Nepřítel v mém pokoji

recenze

Nepřítel v mém pokoji (2005) / JOhanka.1412
Nepřítel v mém pokoji
Nazvat tuto knihu učebnicí psychoterapie nebude úplně chybou. Nebude to ale celá pravda. Pokud vás zajímá, jak to probíhá, pokud usednete do křesla k psychoterapeutovi, co se jemu samotnému honí hlavou, když se snaží porozumět svým pacientům, je tato kniha pro vás jak dělaná.

Podobně, jak v případě knih Irvina D. Yaloma, tato kniha srozumitelnou formou popisuje konkrétní příběhy lidí, kteří se rozhodli vyhledat odbornou pomoc. Každý příběh je navíc popsán i z pohledu terapeuta, což dělá z obyčejné povídky odborně laděnou kazuistiku. Kniha ovšem není určena pouze odborníkům. Bez problémů jí porozumí i laici bez psychologického vzdělání.

Tři obzory

Kniha je rozdělena na tři celky – Psychologie, psychiatrie a výzkum mozku. V první psychologické části se autor zabývá duševními problémy, jež je možné řešit pomocí psychoterapie, tedy prostřednictvím rozhovoru. Například psychologickou léčbou fóbií, posttraumatického stresu, nenávisti i lásce k terapeutovi nebo pocitu nedostatku štěstí v životě. Druhá část je věnována problémům, které mají prokazatelný biologický původ a lze je tedy léčit medikamentózně. Mimo jiné např. depresi, bipolárně afektivní poruše, panické poruše, poruchám přijmu potravy, schizofrenii apod. Třetí část knihy se věnuje výzkumu mozku.

„Člověk by měl poznat, že jeho radosti, jeho požitky, jeho smích a jeho lehkomyslnost pocházejí z mozku a pouze z mozku, stejně jako strach, utrpení, smutek a slzy. Pomocí mozku myslíme, vidíme a slyšíme, rozlišujeme mezi krásným a ošklivým, mezi dobrým a špatným…. Mozek vyvolává šílenství, naplňuje nás dnem i nocí hrůzou a strachem, ruší náš spánek, způsobuje zhoubné omyly, nesmyslnou paniku, duševní nepřítomnost a nechává nás dělat věci, jež jsou naší povaze vzdáleny. Všechno, co nám působí utrpení, je vyvoláno nemocným mozkem…“ (str. 303)

Mozek je spojením hmoty a ducha. Autor nám ve třetí části své knihy přibližuje vnitřní svět lidí, kteří se ocitli v krizi a zároveň popisuje pochody, které by se mohly a měly odehrávat v jejich mozku. Jak moc jsme ovlivňováni svým mozkem? Nejsme jen bezduché automaty, ovládáni milióny nervových buněk?

Kniha je vhodná pro ty z vás, kteří se chtějí dozvědět důvěryhodné informace o psychických poruchách a zajímá je i biologické pozadí těchto poruch. Právě díky tomuto rozměru hodnotím tuto knihu výše, než knihy I. D. Yaloma, který také ve svých knihách popisuje příběhy svých reálných pacientů, ale v jeho knihách mi chybí psychiatrické a biologické pozadí psychických poruch.

Komentáře (0)

kniha Nepřítel v mém pokoji recenze