Tragédia politika, kňaza a človeka

recenze

Jozef Tiso: Tragédia politika, kňaza a človeka (2021) / Lucia007
Tragédia politika, kňaza a človeka
Priam vzorovým školským príkladom pre politicky účelové, prézentistické chápanie dejín a historických osobností je postava Jozefa Tisu, ktorý pôsobil v slovenskom verejnom živote iba niečo vyše štvrťstoročia. Už takmer sedemdesiat rokov sa však vedú vášnivé spory o výklad jeho politických a spoločenských aktivít, o jeho úmysloch, no aj o jeho ľudskom profile. Hodnotenia sa diametrálne rozchádzajú nielen v publicistike a v reflexii verejnej mienky, ale aj v samej historiografii. Pričom je treba poznamenať, že odborné dejepisectvo nehrá v daných sporoch prvoradú úlohu, hoci výsledky jeho výskumu sa dakedy veľmi selektívne využívajú a zneužívajú v zmysle účelových zámerov konkrétnych autorov...

Kniha Jozef Tiso prináša nezaťažený pohľad na kontroverznú postavu našich dejín – od obdobia pred vstupom do politického života, cez prvú Československú republiku, vrchol moci a zodpovednosti až po tragický epilóg...

Jozef Tiso
Bol to kňaz, ktorý neposlúchal Vatikán. Problematický politik, ktorý bojoval s radikálmi vo vlastnej strane, človek, ktorý sa stal protirečivým symbolom celej éry. Prezident vojnovej Slovenskej republiky Jozef Tiso dodnes rozdeľuje spoločnosť aj historikov.
Radikálne krídlo využívalo a neraz i zneužívalo Tisovu pasivitu a „politiku menšieho zla“ na presadzovanie vlastných plánov, koncepcií i osobných ambícií. Prezidentovi však prenechávali plnú politickú zodpovednosť aj za svoje vlastné činy. Vedome či nevedome z neho začali vytvárať budúceho martýra.
Otázkou podľa autora ostáva, či si introvertný Tiso uvedomoval svoj postup na piedestál nedotknuteľnej autority, no tým aj absolútnej zodpovednosti, a vlastne politickej i ľudskej osamotenosti. Na konci svojho prezidentského obdobia nemal už vo vládnom tábore ani vážneho súpera, ani rovnocenného partnera. Bol vlastne jedinou integrujúcou osobnosťou zanikajúceho štátu. Zostal sám s obrovským bremenom politickej a morálnej zodpovednosti.

Autor Ivan kamenec vyštudoval históriu a dejiny umenia, je vedeckým pracovníkom Historického ústavu SAV a venuje sa výskumu a interpretácii politických a kultúrnych dejín Slovenska v 20.storočí. V knihe Jozef Tiso sa snaží s nadhľadom a nezaujatosťou ponúknuť profil zložitého človeka. Na jednej strane bol Tiso vynikajúcim organizátorom, usilovným človekom, ktorého rešpektovali aj v zahraničí. Na strane druhej to bol vojnový zločinec, ktorý si zaslúžil trest smrti (bol popravený).

Komentáře (0)

kniha Jozef Tiso: Tragédia politika, kňaza a človeka recenze