epidemiologie

štítky

17 knih


Kmen Andromeda 82% Kmen Andromeda 1973, Michael Crichton

Jedna z nejslavnějších knih Michaela Crichtona je detailně promyšlenou vizí kosmické nákazy šířící se na Zemi. Popisuje pět dnů největší americké vědecké krize. Tak jak bývá při řešení krizí obvyklé, je chování jejich úč... více


Lovci mikrobů 98% Lovci mikrobů 1939, Paul de Kruif

Kniha z roku 1926 je věnována památce a odkazu významných světových vědeckých osobností, které výrazně přispěly k rozvoji mikrobiologie a epidemiologie: – Anton van Leeuwenhoek (1632–1723), nizozemský vynálezce a opti... více


Globální katastrofy a trendy 86% Globální katastrofy a trendy 2017, Václav Smil

Fundamentální změny probíhají nejčastěji buďto jako „fatální diskontinuita“ - náhlá katastrofická událost s potenciálem změnit svět – nebo jako vytrvalý, postupný trend. Ke globálním katastrofám patří vulkanické erupce, ... více
Mikrobiologie a epidemiologie 80% Mikrobiologie a epidemiologie 1987, Jiří Zahradnický

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Epidemiologie obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí 60% Epidemiologie obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí 2006, Dana Göpfertová

Publikace je určena především pro magisterské a bakalářské studium na lékařských i dalších fakultách, které mají obor epidemiologie v kurikulu; svým pojetím, rozsahem i odbornou úrovní je vhodná i pro lékaře hygienické s... více


Epidemiologie obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí 80% Epidemiologie obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí 2013, Dana Göpfertová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Hygiena a epidemiologie 80% Hygiena a epidemiologie 2013, kolektiv autorů

Výukové texty pro studenty lékařství obsahují tradiční témata hygieny a epidemiologie jako biomedicínského základu primární prevence nemocí v novém pojetí. Po seznámení s působením faktorů prostředí na zdraví člověka obs... více


Metody studia zdraví a nemocí v populaci 0% Metody studia zdraví a nemocí v populaci 1974, Adolf Žáček

Úvod do epidemiologie neinfekčních chorob Práce shrnuje nejdůležitější poznatky o epidemiologických metodách studia chronických nemocí obyvatelstva. V patnácti kapitolách se zabývá filosofickymi otázkami příčin nemocí... více


Prostorové a vícerozměrné statistické analýzy epidemiologických dat 0% Prostorové a vícerozměrné statistické analýzy epidemiologických dat 2015, Lukáš Marek

Monografie se zabývá tématem hodnocení zdravotnických dat s využitím metod geografie a geoinformatiky. Na případové studii, zabývající se rozšířením kampylobakteriózy - bakteriální střevní infekce v České republice v let... více


Epidemiologie 0% Epidemiologie 1954, Karel Raška

Toto 2. doplněné a přepracované vydání je určeno medikům a lékařům, jež obsahuje část obecnou a část speciální, v níž výklad o každé nemoci je doplněn výčtem zdravotnických opatření, praktickými pokyny zvláště pro lékaře... více


Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena 0% Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena 2019, Lidmila Hamplová

Publikace je 2., aktualizovaným vydáním moderně pojaté učebnice vzájemně souvisejících medicínských oborů, jejíž 1. vydání v roce 2015 bylo přijato velmi kladně. V části věnované mikrobiologii je text zaměřen na základy ... více


Hygiena a epidemiologie pro ambulantní praxi 0% Hygiena a epidemiologie pro ambulantní praxi 2010, Renata Podstatová

Autorka v této publikaci uvádí možnosti vzniku a šíření infekčních onemocnění v ambulantní praxi a základní zásady hygienicko-epidemiologických opatření v ambulancích, včetně stomatologických pracovišť. Publikace bude do... více


Kontrolní otázky - epidemiologie 0% Kontrolní otázky - epidemiologie 2001, Dana Göpfertová

Publikace slouží k samostatnému procvičování základních znalostí z epidemiologické metodologie a doplňuje tak knihu „Epidemiologie – průvodce epidemiologickou metodou“ autorů Göpfertová a kol., Triton 1999.Část modelovýc... více


Klinická epidemiologie – nedílná součást klinických rozhodovacích procesů % Klinická epidemiologie – nedílná součást klinických rozhodovacích procesů 1998, Vladimír Janout

Hlavním smyslem klinické epidemiologie je opření klinických rozhodovacích procesů o aktuální vědecké poznatky, a proto jsou její principy důležité pro ty lékaře, kteří si chtějí své názory na platnost různých klinických ... více


Epidemiologie 0% Epidemiologie 1981, Běla Burianová

Epidemiologie: Učebnice pro lékařské fakulty - pro posluchače lékařské fakulty hygienické více


Medicína založená na důkazu a klinická epidemiologie % Medicína založená na důkazu a klinická epidemiologie 2021, Vladimír Janout

Medicína založená na důkazu (evidence base medicine) je novou filozofií medicíny, kde každé rozhodnutí lékaře (nebo jiného zdravotníka) by mělo být opřeno o současný nejlepší vědecký důkaz. Klinická epidemiologie je apli... více


Lexikon cestovní medicíny 0% Lexikon cestovní medicíny 1996, Vladimír Šerý

Příručka o prevenci při cestování - očkování, léky. více