Koho vláda, toho náboženstvo

recenze

Ohnivý stĺp (2018) / Igor1311
Koho vláda, toho náboženstvo
Tretia časť (dúfam, že nie posledná) série Kingsbridge nás zavedie do pohnutého obdobia náboženských vojen, hlavne do Anglicka a Francúzska. Anglický kráľ Henrich VIII. sa odklonil od katolíckej viery a jeho nástupkyňa Alžbeta I. pokračuje v podobnej politike. Celá druhá polovica 16. storočia sa v Európe nesie v znamení náboženských nepokojov.

Prešlo asi štyristo rokov od doby, kedy Jack Staviteľ postavil slávne katedrálu v Kingsbridgi. Ďalších dvesto rokov prešlo od stavby Merthinovho mosta.

Zverejnenie 95 téz Martina Luthera zamiešalo karty v náboženskej otázke. V Anglicku sa kráľ Henrich VIII. od katolicizmu odklonil, čo ťažko znášala prokatolícka šľachta. Najväčšie náboženské nepokoje prepukli vo Francúzsku počas Bartolomejskej noci..

Tento veľký masaker hugenotov - francúzskych protestantov - je jedna z hlavných línii Follettovho diela. Táto masakra sa týka aj Anglicka. Radca Ned Willard, jedna z hlavných postáv, v službách kráľovnej Alžbety I. sa snaží všetkými prostriedkami zabrániť najmä katolícky cítiacej šľachty prebrať vládu. Jeho hlavným protivníkom je Rollo Fitzgerald, brat jeho druhej manželky. Takmer celý život sa Ned, ako protestant, snaží v Anglicku zabrániť tomu, čo sa roku 1572 odohralo vo Francúzsku.

Od predchádzajúcich dvoch častí Follette upúšťa od staviteľských prác, ktoré zohrávali veľkú úlohu prvých častiach. Sleduje najmä politické udalosti a to v dvoch rovinách: situáciu v Anglicku, ktorá sa nikdy nepretransformovala to takých obludných rozmerov, ako vo Francúzsku. Druhá línia sa odohráva práve vo Francúzsku, kde sa nachádzala veľká enkláva protestantov. To vyústilo vo veľký masaker hugenotov.

Celý, takmer 800 stranový príbeh nás nenechá chladnými, ani jedna veta nie je navyše. Odohráva sa v období, ktoré sa nezmazateľne zapísalo do európskych dejín. Z celej trojdielnej série ide o najdynamickejší príbeh opierajúci sa o veľké množstvo reálnych historických postáv.

Komentáře (0)

kniha Ohnivý stĺp recenze