Úředník se bez této knihy v 21. století neobejde

recenze

Písemná komunikace v praxi - Současná legislativa, etiketa a normy a jejich dopad na úpravu dokumentů (2020) / HoHo
Písemná komunikace v praxi - Současná legislativa, etiketa a normy a jejich dopad na úpravu dokumentů

Druhé vydání této publikace je aktuální (na rozdíl od ČSN 01 6910) nejen svojí odborností, ale i komplexním pohledem na věc. Navíc je psána svěžím, nikoli stroze formalistickým způsobem, s přísadou vtipu a důvtipu, včetně názorných příkladů.
Na první části o úpravě obchodních a úředních písemností je nutno ocenit též související aspekty (jako např. formát zveřejňovaných dokumentů), neboť i tyto ryze praktické vědomosti je třeba znát. Široký rozhled autora (kromě znalosti ČSN zohledňuje právní předpisy, judikáty, ale např. i poštovní řád) je důkazem o jeho erudovanosti a citu pro detail.
Druhá část o společenském chování v písemném styku je též skutečně nezbytným minimem, které je třeba znát. První dojem při pohledu na námi vytvořené dokumenty, stejně jako při osobním setkání, jsou jedinečné a jen stěží se jej podaří napravit, nebyl-li zcela OK. Autor velmi čtivým způsobem popisuje to, co si každý myslí, že zná z doby školní docházky - pravidla českého pravopisu. Ó, jaký to je omyl a fabulace - sami posuďte, zda všechna ta (nejen nová) pravidla českého pravopisu znáte.
Závěr: Moderní úředník veřejné správy (tj. jak ze státní správy, tak územní samosprávy) se bez této knihy, pokud chce být in a nikoli za diletanta, neobejde. Vřele doporučuji jako povinnou četbu jak pro stávající úředníky, tak pro nově příchozí. Není nic horšího, než na faux pas reagovat slovy "My to tak děláme už 20 let".
Jan Horník, tajemník MěÚ Dobříš


Písemná komunikace v praxi - Současná legislativa, etiketa a normy a jejich dopad na úpravu dokumentů Písemná komunikace v praxi - Současná legislativa, etiketa a normy a jejich dopad na úpravu dokumentů Radim Martynek

„Kniha Písemná komunikace v praxi je skvělou pomůckou pro firmu i úřad, využije ji ovšem kdokoliv, kdo chce být zdvořilý, chce zachovávat pravidla současné spisovné češtiny a nechce se znemožnit neznalostí gramatických pravidel. O... více


Komentáře (0)

Přidat komentář