dunkerque

štítky

9 knih


Víkend na ZuydcooteVíkend na Zuydcoote1988, Robert Merle

Vydáním románu Víkend na Zuydcoote, vyznamenaného v roce 1949 cenou Goncourtů, máme možnost seznámit se s dalším dílem tohoto autora, které neztrácí nic ze své čtenářské přitažlivosti a jehož literární hodnoty s odstupem... více


Sirény z DunkerqueSirény z Dunkerque2008, L. Kessler (pseudonym)

Válečný román anglického autora, ve kterém opět zúročil své vlastní zážitky frontového vojáka. V květnu roku 1940 je Francie napadena a britská armáda ustupuje do Dunkerque. Tamní nevěstinec používají německé informátor... více


Dunkerský zázrakDunkerský zázrak1987, Walter Lord

V květnu 1940 byla spojenecká vojska zatlačena do francouzského přístavu Dunkerque. Pro 400 000 vojáků byla jedinou cestou k záchraně evakuace do Anglie. Německé tanky stály 10 mil od nich a záchrana většiny z nich se zd... více
BastardBastard1991, Jan Martinec

Román, který humorným a přitom lidsky jímavým a moudrým způsobem zpracovává židovskou problematiku. Příběh muže, v jehož žilách se mísí krev židovských, německých a českých předků a jemuž právě toto dědictví pomáhá zmoci... více


Dunkerque. Válečný deník Československé samostatné obrněné brigády (říjen 1944-květen 1945)Dunkerque. Válečný deník Československé samostatné obrněné brigády (říjen 1944-květen 1945)2006, Ivan Procházka

Kniha den po dni popisuje jednotlivé válečné akce jednotek Československé samostatné obrněné brigády, nasazené v té době u francouzského přístavního města Dunkerque. Kniha vyšla v armádním nakladatelství AVIS. Obsahuje s... více


Dunkerque 1944–1945Dunkerque 1944–19452011, Petr Hofman

Publikace zahrnuje 190 medailonů padlých, zemřelých a nezvěstných příslušníků Čs. samostatné obrněné brigády, kteří od října 1944 do května 1945 bojovali v okolí přístavu Dunkerque, v němž se uzavřela silná německá posád... více


Kříže a hvězdy od Dunkerque: Černá kniha Čs. samostatné obrněné brigády 1944-1945Kříže a hvězdy od Dunkerque: Černá kniha Čs. samostatné obrněné brigády 1944-19452011, Jiří Plachý

Severofrancouzský přístav Dunkerque vstoupil do světové historie během německé invaze do Francie v roce 1940. Tehdy se odtud podařilo evakuovat více než 300 tisíc spojeneckých vojáků do Velké Británie, což Winston Church... více


Neblahé dny - deník viceadmirála Friedricha Frisia, velitele Pevnosti DunkuerqueNeblahé dny - deník viceadmirála Friedricha Frisia, velitele Pevnosti Dunkuerque2014, Friedrich Frisius

Publikace představuje vědeckou edici deníkových záznamů, které si mezi zářím 1944 a květnem 1945, tedy v době, kdy Dunkerque obléhali Čechoslováci, vedl právě jejich úhlavní protivník, sám velitel Pevnosti Dunkerque, vic... více


Padre a Rebe - Vojenští duchovní československé zahraniční armády u Tobruku a DunkerquPadre a Rebe - Vojenští duchovní československé zahraniční armády u Tobruku a Dunkerqu2015, Martin Flosman

Publikace přibližuje neznámé osudy dvou z celkem čtrnácti důstojníků vojenské duchovní služby, kteří sloužili v čs. zahraničních jednotkách za druhé světové války. Je založena na autentických denících, které si vedli Fra... více