Literatura faktu, které chybí fakta

recenze

Mrtvý na útěku (1969) 2 z 5 / prof.chrobak
Mrtvý na útěku

Kniha Desidera Galského Mrtvý na útěku z roku 1969 napsaná čtvrtstoletí po skončení druhé světové války otevírá záhadu, jaký konec potkal šedou eminenci Hitlerova nejbližšího okruhu - Martina Bormanna. I když v této válce přišly o život miliony obětí, a těch, o jejichž konci se nikdo nic nedozvěděl bylo jistě mnoho, přece jen temná postava vedoucí kanceláře Adolfa Hitlera a vedoucí hlavní kanceláře NSDAP vyvolávala řadu otázek. Řada pohlavárů Třetí říše ukončila svůj život sebevraždou (včetně toho nejvyššího), další byli odsouzeni v Norimberském procesu. Ale Bormann těmto koncům evidentně unikl, a byl to člověk disponující značnou mocí a řadou hypotetických možností, jak se zachránit. Ovšem v hroutícím se Německu platilo - ten kdo dřív uteče, ten se má větší šanci se zachránit. Pro ty, kteří se loajality k vůci snažili zůstat mu nablízku se tato šance zmenšovala tím více, čím déle setrvávali v centru dění. Navíc takto známé persony byly vystaveny riziku, že i když utečou a ztratí se na čas v chaosu, díky tomu jak jsou známí budou odhaleni (viz příklad Himlera). Kniha se zabývá množstvím spekulací a hypotéz o nejasném konci Hitlerova tajemníka, po jejímž přečtení jsem získal dojem, že se vlastně s určitostí nedá tvrdit nic. A že existuje tolik protichůdných svědectví o jeho možné smrti a zavádějících stop po jeho údajném dalším životě, že se možná už nikdy nepodaří zjistit pravdu. Téma se stalo postupem času předmětem populární a pravidelně se objevovalo v tisku (pamatuji např. velký článek v osmdesátých letech v časopise Signál). Různé dezinformace a rádoby senzace se těšili zájmu už v době, neexistoval internet, jenže tehdy se jim neříkalo fakenews nebo hoaxy, ale novinářské kachny. Ve velmi zajímavé knize "Poslední dny Hitlerovy" také její autor Trevor-Roper nechával tuto otázku v prvních vydáních otevřenou, nicméně vzhledem k důkazům, které se objevily v sedmdesátých letech, se podařilo na jejich základě tuto otázku prakticky uzavřít. Stín pochybností se sice stále občas vynořuje, ale po tolika letech nejistoty a tolika spekulacích se snaha o zpochybnění ať už z jakýchkoliv pohnutek dala očekávat.


Mrtvý na útěku Mrtvý na útěku Desider Galský

Autor sleduje stopy po muži, kterého svět pohřešuje více než 20 let - po M.Bormannovi, tajemníku a nejbližším důvěrníku Adolfa Hitlera. více


Komentáře (0)

Přidat komentář