Romština pro začátečníky - druhé vydání

recenze

Romština pro začátečníky (2010) / martivan
Romština pro začátečníky - druhé vydání
Romská přísloví říkají: "Romaňa čhibaha calo luma dodžaha" (S romštinou projdeš celým světem), ale taky "Romanes tuke maro na cineha" (Romsky si chleba nekoupíš). Přesně tím vystihují skutečnost, že jak je romština světově rozšířeným jazykem, tak je i jazykem neprávem opomíjeným. Jen v Evropě ji používá odhadem 6 - 12 milionů mluvčích a mnozí další na ostatních kontinentech. Mnohem vyšších čísel bychom se dopočítali, kdybychom brali v úvahu i ty, kteří nemluví aktivně, ale romsky rozumějí. V romštině vycházejí knihy, točí se filmy, vysílají media. Přesto není v žádné zemi úředním jazykem.

Základem romštiny jsou slova indického původu, mezi nejstarší patří slova z perštiny a řečtiny. Jednotlivé dialekty používané v různých zemích se odlišují množstvím těchto přejatých slov, celkovou slovní zásobou, fonetikou, ale i gramatikou. Některé se vzájemně odlišují natolik, že lingvisté uvažují o jejich klasifikaci coby samostatných jazyků.

Romština pro začátečníky je šikovnou příručkou pro zájemce o tento krásný a zajímavý jazyk - ať už pro polygloty, kteří chtějí mít do sbírky další "exotický" (tentokrát novoindický) jazyk, pro učitele, pro neromské osvojitele a pěstouny romských dětí či jako základ pro samotné Romy, kteří neměli možnost se romštině naučit od rodičů.

Zvládnete velmi hrubé základy gramatiky a několik tématických okruhů (základní společenské obraty, rodina, bydlení, jídlo a pití, věci kolem nás, příroda a zvířata).
Příručka je tvořena jako pracovní učebnice včetně klíče k řešení na konci, takže dané okruhy znalostí se skutečně můžete naučit používat.

Jazykově je Romština pro začátečníky na dobré úrovni, ač se nevyhnula několika drobným chybičkám. Nutno však podotknout, že pokud byste se chtěli jazykem skutečně domluvit, nebo díky němu porozumět textu písniček Věry Bílé, Gypsyho, Honzy Bendiga, Terne Čhave, Maria Biháriho či dalších romských hudebníků, tato útlá knížka (má 78 stran včetně klíče) vám stačit nebude. Protože však od vydání plnohodnotné učebnice Hany Šebkové Romaňi čhib z roku 1999 v této oblasti žádná jiná nevyšla, můžete pro začátek po Romštině pro začátečníky bez okolků sáhnout.

Komentáře (0)

kniha Romština pro začátečníky recenze