Konspekt ke knize Konec prokrastinace aneb chce to pořádný křečko-restart!

recenze

Konec prokrastinace (2013) / Crejzi
Konspekt ke knize Konec prokrastinace aneb chce to pořádný křečko-restart!
Jak přestat odkládat a začít žít naplno? To je otázka, kterou si Petr Ludwig pokládá ve své knize "Konec prokrastinace" a nabízí nám mnoho užitečných rad.
Po prvním otevření této knihy čtenáře okamžitě upoutá její neobvyklé zpracování, a tím jsou poutavé grafické nákresy. Díky autorovým vlastnoručně kresleným obrázkům a psaným textům se z tohoto díla stává unikát.

Kromě teoretické části, kde se autor zabývá samotnou definicí prokrastinace jako takové, novodobé rozhodovací paralýzy a uvažování nad důležitostí osobního rozvoje, lze v knize nalézt spoustu užitečných doporučení a cvičení jak postupně upustit od odkládání povinností.
Klíčovými faktory pro „zatočení s prokrastinací“ jsou vnitřní a vnější motivace, kterým autor věnuje několik kapitol a učí čtenáře jak si vybrat tu správnou. Využívá k tomu nástroje, jako jsou osobní vize, osobní SWOT analýza či sepsání dosavadních úspěchů a neúspěchů samotného čtenáře.
V druhé části knihy autor na metafoře slona a jezdce vysvětluje proces učení návyků, radí jak se zbavit zlozvyků a představuje velice praktický nástroj zvaný „buzer lístek“. „Tento buzer lístek lidem umožňuje naučit se brzy vstávat, zdravě jíst, pravidelně sportovat, vzdělávat se nebo zvládnout jiný pozitivní návyk. Stejným způsobem také napomáhá ovládnout naše zlozvyky.“ (str.113). Jedná se o jednoduchou tabulku, do které se každý den zaznamenávají jednotlivé úspěchy a neúspěchy (např. zda se mi podařilo vstát v 7:30). Při vyhodnocení takto předem vypsaných aktivit se každá odpovídající buňka označí buď zeleně (splněno) anebo červeně (nesplněno). Touto metodou se člověk postupně naučí dělat věci pravidelně a dlouhodobě. Autor však zmiňuje také rizika této metody. Zdůrazňuje například tzv. racionalizaci, což znamená ospravedlňování určitého chování („hledání výmluv“), která se objevuje při nedodržení dané aktivity kvůli nějaké vnější překážce, kterou my sami nemůžeme ovlivnit. Z takovéto racionalizace může člověk velmi rychle přejít k prokrastinaci buzer-lístku, kdy už samotnou tabulku člověk nevyplní včas („Prokrastinování boje proti prokrastinaci“).

V posledních kapitolách knihy se autor věnuje tzv. prokrastinační smyčce Křeček, což je název pro stav bezmoci, který je charakteristický nespokojeností a pocitem, že „na to nemáme“. Autor nabízí čtenáři několik způsobů jak s těmito křečky bojovat, seznamuje je s termíny jako je „flow“, „inner game“ a „Dunning-Kruger efekt“ - vše za pomocí metafory „Křečko-restart“, což dělá ze zdánlivě složitých cizích pojmů velmi poutavé myšlenky a srozumitelné rady, které se snadno uplatňují v praxi.

Komentáře (0)

kniha Konec prokrastinace recenze