dějiny lékařství

štítky

49 knih

Cesta do středu mozkuCesta do středu mozku2013, Martin Čáp

Jméno Plk. prof. MUDr. Vladimíra Beneše, DrSc. není třeba příliš představovat. Český lékař, neurochirurg, přednosta Neurochirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice Praha a 1. Lékařské fakulty UK je velmi dobře znám ... více


Etikoterapie - záhada života a smrtiEtikoterapie - záhada života a smrti1995, Ctibor Bezděk

Něco z dějin medicíny. Anatomie a bakteriologie základem moderní medicíny. Přechod od anatomického k sociologickému a psychologickému pojetí medicíny. Vztah duše a duchovního prvku k hmotnému tělu. Autonomní nervový s... více


Medicína v době faraonůMedicína v době faraonů2004, Bruno Halioua

Podtitul: lékaři, léčitelé, mágové a balzamovači Kniha čerpá z pramenů starověkého egyptského lékařství - z medicínských papyrů, ze svědectví cestovatelů z období antiky a zejména z archeologických nálezů. Staroegy... více
Lékařské múzyLékařské múzy2015, Asti Hustvedt

Jedním z pozoruhodných center pařížského vědeckého a kulturního života druhé poloviny 19. století byla psychiatrická nemocnice Le Salpetriere, která se díky působení svého ředitele, psychiatra Jeana-Martin Charcota, stal... více


Od babictví k porodnictvíOd babictví k porodnictví2001, Antonín Doležal

Přední český lékař napsal čtivou publikaci o vývoji babictví (porodnictví) od pravěku po současnost. Popisuje otřesné poměry a metody, které převládaly v medicíně středověku a raného novověku a podrobně líčí nástup první... více


Tělo, věda, státTělo, věda, stát2010, Daniela Tinková

Podtitul: Zrození porodnice v osvícenské Evropě Kniha se zabývá profesionalizací porodnictví v osvícenském období. Zajímá se především o formování nového profesionálního aparátu, který připravoval zkoušené a kontrolov... více


Lékařství starých Egypťanů ILékařství starých Egypťanů I2010, Břetislav Vachala

První ze tří svazků pojednávajících o staroegyptské medicíně. Obsahuje první ucelené české překlady staroegyptských lékařských textů. Do tohoto svazku byly vybrány texty chirurgické a texty věnované gynekologii, porodnic... více


Cesta psychoterapieCesta psychoterapie2013, Wolfgang Schmidbauer

Jak se přistupovalo k duševnímu utrpení od dob šamanismu, přes antiku až po počátky vědecké psychoterapie? Jak zacházely a zacházejí jiné kultury s psychickým onemocněním? Jak se v průběhu dějin z magických kořenů postup... více


Doktor chudýchDoktor chudých2020, Alena Šubrtová

V knize Doktor chudých najdeme příběhy dvou lékařů-průkopníků, kteří působili v českých zemích v 18. a 19. století, ale dnes už je kromě úzce vyhraněných odborníků málokdo zná. Johann Baptist Michael Sagar byl původem ch... více


Nesmrteľná Henrietta LacksováNesmrteľná Henrietta Lacksová2012, Rebecca Sklootová

Volala sa Henrietta Lacksová, no vedci ju poznajú ako HeLa. Bola to chudobná černošská pestovateľka tabaku. V roku 1951 jej bez jej vedomia odobrali bunky, ktoré sa stali jedným z najdôležitejších nástrojov v medicíne. M... více


Tělo mezi medicínou a disciplínouTělo mezi medicínou a disciplínou2014, Milena Lenderová

Každá společnost má své vidění světa, koncepci života a času, svůj obraz těla i vztahu mezi tělem a duší, který je proto kulturně a historicky závislý. Historik jej nemůže považovat za samozřejmou danost, ale také naopak... více


Z mého dětství a mládíZ mého dětství a mládí1931, Albert Schweitzer

Autobiografická vzpomínka, která svěžím způsobem osvětluje dobu, do níž se Schweitzer narodil, i vlivy, které se podílely na jeho orientaci. více


Krev smyly deště. Osudy a utrpení roku 1866Krev smyly deště. Osudy a utrpení roku 18661989, Eduard Wondrák

Válka prusko-rakouská roku 1866 byla již podrobně zpracována z hlediska historického, vojenského i politického, ale zatím jen vzácně z hlediska čistě lidského s pohledem na utrpení tisíců mladých mužů, kteří byli zmrzače... více


Vítěz nad neviditelným nepřítelemVítěz nad neviditelným nepřítelem1941, Olga Ivanovna Kuznecova

Životopisný román učence Louise Pasteura, který se narodil 27. prosince roku 1822 v Dole ve východní Francii do rodiny chudého koželuha, který si představoval, že Louis bude pokračovat v jeho řemeslu. Ale známky, píle a ... více


Vítězové nad smrtí a ďáblemVítězové nad smrtí a ďáblem1944, Rudolf Thiel

"To byli chlapíci!", říkali moji přátelé, kdykoli se řeč stočila na některého z těch starých lékařů, kteří strkali samaritskou káru lidstva na nové cesty; ostatně - ať už šel vývoj s nimi nebo se stali bludičko... více


2