Neustále možné vize, ale žádné konkrétní řešení

recenze

Fakty a mýty o spoločnosti 5.0. Zamyslenie sa nad budúcnosťou (2019) / svatypetr
Fakty a mýty o spoločnosti 5.0. Zamyslenie sa nad budúcnosťou

Tato kniha jako všechny ostatní z posledních 2 let od těchto autorů (Staněk, Mařík) na dané téma má za cíl nějak přiblížit pohled na přechod společnosti od těžce konzumní a hrubě neefektivní společnosti plné strukturálního násilí a to pomocí techniky a vědy na jinou úroveň.

Da se vcelku říci, že vzhledem k tomu, že se uvnitř knih řeší nové směřování společnosti, tak obsahuje logicky velmi široký záběr témat a hlavně různých souvislostí, které člověk bez patřičného přehledu bude sice přijímat a možná i chápat, ale jen informačně (tj. pasivně) nikoliv vědomě.

Vše je nějak nakousnuto, doloženo mnoha studiemi v podobě odkazů na literaturu, u některých docela silných tezí/argumentů odkazy i chybí, ale vcelku je mnohé prostě nějak doloženo. No však to píšou vědci a odborným způsobem, nejspíše podobné skupině.

Podstata knihy však ukazuje tyto záležitosti:
- technika je to jediné co je schopné dotlačit člověka k vnitřní změně a to mírovou cestou, ale o správném resp. pozitivním použití techniky rozhodují zcela jiné netechnické procesy
- ta druhá cesta jsou nepokoje, nevzdělanost, manipulace s davem skrze konzum a nízké pudy a následuje válka

- samotná technika však bojuje se třemi problémy a to současným finančním systémem, patenty atd. které brání naprosto výkonnějšímu vývoji/vědě oproti dnešku, a dále bojuje také hlavně s otázkou výměny "komfortu" dnešního života za totální ztrátu soukromí a k tomu ještě devastaci životního prostředí a ten třetí problém, který sice autoři nějak pojmenovali, ale nijak nebyli schopni poskytnout alespoň vizi řešení je níže

- tím největším problémem je schopnost současných vědeckých elit spojit síly a jednoduše odsunout současnou politiku na druhou kolej, protože společnost lze přebudovat i bez potřeby současného politického marasmu, který už je jen festival prázdných lidí uvnitř velké žumpy.

Resp. dokud bude politik a tedy stát finančně závislý na korporacích, nelze jakékoliv rychlé kroky potřebných změn učinit. Věda se dnes bohužel poklonkuje politice a hlavně je ovládána co se týče skutečného vývoje společnosti plně finančním systémem

- docházíme prostě k tomu, že ačkoliv technika a věda jako taková by umožňovala výrazný posun dopředu a i přes všechny technické problémy současné civilizace (koncentrace do měst, které nelze jakýkoliv současným rentabilním tedy ziskovým způsobem předělat na jejich vize smart city, dále včetně problémů problém dopravy, bezbřehého konzumu apod.) , tak hlavní co tomu brání je vnitřní změna myšlení lidí ve vztahu boje každého z nás o kus žvance a u některých dravějších i boje o moc a to bohužel i u těch, kteří tu nejdokonalejší techniku vyvíjejí.
Samozřejmě čest výjimkám jako všude jinde a to platí i pro zbytek textu této recenze.

- bohužel autoři se v dalších knihách které teprve přijdou pouze dostanou k potvrzení přes tu techniku, že současný kapitalistický systém není schopen zajistit evoluční skok ani postupnou změnu společnosti směrem nahoru, aniž by neopustil zcela nesmyslnou potřebu zisku, kumulace majetku, moci ve jménu základních pouček kapitalismu.

Neustálý vývoj schopností techniky "bohužel" zcela jasně konverguje ke zcela opačnému systému než hromadění bohatsví, moci přesněji základním tezím kapitalismu pokud to ti, jichž se to hromadění týká jednoduše neodsunou válkou o dalších pár desítek, či spíše tentokrát již tisícovek let dále. Ano nebude to kolaps člověka na pár desítek let, protože v těch předchozích o kterých z historie víme, nedošlo k takové devastaci prostředí, kterou člověk ani neumí zatím napravit a nezbyly další artefakty totálního zničení té doby jaké máme bohužel dnes.

Autoři prostě nebyli schopni (ani ten ekonom, ani ten vědec technik) vůbec ani načrtnout zcela jiný systém souvislostí, který jednoduše nedovolí společnosti orientované na zisk popojít dále i s celou tou technikou co máme nyní a co ještě bude k dispozici v nejbližších letech. Nejspíš strach z možné nálepky "komunista", těžko říci. Přitom to s tím nemá a nebude mít nic společného.

- bohužel jen popis dnešních negativních souvislostí , které generuje současný společenský systém nebo zcela obecných vizí bez doplnění toho jak se k té změně dojde, když i zcela obyčejný člověk vidí, kde to je aktivně bloknuté, prostě čtenáři nepřináší absolutně žádnou naději, že má ještě smysl (především z hlediska časového) pracovat na lepší společnosti a hlavně, že jsou vůbec nějaké rozumné cesty v dohledné době, které budou s minimálními obětmi a otřesy (především sociálními) společnosti

- až nepřirozeně zbytečné je omílání toho, že další posun společnosti je "levná výroba dle individuálních požadavků zákazníka" za pomocí robotů, AI (umělé inteligence).

- absolutně to nezohledňuje fakt, který naopak v jiných oblastech vystihli a to ten, že než k takovým schopnostem produkce pro každého občana a ne jen horního 1% bohatých společnost dojde, tak už budeme vyhlazeni z této planety vlastní starší technikou (jaderné zbraně), která vědecká obec vyvinula pro zabíjení nebo ještě dříve skrze totální devastaci a toxikaci všech možných přírodních systémů, které člověk zatím neumí ani řádně pochopit natož v nich něco napravit.

Pak ani to, že je jaderná elektrárna konstruována na zemětřesení apod. nepomůže těm nahoře co si ve někde ve Švýcarsku budují neproniknutelné úkryty, protože bez fungování infrastruktury, tj. i bez lidí ji nebude možné dál provozovat či lépe utlumit, no a pak to bude rychlé celosvětové bum,bum, bum i bez válek. A že jich není zrovna málo po světě.

Tu dobu co bude potřeba na obnovu planety do jakžtakž použitelného stavu, tak už nepřežije někde v díře žádný potomek těchto "nechápavých a bezohledných" a je jedno kolik systémů na přežití je v tom krytu nainstalováno. I kdejaká krysa musí občas vylézt na čerstvý vzduch, jinak se tam dole stejně navzájem požerou po určitém čase. Na toto chování už proběhlo pokusů dost a rozhodně nebyl pozitivní.

- autoři neustále koketují s tím, jaké úspěchy věda dosáhla a které nové věci jsou k dispozici, což je určitě velmi zajímavé, ale realita dnešního světa je taková, že především díky mocenskému a finančnímu systému dodnes splachujeme své exkrementy pitnou vodou, která dochází, ti v zaostalých zemích sice v ruce s mobilem, ale pomalu bez bot, sledují svůj odpad jak plave v řekách apod..
Dále neumíme to co vyrobíme z naprosté většiny zrecyklovat do původního stavu suroviny, který přírodě či člověku neškodí, většina společnosti se bez jiné dostupné možnosti stravuje doslova závadným a nutričně prázdným jídlem apod. a veškeré poznání společnosti namísto aby bylo již dnes zdarma na netu a kompletně strukturovaně zpracováno, tak se musí za to poznání pořád ještě platit. Chceme sice chytřejší lidi, ale je třeba je nejdříve pořádně zkasírovat....

Výsledek:
- bylo by vhodné, kdyby autoři nevěřili tomu, že robotická plně automatizovaná výroba zajistí přechod na vyšší stupeň společnosti

- je prostě nesmysl si myslet, že každý zákazník si bude chtít "vyvíjet" svoje indi-vindi řešení. Tuto myšlenku lze možná tak uplatnit pouze u zboží, které není a nebude nikdy rozhodovat o celkovém způsobu a komfortu a tedy i efektivitě způsobu života celé společnosti. Ale chápu, že např. u ženské vyhraje v naprosté většině u výběru robota do kuchyně krásná obálka (jak se to blýská, jaké to má barvičky), namísto toho co jí ve skutečnosti ten robot udělá za ní a jak rychle, jak dlouho vydrží fachčit. Ale že by měla společnost potřebu mít stovku variant technického provedení bot, když optimální funkci nikoliv vzhled zajistí pro danou činnost možná do 5 technických variant skutečně propracovaných řešení ?, tak to je dopředu spíš evidentní úvaha "marketingového" typu pro získání donátorů ohledně této nové investiční bubliny než racionální uvažování, po kterém sami autoři v knize volají.

- ono i ta kniha obecně má určité tendence dělat z mnoha těch technických záležitostí něco "extra" tzn. dávat jim nějaký ten marketingový punc, ale všechno co člověk vyrobí je jen pouhý nástroj pro lepší život a tak by se to mělo brát. Podstatné však je, jestli člověk ten "nůž" použije na ten lepší život a trvalý rozvoj společnosti (např. naroubuje novou jabloň) nebo tím někoho podřízne, když se zrovna nudí a generuje opačný konec.

A o tom by měla být jak diskuse, tak hlavně tvorba řešení pro novou společnost.


K čemu bude všechna ta technika v rukou totálně kontrolované společnosti, mimo ten vlastní monitoring každé osoby, která bude ale vnitřně spíše jeden velký "zombie" zautomatizovaný robot, který se nějak narodí, kapitalismus z něj během života pouze vymačká vše potřebné jak z citronu a pak odhodí zcela někde mimo oči jako další obtěžující odpad v dobu, když už není schopen bouchat 10 hodinové šichty někde u pásu a přinášet nejlépe neustále zvyšující se zisk?.

To je ta snad ta vize blízké budoucnosti tj. plně automatizované společnosti ?

Ne , to by bylo totální pokřivení a úpadek společnosti oproti tomu, co nabízí zcela jiné řešení společnosti založené na spolupráci, plném sdílení, selském uvažování i o pokročilé vědě a nepotřebě drancovat ať už vlastní životní prostředí nebo jiného člověka někde v nerozvinuté zemi pouze díky znalostní výhodě oproti tomu, který je tam evidentně pozadu.

Autoři by měli co nejdříve a mají k tomu veškeré potřebné znalosti i techniku otevřít tu pandořinu skřínku (ne)mocných na téma, které přímo řeší všechny problémy tohoto světa a ta technika bude jen efektivní nástroj, jak to celé rychle transformovat. A ta vyvíjená umělá inteligence jim to pouze potvrdí, stejně tak jako mnoho věcí věda pouze potvrdila (byť je to pak prezentováno jako super vědecký počin či objev) , ale pozorný člověk o výsledku a daném jevu a jeho fungování věděl už dávno i bez celého technického bádání. Typicky příklad je škodlivý vliv současného způsobu života člověka na přírodu a mnoho dalších skutečností

to výše avizované téma je:
- fungování finančního systému
- potřeba bank a potřeba degradace lidské práce formou nesmyslného úroku a od toho se odvíjejících dalších forem manipulace a degradace lidmi vytvořených hodnot

- paradox hlavního axiomu současného světa a tím je soukromé vlastnictví nikoliv svého zubního kartáčku, ale jiných forem vlastnictví, které rozhodují o naprosto zbytečné bídě a utrpení lidí po celém světě. Které přímo dokazují, že skutečná svoboda alá skutečná demokracie jak o ní každý básní není pro každého, ale jen pro velmi malou část populace. Ale pro oblbnutí lidí a jejich víru v systém, je to jinak fajn používat.

Jednoduše závěr bych shrnul takto:
Dobrá kniha pro lidi co mají už nějakou úroveň poznání (přesněji hodně vysokou) ohledně fungování všech procesů manipulace a ovládání ze strany současného systému společnosti.

Pro všechny ostatní to bude ve velké většině nesrozumitelné čtení, kde si jen těžko budou schopni propojovat ty uvedené souvislosti jednotlivých kapitol do nějakého celku a už vůbec nebudou schopni vnitřně najít i jinou a jednodušší cestu k lepší společnosti.

Pro ně bude kniha než motivujícím podkladem pro nějakou další pozitivní životní práci, spíše potvrzením, že ta věda nás sice může nějak konečně osvobodit, ale ona sama neví vůbec jak ( a když už ví, tak nemá odvahu za to bojovat !) , tak jak to mohu udělat já sám ?!. Tzn. obvyklá teze - "sám nic nezměním"

A výsledky práce vědy nás naopak pomalu posunují do dnes již očividné totální devastace přírody i člověka a to i přesto, že nám to na pár desítek let zajistilo nějakou úroveň životního komfortu (a to jen části celé společnosti), o kterou ale velmi brzo všichni přijdeme a to jak my co v tom nyní pokračujeme, tak především naše děti.

Přesně to odpovídá stavu, kdy člověk ví jak by mohl něco osobního rapidně změnit k lepšímu, ale namísto toho často bolestivého kroku (pouze v první fázi), raději hledá xx výmluv proč do toho nejít a zůstat nadále v určité samochválné apatii či pohodlnosti, tam kde je.

Tak pánové autoři, kdy najdete tu odvahu a v dalších knihách budete psát bez stylu "politické korektnosti", ale půjdete skutečně a upřímně po podstatách problémů této společnosti o kterých moc dobře oba víte ?. Kdy budete schopni si přiznat, že současný zastupitelský systém demokracie, je trvale nefunkční a hlavně neopravitelný ? A tedy to, že řešit skrze současného politika zásadní věci ohledně budoucnosti lidí je prostě bud absolutní nepochopení vazeb v systému, nebo vlastní pohodlnost jak nešlápnout bosou nohou do klubka hadů.

A pro ostatní - to není vůbec o té technice, automatizaci - ta bude vždy pouze nástroj, který vám pouze umožní dělat věci lepší nebo umožní něco ničit, likvidovat. O tom jestli to ale použijete daným způsobem rozhoduje defacto emoce, nic víc. Morálka, pokora, poctivost a nebo obyčejná základní lidská potřeba, ta o tom rozhoduje, jak ten "nůž" využijete.

Nebo snad pánové autoři věříte, že čas hraje ve váš prospěch, a že nějaký politik bude schopen změnit něco k lepšímu v potřebné době, když ho vždy mají v hrsti, byť ne přímo, aby to nebylo tak zřetelné, mnohem mocnější struktury tohoto světa ? Už bychom mělo opustit toto loutkové divadlo v té krabici, a podívat se konečně i mimo ni a vidět to, co nám někdo blokuje.

Opusťme prosím toto naivní myšlení a popisujme vše pravdivě a do detailu, jedině pak nám ta celá věda a technika bude k užitku.

Vše výše uvedené nemá být ani tak kritika vůči autorům, jako spíš impulz ke změně nejen jejich myšlení a otevření pravdy o skutečných příčinách , ale hlavně o možnostech lidské společnosti maximum negativního rapidně  a rychle transformovat v pozitivní, a ponuknutí k tomu, psát to natvrdo bez ohledu na politickou korektnost.

A to i za cenu, že další knihy už nebudou mít takový ten  "odborně-kreditní" punc, ale o to více bude v nich vidět skutečná pravda o přičinách problémů a hlavně možnostech řešení, které nám už nyní technika nabízí a nebyl vůbec popsány nebo jsou z politických důvodů ignorovány.


Fakty a mýty o spoločnosti 5.0. Zamyslenie sa nad budúcnosťou Fakty a mýty o spoločnosti 5.0. Zamyslenie sa nad budúcnosťou Vladimír Mařík

Rýchly technologický rozvoj, pretlak informácií rôzneho druhu, masové využívanie sociálnych sietí zásadne menia život jednotlivca, ako aj ľudskej spoločnosti. Ovplyvnia kvalitu života človeka a zmeny spoločnosti len v pozitívnom s... více


Komentáře (6)

Přidat komentář

svatypetr
13.09.2019

ano, nemá smysl zde psát "knihu o knize" :-), ale i v té naší diskusi lze načerpat mnohé co může a nemůže člověk čekat od té knihy.

JáJejí
13.09.2019

Asi bude lepší, když tu debatu přesuneme do soukromých zpráv, protože nevím, jak by to zajímalo ostatní čtenáře. Prosím, mrkněte se ráno do místních "doručených zpráv".
:-)


svatypetr
12.09.2019

Jsem chlap, a technik, a jelikož technika Vám umožnuje dnešní svět komfortu, tak forma je sice fajn věc, ale ani sebelepší kniha po stránce formy, vám "nepostaví barák, robot", když je její obsah o ničem. Ale naopak to jde téměř vždy, byť někdy i složitěji, když je obsah hodně "hutný".

Tím neříkám, že nebude fajn, když ten obsah bude vypiplán i po stránce formy. Ale forma je spíše jen ta "lesklá barvička" u zmíněného příkladu kuchyňského robota viděno pohledem ženy. Když se vám za pár let ta barva ošoupe, na funkčnost (to kvůli čemu si robot nebo knihu pořizujete) to nebude mít vliv.

A dnešní konzumní člověk jde hlavně po obálce/přetvářce, tzn. i přesto , že ten robot funguje stejně jako před tím a dělá pořád dobrou práci, většina populace "potřebuje nutně! novou obálku" a jdou koupit nový.

A stejný postup se uplatňuje dnes ve velkém i ve vztahu muž-žena. Už mě přestala bavit tvá obálka jelikož je o trochu více ošoupaná než za "novoty", vyměním tě. Tvůj obsah je mi už ted ukradený. To je ten skutečný morálně sociální mor této doby.

Takže co mi ted napíšete ? co je pro vás podstatnější ? - slupka, která se dá vždy nějak vylepšit nebo ten vnitřek, který tak rychle nevylepšíte, když je sice schován za krásnou formou/převlekem, ale ten vnitřek poznáte, až se vás chlap zbaví jen z důvodu té vaší lehce "ojeté" formy.

Omlouvám se, ale zajeli jsme až do oblasti psychologie, která patří na jiné diskusní místo, tzn. nechci v tom dál zde pokračovat, ale bylo to potřeba trochu osvětlit, abyste věděla co na Vás v té recenzované knize čeká.

Samozřejmě, že ta má kniha projde kontrolou jiných lidí , ale z mnoha věcí neslevím a vím proč, a mimo to bude psána jednoduchým jazykem a hlavně aby si člověk i se základním vzděláním dokázal vše představit a vizualizovat na základě svých životních zkušeností.
To právě o té knize autorů , až ji přelousknete asi nebudete moc říci. Opravdu není pro "průměrného" (nepěkný ale asi přesný termín) člověka dnešní populace.

V té recenzi nemůžu zcela jednoduchým jazykem popsat složitě psaný konstrukt, protože by vám to nedávalo už vůbec žádnou informaci natož souvislost.

Jo a knihu si kupte, pokud ji ještě nemají někde ve věděcké knihovně (v obyčejných ji mít nebudou), nejsou to vyhozené peníze, ale dobrý pracovní materiál pro mnohem lepší dílo, které můžete pak psát i vy sama

Jinak budu se to snažit sepsat formou série krátkých jasných vět. Je pravda , že dnešní generace mladých má obecně kapku problém přečíst natož pochopit větu delší než dva řádky, technické texty jakbysmet. Ale i to je bohužel výsledek konzumního kapitalismu protože ten potřebuje nikoliv vědomého člověka, ale pouze automatickou výrobní jednotku, která poslouchá na slovo, resp. nemá svůj vlastní program.

A moc vám budu vděčný za vaše vysvětlení, kde vidíte v mém textu nějakou politiku či "hotový" politický postoj, já jsem totiž odpůrce tohoto divadla (politika) na demokracii, které na lidi funguje už tak dlouho, a každé 4 roky jdou lidi naivně k urnám, věříce že se to jejich snažení "hrát si na demokracii" v něco pozitivního změní.

Ale jestli jste nemyslela spíše životní zkušenosti, potvrzené zcela jasným obrazem dneška, to je pak jiná oblast, kterou zde v pár větách nevyřešíme. Ale možná bude příležitost jinde. dám případně vědět.

Opravdu věřte a v mých slovech si vymažte slovo "politika", jsem těžce pro ní a v té knize to bude do detailu popsáno. Volby nejsou nic jiného, než že každé 4 roky prodáváte (např. za koblihy apod.) svou zodpovědnost do rukou stejně schopných lidí jako jste vy sama. Věřte, že ti lidé v parlamentu vesměs nejsou chytřejší než vy, aby mohli za Vás rozhodovat a to i přesto, že k tomu mají tunu pokladů a své často odborné "rodinné" poradce apod..

Pokud se zaměříte na to jak asi může takový poslanec fungovat, přesněji rozumět všemu co pak schvaluje (rozhoduje o vašem životě) a za jakou časovou jednotku to musí stihnout, pak se zděsíte co zjistíte. Ale to chce právě ty souvislosti, které Vám žádná sebedokonalejší forma nedá...pokud to ten obsah v sobě nemá.

Moc děkuji za další kritiku, postřehy.

JáJejí
12.09.2019

Jsem žena, kterási myslí, že obsah a forma jsou nedělitelné.

Moje výhrady směřují opravdu ke stylu, kterým píšete, nikoliv k myšlenkám, které je třeba z těch zaumně dlouhých souvětí destilovat.

Opakuje se to jak ve vlastní recenzi, tak ve vášem komentáři, za který ale upřímně děkuji.
Věřím, že než vydáte tu knihu, čili něco trvalého, ne jen pár odstavců na pomíjivém webu, svěříte svůj text profesionálnímu jazykovému redaktorovi/redaktorce.
Knihu se pokusím si sehnat, bohužel místní krajská knihovna ji ve fondu nemá.
Přeju vám spokojenost s vlastním psaním. A ten hotový politický postoj cítím pořád.

svatypetr
12.09.2019

Děkuji za zpětnou vazbu, vážně si ji cením.

Velmi doporučuji si knihu přečíst a pokud se Vám podaří spojit i ty souvislosti mezi jednotlivými tématy a posune Vás to o kousek dále, pak blahopřeji, protože nepatříte do skupiny o které jsem psal, že to bude mít dosti těžké.
Nevím zda jste to rozškatulkování postřehl, ale ale až to prolousknete věřím, že se zde vrátíte a potvrdíte to samé.

Jakákoliv recenze na takový druh všeobecných knih bude vždy konglomerát "osobních" poznámek, samozřejmě pokud ji nenapíše z jednoho účtu více autorů. Nerecenzuji zde čistě technický vědecký poznatek, kde buď danou věc potvrdím, nebo vyvrátím, ale vize a nějaký soupis poznání autorů.

Jestli je má recenze dlouhá, či špatně formulovaná, to posoudíte až po přečtení knihy. Asi by nebylo rozumné tvořit ještě náročnější konglomerát z nějakých citací, protože byste to stejně neměl jak spojit s tím zbytkem z knihy, bez jejího přečtení. Tzn. nic by vám to nepřineslo. Proto jsem se omezil jen na ty základní +- té knihy a co v ní vlastně člověk najde a může získat.

Zbytek populace se bude chytat opravdu jen po kouskách, ale k pochopení dnešního systému jim kniha vůbec nepomůže, spíše je uvrhne do ještě větší díry demotivace na něčem smysluplném společně pracovat.

Ale rozhodně nejsem proti, abyste popsal v čem v mé recenzi máte takový "guláš". Nejsem odborník na sloh, to je pravda, ale já jdu u takových závažných knih a informací vždy po obsahu, obálka/forma je vždy až vedlejší a dost zavádějící záležitost. To snad vidíte dnes ve společnosti naplno - všude se řeší obálka člověka, a vnitřek je většinou prázdný nebo dutý. A podle toho taky ten svět dnes vypadá a stejný pohled na stav společnosti sdílejí i autoři té knihy, aniž by museli řešit tu zcela nesmyslnou politiku.

A mimoto pracuji na knize, která posune dosavadní poznání zmíněných autorů na zcela jiný level a zároveň bude blízká i lidem s obyčejným vzděláním, tj. bez hlubšího všeobecného přehledu o současné systému fungování.

A s tím politickým postojem jste mimo, osobně bych politiku zcela odsunul někde na okraj společnosti, ta oučasná je nám totiž absolutně k ničemu, budoucnost pokud ji totiž stihneme udělat společně lepší, stojí zásadně na poznání a dennodenním uplatňování základních lidských hodnot a všechna ta technika je a vždy bude jenom nástroj, který to v budoucnu pouze potvrdí a pomůže zajistit.

Ale bez širšího poznání, to už teď nemáte šanci z takto koncipované literatury přijmout za své, přijmete to až po té, co narazí tato společnost tvrdě hlavou na zeď postavenou z peněz a projeví se všechna ta negativa uvedená v knize. Až pak to pochopí i zbytek populace i bez toho poznání. Ale to už bude dost pozdě pro relativně bezbolestnou nápravu či spíše vůbec nějakou transformaci společnosti v něco racionálního a pozitivního.

JáJejí
11.09.2019

Docela jste mě nalákal ověřit si, zda je recenzovaná kniha tak nesrozumitelná a myšlenky v ní tak špatné formulované, jako vaše poznámky k ní.
Tohle vážně není recenze.
Tohle je konglomerát osobních "poznámek po straně textu" s už hotovým instantním politickým postojem, svatypetr.