evangelikalismus

štítky

52 knih


Poselství o boží hojnostiPoselství o boží hojnosti2006, Corrie ten Boom

"Vždycky, když si na to vzpomenu, cítím se pokořen až do morku kostí. Cítím bolest i uzdravení. Zranění i zahojení. Řeknu vám pravdu - nic mě nesrovná tolik jako odpuštění!" ...píše se v předmluvě k posledním n... více


Znamení poslední dobyZnamení poslední doby2003, Lothar Gassmann

Kniha pojednává o biblických znameních v naší době, která se projevují v politice, hospodářství, v přírodě a v církvi. Jde o znamení vztahující se na blízký druhý příchod Kristův v slávě na tuto zem.... více


Návod k použití světaNávod k použití světa2009, Dan Drápal

aneb Život podle moralisty Dana Drápala. Touha po štěstí, úspěšnost nebo neúspěšnost, poslání a cena našeho života, vnitřní rozměry vztahu s Bohem, to jsou okruhy témat nové knížky jednoho z nejplodnějších českých kře... více
Křest - jablko sváru?Křest - jablko sváru?1994, Dan Drápal

Biblický výklad analyzuje podstatu křtu i různá hlediska dnešní křestní praxe. Knížka pastora Drápala se nevyhýbá otázkám, které jsme si sice kladli, ale kolem kterých se spíše mlčelo. Biblický výklad analyzuje podsta... více


Příručka pro čtení PísmaPříručka pro čtení Písma2000, Dan Drápal

Základní informace o bibli s plánem čtení na každý den. Tato útlá kniha čtenáře provede celou Biblí a je určena především těm, kteří nevyrostli v křesťanském prostředí a Bibli neznají. Obsahuje kalendář, podle kterého... více


Televize Nova a ztráta absolutnaTelevize Nova a ztráta absolutna1998, Dan Drápal

aneb, Příručka mediálně pronásledovaného křesťana. více


Přicházející KrálPřicházející Král2012, Michal Klesnil

Ježíšův druhý příchod se blíží. Kristův druhý příchod fascinuje křesťany už téměř 2000 let. Patří k nejčastěji zpracovávaným i k nejkontroverznějším biblickým tématům. Autor dává do souvislosti místa z knihy Zjevení s... více


Zapomenuté cestyZapomenuté cesty2012, Alan Hirsch

Reaktivace misijní církve / Výzva ke zcela novému pojetí misie. Autor je přesvědčen, že zděděné metody pro budování Kristova těla nefungují. Než by spoléhal na drobné úpravy dřívějších řešení, má před sebou raději viz... více


Zapomenuté cesty: pracovní knihaZapomenuté cesty: pracovní kniha2012, Alan Hirsch

Praktický průvodce pro rozvoj misijních sborů / Ve své velmi úspěšné knize „Zapomenuté cesty” mezinárodně uznávaný expert na misijní církev Alan Hirsch nabídl vizi pro budoucí růst církve s využitím moci rané církve. Pří... více


Hmatatelné královstvíHmatatelné království2013, Hugh Halter

Postoje a praktiky prvotní církve pro dnešek / Hmatatelné království je kniha pro ty, kdo se snaží budovat autentická společenství víry, a pro ty, kteří usilují svoji víru neztratit. Nabízí teologické odpovědi a příběhy ... více


Zázrakům rozumět, zázraky prožívatZázrakům rozumět, zázraky prožívat2007, Wolfhard Margies

5 + 2 = 5000 / Je očividné, že my, lidé v západním světě, máme velký nedostatek projevů nadpřirozena. To si žádá vysvětlení, které zní: Naše myšlení je infikované. Jsme podvědomě natolik obsazení myšlenkovými kategoriemi... více


Žít jako Boží synŽít jako Boží syn2008, Alan Vincent

"Přepis vyučování z roku 1998 (Staň se Božím synem) a 1999 (Modli se jako syn)" / Skrze víru v Ježíše Krista se stáváme dětmi živého Boha. Být Ježíšovým následovníkem znamená, že jsme krok za krokem proměňováni... více


VíraVíra2008, Alan Vincent

"Přepis vyučování z roku 2000" / Je pro nás klíčové, abychom porozuměli tomu, co víra je. Víra nemůže stvořit, ale pouze dosáhnout toho, co v neviditelném světě již existuje. Víra se vztahuje na „teď“, na jisto... více


Pět dimenzí křížePět dimenzí kříže2008, Alan Vincent

"Zpracováno podle nahrávek série autorových anglických kázání s původním názvem The power of the cross" více


Ve dnech hlasu sedmého andělaVe dnech hlasu sedmého anděla2013, Michal Klesnil

Výklad knihy Zjevení / Nejpřívětivější výklad knihy Zjevení, jaký jsem kdy četl. Michal Klesnil nás provádí i nejobtížnějšími místy s lehkostí, která se neutápí v detailech, ale dává čtenáři prostor, aby o textu sám u... více


3