darwinovy teorie a první kapitoly knihy Genesis, evoluce a křesťanství. Zvláštní pozornost je pak věnována třem zprávám o stvoření knihy Genesis a vztahu těchto textů k moderní vě... více


Jak se dělá evoluce – Labyrintem evoluční biologie 98% Jak se dělá evoluce – Labyrintem evoluční biologie 2017, Jan Zrzavý

Cílem knihy je představit současnou evoluční biologii jako živý, bouřlivě se rozvíjející obor, založený nikoli na planých spekulacích, ale na exaktním, a přesto dobrodružném výzkumu. Kniha propojuje dva odlišné žánry – v... více


Darwinova černá skříňka 65% Darwinova černá skříňka 2017, Michael J. Behe

Prakticky všichni seriózní badatelé pokládají Darwinovu evoluční teorii za správnou. Ačkoliv bylo vemi nesnadné tuto teorii prosadit, po více než stoletém úsilí se to, alespoň mezi zasvěcenci, podařilo. Dnešní biologové ... více
Evoluční tání aneb o původu rodů 77% Evoluční tání aneb o původu rodů 2015, Jaroslav Flegr

Kniha volně navazuje na předchozí dílo Zamrzlá evoluce aneb Je to jinak, pane Darwin a představuje teorii zamrzlé evoluce poprvé v celé šíři. Jak mohou podle této teorie pohlavně se rozmnožující druhy evolučně odpovídat ... více


Evoluce - fakta nebo fikce? 76% Evoluce - fakta nebo fikce? 2005, John Blanchard

Vynikající materiál na téma evoluce versus stvoření vhodný k rozdávání vašim skeptickým přátelům. Prozkoumejte blíže tvrzení evoluční teorie o původu života spolu s Dr. Blanchardem. Jistě objevíte nová fakta, o kterýc... více


Genetika - 50 myšlenek, které musíte znát 84% Genetika - 50 myšlenek, které musíte znát 2014, Mark Henderson

Rozluštění lidského genetického kódu změnilo v posledních letech náš pohled na život na Zemi. Nové genové technologie mění způsob našeho života a jsou příslibem možnosti léčby dosud nevyléčitelných chorob. Tyto výhody vš... více


Darwinův Původ druhů: biografie 83% Darwinův Původ druhů: biografie 2007, Janet Browne

Janet Brownová ukazuje, proč O původu druhů aspiruje na titul nejvýznamnější vědecké publikace, která byla kdy vydána. Popisuje vývoj Darwinových teorií, vysvětluje, jak byly ve své době přijaty a zkoumá, proč jsou dodne... více


Genesis konflikt 77% Genesis konflikt 2008, Walter J. Veith

Jsme dokonalým projektem nebo senzačním shlukem náhod? Pozoruhodná kniha podávající vědeckou alternativu k evoluční teorii. Jejím autorem je vědec, který byl ještě před několika lety vášnivým zastáncem a propagátorem ... více


Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost 85% Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost 2017, Ctirad Václav Pospíšil

Monografie Ctirada V. Pospíšila přináší podstatné rozšíření předchozích výzkumů v oblasti vztahů katolické teologie k poznatkům přírodních věd v minulém a předminulém století. V první části autor představuje poměr dobové... více


Achillovy paty evoluce 45% Achillovy paty evoluce 2021, kolektiv autorů

Mnozí lidé věří, že vesmír, Země i veškerý život jsou výsledkem slepých, neřízených přírodních procesů probíhajících po miliardy let. Stejně tak mnozí věří, že existuje nepřeberné množství vědeckých důkazů podporujících ... více


Průkopníci a jejich odpůrci 73% Průkopníci a jejich odpůrci 2018, Ctirad Václav Pospíšil

Monografie je i na mezinárodní rovině první prací, která odhaluje základní obrysy dramatických počátků prosazování evolučního paradigmatu vzniku-stvoření člověka v rámci katolické církve. S několika odvážnými (rozuměj jd... více


Meze darwinismu 80% Meze darwinismu 2020, Jiří Vácha

Tato kniha je pokusem o komplexní zhodnocení dnešního darwinismu („Syntetické teorie evo­luce“). Ve škole nás učili, že přírodní výběr je základní, fakticky jedinou tvůrčí silou evoluce od bakterií po člověka. Kniha ukaz... více


Pochází člověk z Adama? 50% Pochází člověk z Adama? 1990, Reinhard Junker

Údaje přírodních věd v konfrontaci s výpovědí Bible o stvoření člověka. Vedecké fakty sa dajú vyložiť aj inak. Brožúra vysvetľuje známe fakty a skameneniny vo svetle biblického zjavenia. Obsah: * Ako pracuje... více


Evoluce před Darwinem 70% Evoluce před Darwinem 2012, Radim Kočandrle

Při jakémkoli uvažování o evoluční teorii se každému ihned vybaví jméno Charlese Darwina, méně je však známo, že nebyl bez předchůdců. Autoři této knihy studují starší předlohy moderní teorie evoluce a ukazují, že její n... více


Má nejtěžší cesta 50% Má nejtěžší cesta 2016, Walter J. Veith

Kniha má podtitul "Z evolucionisty kreacionistou" a napsal ji vědec, přednášející v letech 1979 až 1986 zoologii na univerzitě ve městě Stellebosch. V této publikaci, která je knižním vydáním záznamu přednášky, najdete p... více


Veda a náboženstvo. Niekoľko historických pohľadov 80% Veda a náboženstvo. Niekoľko historických pohľadov 2011, John Hedley Brooke

Kniha Johna Hedleyho Brooka uvádza čitateľa do kontextu jedného z najzaujímavejších a stále aktuálnych problémov vo vývoji moderného sveta – vzťahu medzi vedeckým myslením a náboženskou vierou - a zároveň je čitateľovým ... více


Evolúcia človeka 100% Evolúcia človeka 2010, Thomas Junker

Z obsahu: - Vysvetľujúci potenciál evolučnej biológie - Homo sapiens? Pan sapiens! - Od opíc k ľuďom - Afrika a dobývanie sveta - Evolučné dedičstvo: Fast Food a Othellov syndróm - Machiavelli a Leonardo da Vinci: ... více


Kdy proběhla evoluce? 0% Kdy proběhla evoluce? 2020, Petr Jelínek

Zastánci evoluce obhajují svůj pohled na historii života mnoha vědeckými důkazy. Pozorovaná evoluce bakterií, výsledky biogeografických studií a radiometrického datování, existence zfušovaných nebo zbytečných orgánů, pří... více


Od evoluční teorie k nové teorii stvoření 0% Od evoluční teorie k nové teorii stvoření 2013, Sang Hun Lee

Omyly darwinismu a protinávrh Přibližně ve stejnou dobu, když Marx začal prosazovat komunismus, uvedl Charles Darwin teorii evoluce. V roce 1859 Marx poprvé zveřejnil materialistické pojetí dějin a ekonomiky v díle „... více


Evolučná teória % Evolučná teória 1985, Aleksej Vladimirovič Jablokov

Táto kniha, ktorá sa zaoberá evolučnou teóriou, je vhodná nielen ako učebnica pre vysokoškolských študentov ale zaujme aj širší okruh záujemcov. Poslúži napríklad aj filozofom, ktorým poskytuje materiál na metodologické ... více