Dobrá kniha

recenze

Uspořádej svůj duchovní svět (2008) / BřeťaFajmon
Uspořádej svůj duchovní svět

Jedná se o dobrou knihu o základních disciplínách křesťanského života. Už jsem knihu četl dříve, ale některé věci si pamatuji dosud: Kromě knih napsaných existuje i kniha života - kniha našich vztahů, životů lidí kolem nás, života naší společnosti. Číst v této knize je stejně důležité jako v těch psaných knihách - měli bychom přemýšlet nad tím, jak k nám Pán Bůh mluví tím, co se děje v životech našem i kolem nás, v životě naší společnosti.

Další věc, co si pamatuji, že v kapitole o podřízení se druhým říká: podřizujte se druhým ve všem, s radostí strpte všechno, ať si lidé s váma dělají, co chtějí (pokud si pamatuji dobře). To je na jednu stranu překvapivé, že neučíme lidi zodpovědnosti, kdyby nás třeba chtěli trochu zneužít podle sebe. Na druhé straně má pravdu, že spolupráce s lidmi a soužití s lidmi nás bude vždy stát více, než jsme původně mysleli či chtěli. Upozorňuje na cenu mezilidských vztahů - ne v negativním smyslu, ale v pozitivním, že máme mezilidské vztahy přijmout s radostí. V souvislosti s dalšími oblastmi života, o kterých mluví, i tato rada nakonec vyznívá dobře.

Komentáře (0)

Přidat komentář