čeština

štítky

449 knih


Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemistyÚvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty2008, Marie Krčmová

Učební text Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty podává poučení o zvukové stavbě češtiny tak, aby na jedné straně v přiměřeném rozsahu reflektoval nejnovější poznatky fonetických věd (tj. fonetiky, fonologie a morf... více


Český jazyk pro 9. ročník základní školyČeský jazyk pro 9. ročník základní školy2004, Vlastimil Styblík

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Co se slovy všechno povíCo se slovy všechno poví2007, Josef Hiršal

Knížka jazykových her a rébusů, které podněcují dětskou jazykovou vynalézavost a tvořivost. Podporují také komunikaci a spolupráci mezi dětmi. Náměty lze využívat doma, ve škole, na táborech apod. Inspiraci, kterou nabíz... více
Stará čeština pro nefilologyStará čeština pro nefilology2009, Jana Pleskalová

Skriptum „Stará čeština pro nefilology“ je určeno především posluchačům historických oborů, ale může sloužit jako základní poučení o staré češtině všem zájemcům o tuto problematiku. Je zaměřeno na praktické zvládnutí sta... více


Diktáty a pravopisná cvičeníDiktáty a pravopisná cvičení1966, Věra Michálková

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Český jazyk a literatura: Ucelená, přehledná, osvědčená příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na střední a vysokéČeský jazyk a literatura: Ucelená, přehledná, osvědčená příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na střední a vysoké2007, Marie Sochrová

Literatura + český jazyk + čtenářský deník + cvičení z českého jazyka. (88, 104, 140, 126 stran : ilustrace , portréty). Rozbory literárních děl a historie literatury více


Kultura mluveného slovaKultura mluveného slova2000, Radovan Lukavský

Cyklus přednášek, původně určených studentům režie na pražské FAMU. Přílohou knihy je 1 CD. více


Vtipná češtinaVtipná čeština1967, František Jílek

Podle jednotlivých oddílů knihy je o: hře se slovy, vniřní náplni slov, vnější stránce slov a parodii. Čím víc to víš, tím víc cítíš větší, obdivný pocit jediný k nádheře pružné češtiny :-)... více


Německo-český, česko-německý kapesní slovníkNěmecko-český, česko-německý kapesní slovník2015, kolektiv autorů

Slovník malý velikostí, ale velký rozsahem. To je základní charakteristika oblíbeného slovníku, který patří k nejrozsáhlejším kapesním slovníkům na českém trhu. Hesla jsou vybrána a zpracována tak, aby obsahovala slovní ... více


Čeština pro všechnyČeština pro všechny2020, Erika Hanáčková

Kniha je určena všem, kteří používají češtinu ve svém soukromém i pracovním životě, tedy žákům, studentům i dospělým různého věku a rozmanitých profesí. Autorka vysvětluje odlehčeně a jednoduše ty pravopisné jevy, ve kte... více


Opravník omylů v jazyce českémOpravník omylů v jazyce českém2000, Jaroslava Hlavsová

Pomocí příkladů z praxe autorka upozorňuje na nejkřiklavější nedostatky, které se se vyskytují při používání současného jazyka a stručně zdůvodňuje, v čem je chyba a proč je to chyba. Dotýká se vrstvy jak lexikální, tak ... více


O češtině 3O češtině 32010, Aleš Cibulka

Knížka O češtině 3 z volné ediční řady k televiznímu cyklu O češtině vás znovu lehce a hravě vtáhne do kouzel a tajů naší mateřštiny. Jak vznikají nová slova a přenesená pojmenování, jak a proč pojmenováváme některá měst... více


Český jazyk pro 3.r.gymnáziíČeský jazyk pro 3.r.gymnázií2002, Jiří Kostečka

Učebnice je třetí částí nové čtyřdílné řady prakticky pojatých učebnic s množstvím cvičení a úkolů. Autor, tvůrce učebních osnov, vede žáky systematicky k důkladné přípravě na maturitu více


Jak psát a jak nepsat českyJak psát a jak nepsat česky2004, Petr Sgall

Přínosná příručka kultury vyjadřování pro ty, kdo denně prakticky zacházejí s českým jazykem – nejen pro lingvisty či studenty lingvistiky, ale i pro autory odborných textů či novináře. Autoři populárním způsobem ukazují... více


Český jazyk pro 2. ročník SOŠČeský jazyk pro 2. ročník SOŠ2005, Vlastimil Styblík

Tato publikace je druhou částí čtyřdílné řady učebnic českého jazyka určených především pro SOŠ. Je zpracována podle platných osnov a odpovídá i katalogům požadavků k maturitní zkoušce. Celá řada učebnic tak cíleně a sys... více


4 ...