Láska žiarivejšia než diamant (?)

recenze

Diamantové pokušenie (2020) 2 z 5 / marcoz
Diamantové pokušenie

Otáznik v nadpise som použil kvôli určitej neistote, čo sa ma zmocnila pri čítaní novinky Jane Featherovej. Čosi totiž na mňa podprahovo pôsobilo rušivo a až neskôr som si uvedomil, kde bol pes zakopaný. V samotnom vzťahu medzi hlavnými postavami, v ich správaní a vzájomnej interakcii. Je paradoxné, že práve to je základom historickej romance, navyše u takej zabehnutej autorky, akou Featherová nepochybne je. Ale pekne poporiadku... Diamantové pokušenie je prvou časťou trojdielnej série Londýnske klenoty. Zatiaľ čo väčšina romancí sa odohráva v regentskom či viktoriánskom období, tu sa ocitáme na začiatku 20. storočia. U danej spisovateľky to nie je, napokon, nič výnimočné, v eduardovskom Anglicku sme sa pohybovali aj v predošlej sérii Sestry Duncanové.

"Hnev nebol žiadnou obranou pred vynárajúcimi sa spomienkami na dobré časy, keď sa nemohli jeden druhého nabažiť, keď by zaňho aj dýchala, keď jej telo túžilo po ňom, kedykoľvek nebol s ňou. Až do minulej noci si myslela, že sa jej podarí ovládnuť tú šialenú túžbu - veľmi jej v tom pomáhal hnev zmiešaný do žiaľom -, no potom... včera v noci sa stalo, čo sa už neodstane. A teraz sa znovu cítila bezbranná pred náporom všemocnej vášne, ktorá prevyšovala jej hnev, ba aj dobiela rozžeravenú zúrivosť, čo blčala v ňom, keď takým neznesiteľným spôsobom zasahoval do jej záležitostí, a pritom sa samoľúbo nazdával, že si ju podmaní." (str. 84)

V roku 1902 sa Diane Sommervillová vracia do Londýna z Južnej Afriky po tom, ako v búrskych vojnách prišla o brata Jeremyho. Ako dedička diamantových baní sa prirodzene ocitne v hľadáčiku lovcov vena, osud (či skôr Jemeryho konanie) jej však opätovne privedie do cesty Ruperta Laceyho, neverného bývalého snúbenca. Vplyvom okolností sú nútení zotrvávať pod jednou strechou, čo by sa zaručene nestretlo s pozitívnym prijatím zo strany prudérnej spoločnosti. A tak sa dohodnú na predstieranom manželstve, z čoho, samozrejme, vyplynie vzájomná príťažlivosť a potláčané city. V tomto smere je Diamantové pokušenie skvelým čítaním, autorka dokonca ako zvyčajne reflektuje aj dobovú atmosféru a reálne udalosti. Búrske vojny a ich dopad na život vyšších vrstiev v Anglicku nie sú častým motívom, preto som uvítal tento malý exkurz a neraz som pri čítaní ľutoval, že sa Featherová radšej nezamerala na osudy Sommervillovcov v Južnej Afrike... Možno by si hlavní hrdinovia väčšmi uvedomovali svoje detinské správanie v porovnaní s východiskom celého príbehu. Rupert sa po celý čas prejavuje ako dominantný macho, ktorý chce Diane ovládať, nevie sa zmieriť s jej rozhodnutiami, ba ešte aj jeho bozky či posteľné scény sú ovplyvnené panovačnosťou. Chápem, je to drsný chlap a Diane očividne imponuje jeho autorita, no nazdávam sa, že súčasný čitateľ (či skôr čitateľka) sa so vzťahom tohto typu stotožní iba ťažko. Ani Diane v tomto zmysle nevyznieva dvakrát príjemne, občas sa správa ako dieťa, ktoré sa nechce podeliť so svojimi hračkami, a napriek prežitým útrapám a zodpovednosti na svojich pleciach sa neraz prejaví rozmaznane a povrchne.

"Rupert potichu zahrešil. Keď sa vrátili z Deerfieldu, robil si nádeje, že všetko pôjde ľahšie, no napriek vzájomným dohodám, napriek fantastickej noci s diamantmi Diana vytrvalo žila vlastným životom, nezávisle od neho, svoju časť domu brala ako svätyňu. Vyzeralo to, akoby dvaja odlišní ľudia viedli celkom odlišné životy. V noci boli vášnivými milencami, ale za jasného denného svetla Dianu hnevala jeho prítomnosť, ako aj pretvárka na verejnosti - tú dodržiavala rovnako ako predtým. Kým v tomto nedôjde k náprave, nič sa nezmení." (str. 138-139)

Odhliadnuc od charakterov ústredných postáv je Diamantové pokušenie tradičnou romancou, ktorej prospieva posunutie deja do 20. storočia. Zakomponovanie motívu drahokamov sa ukazuje ako vhodne zvolený krok, ktorý má šancu utiahnuť celú sériu. Preto verím, že v ďalších častiach sa dočkáme rozumnejších postáv, ktoré nebudú iba plochými archetypmi. Jane Featherová je skúsená spisovateľka, prinášajúca hlbšie problémy, a tak je moje očakávanie viac než opodstatnené a určite na ňu nezanevriem pre jeden malý prešľap.

Komentáře (0)

Přidat komentář