biografické eseje

štítky

16 knih

Zlatý stôlZlatý stôl2000, Ladislav Ballek

Skvostná, autobiograficky úprimná a mysliteľsky podnetná knižka zrelej spisovateľskej osobnosti, ktorá svojim doterajším literárnym dielom a v našom období aj verejným účinkovaním zaujíma vyhranené miesto v kultúrnom živ... více


2