Prázdné místo

recenze

Prázdné místo (2013) / nika124
Prázdné místo
Díky sérii knih o Harrym Potterovi není na světě mnoho lidí, kteří by neznali autorčino jméno (ať už její knihy četli nebo ne). Harry Potter vynesl autorce nemalý úspěch po celém světě, a proto kvanta čtenářů netrpělivě očekávala avizovaný román pro dospělé.

Celý román se odehrává v Pagfordu, smyšleném anglickém městečku, kde se místní obyvatelé vzájemně znají, pomlouvají, usilují o moc a čelí rodinným problémům. I když v knize nenajdeme příliš děje, jsou osudy jednotlivých Pagforďanů zobrazovány na pozadí smrti člena městské rady - Barryho Fairbrothera, který jak už napovídá jeho jméno, v románu vystupuje jako zastánce vykořisťovaných a slabých, jako bojovník za spravedlnost a práva chudých a zároveň protivník těch, jež usilují o moc a jednají za účelem vlastního zisku.

Dále se v knize setkáváme s několika místními rodinami, na jejichž osudech a starostech nám autorka barvitě líčí aktuální problémy společnosti. Jedná se např. o nedostatek empatičnosti a úpadek sociálního cítění, sounáležitosti s ostatními (např. rodina Mollisonových), teror a domácí násilí (rodina Priceových), šikana (Sukhvinder Jawandová), drogy a důsledky závislosti na nich (rodina Weedonová), adopce a problémové děti (rodina Wallových), nevydařené partnerské vztahy (Kay Bawdenová), konflikty mezi děti a rodiči, atd.
V důsledku smrti Barryho Fairbrothera navíc začne boj o jeho místo v obecní radě, což vyvolá vlnu soupeření o moc mezi místními obyvateli a odhalí jejich pokrytectví, touhu po moci a absenci citů vůči mrtvému radnímu a jeho rodině. Zároveň smrt Barryho odkryje "lepší část" těch, které společnost již dávno zavrhla (Krystal Weedonová).

Co se týče dějové linie, která prostupuje románem a drží osudy jednotlivých Pagforďanů pohromadě, tak ta začíná již zmíněnou nenadálou smrtí Barryho Fairbrothera, která zpočátku všechny překvapí, ale záhy začne boj o uvolněné místo v obecní radě a truchlení jde rychle stranou.

Kniha je systematicky rozdělena na sedm částí. První část končí pohřbem Barryho Fairbrothera a seznamujeme se v ní s jednotlivými Pagforďany a jejich vztahem k zemřelému.

V druhé části se Pagforďané již připravují na nové volby do obecní rady, aby obsadili náhle uvolněné místo. V městečku začíná rivalita, objevují se intriky mezi obyvateli a na místním webu obecní rady se objeví první vzkaz "Ducha Barryho Fairbrothera", prostřednictvím kterého se místní mládež mstí svým po moci toužícím rodičům.

Ve třetí části knihy se rivalita mezi kandidáty na uvolněné místo v obecní radě ještě stupňuje a zároveň se ukazuje, že jsou mezi Pagforďany i ti, kteří smrti Barryho litují a nevidí v něm pouze politického soupeře, ale také člověka, v kterém měli útěchu a únik ze zmařeného života (zde se nám odhaluje citlivá povaha na povrch problémové Krystal Weedonové, či únik ze zoufalství Sukhvinder Jawandové).

Ve čtvrté části vrcholí politické napětí městečka, koná se zasedání rady, kde se veřejně projeví bezohledná rivalita mezi kandidáty a konečně dochází k volbám. Na webu se objevily další vzkazy "Ducha Barryho Fairbrothera", prostřednictvím kterých místní mládež nevědomky poukazuje na absurdnost chování svých po moci lačnících rodičů.

"Oběti Ducha Barryho Fairbrothera zabředly do pokrytectví a lží a nelíbilo se jim, když se na to přišlo. Byly jako tupý hmyz prchající před světlem. O opravdovém životě nevěděly vůbec nic." (J.K.Rowlinková; Prázdné místo)

Volby na uvolněné místo po Barrym Fairbrotherovi mají konečně svého vítěze, jak se dozvídáme v páté části knihy. Se zvolením nového člena rady však začíná rozvrat vztahů obyvatel Pagfordu. Po volbách si mnozí uvědomují rozpad svého promarněného života a beznaděj, z které neznají cestu ven.

V předposlední části knihy vrcholí úpadek obyvatel Pagfordu, který doprovází nešťastná smrt malého Robbieho Weedona a následně sebevražda jeho soufalé sestry Krystal. Dvojité úmrtí těchto dvou postav způsobí náhlý obrat v myšlení Pagforďanů.

Kniha cyklicky začíná a končí stejnou událostí - tedy nečekanou smrtí a následným pohřbem. V závěrečné části knihy si můžeme všimnout silného uvolnění vztahů mezi obyvateli a zániku rivality mezi nimi, k čemuž však musela přispět až smrt dvou mladých Pagforďanů.

Komentáře (0)

kniha Prázdné místo recenze