Cílkova příručka pro přežití

recenze

Tři svíce za budoucnost (2012) / Lector
Cílkova příručka pro přežití
Tři roky starý Cílkův originální a poměrně velkolepý editorský počin nevyčpěl ani poté, kdy si myslíme, že nejhorší je za námi. Tedy pokud si to myslíme v souvislosti s ekonomickým oživením, které mezitím nastalo.
Vlastní kniha není ani tak o „krizi“, kterou jsme de facto protancovali, ale o krizi, která může nastat a pravděpodobně také jednoho dne nastane a je jen otázkou, jaké datum bude stát na kalendáři. Píši „jednoho dne“, protože bezpochyby vše bude onoho rána „nastartováno“ palcovými titulky v masmédiích bez ohledu na to, že „ten den“ plíživě už nějakou dobu přichází.
Tři svíce pro budoucnost mají být jakýmsi naším průvodcem, až to přijde. Ale upřímně řečeno, to už bude pozdě. Ta kniha je spíše včasným varováním. Záleží jen na přístupu čtenářů. Někdo ji přijme za svatou, někdo jen jako kratochvilné čtení. Podle mě je pravda někde uprostřed, ale těžiště je přece jen blíže k chápání knihy jako varování.
Kniha je nezvykle členěna, a to hned podle dvou rozlišovacích znaků. Prvním z nich je délka příspěvků. Kniha je poskládána ze souvislejších textů, a pak z menších obvykle pragmaticky laděných textů a poznámek. Oba druhy textů jsou soustředěny do bloků, které se vzájemně střídají a jsou odlišeny typograficky a dokonce i papírem. Druhým rozlišovacím znakem je zaměření textu. Buď jde o text filozofický nebo sociologický či pragmaticky zaměřený, tedy o nějakou konkrétní radu.
Pokud se týká konkrétních témat a obsahu, je skladba velmi rozmanitá, takže na jedné straně naleznete vágní úvahy o kultuře a roli malíře ve skomírajícím věku a na druhé straně velmi precizní a pragmatické rady, jak by měly vypadat zásoby ve vaší spíži. Z mého pohledu jsou nosnými tématy energie a energetika, zásobování vodou a potravinami. Tato témata jsou doplněna četnými dalšími, jako jsou zkušenosti z katastrofou poškozených lokalit (New Orleans, Fukušima), soužití lidí v komunitách, soužití kultur… Už z této jednoduché demonstrace je patrné, že vypořádat se s tou knihou není tak úplně jednoduché. Je to, jako když pejsek a kočička pekli dort a přísad je v něm několik desítek. Jen málokdo najde zalíbení ve všech textech a ve všech polohách. Ni já ne.
Určitou roli také hrají autoři jednotlivých textů. Cílek, nejhojněji zastoupený autor, je jako obvykle poměrně věcný, analytický a srovnávající. Ale neplatí to u všech jeho textů. Má jich ve sborníku tolik, že není problém vytřídit z nich i několik, které byly sepsány snad jen kvůli autorskému honoráři. Vedle něho se určitě neztratili Ivan Beneš (energetika), Jan Keller (sociologie), Martin Kašík (filozofie, sociologie). Jejich příspěvky považuji za přínosné. Naproti tomu úvahy o víře z pera Jana Trusiny či kulturní „střípky“ Marka Šindelky, Mariana Pally či Radoslavy Schmelzové či filozofický pohled Erazima Koháka jsou jen mlácením prázdné slámy a bohužel je nelze ani zkompostovat, budu-li se držet ducha knihy.
Závěr knihy je věnován představení zastoupených autorů, slovníku vybraných pojmů souvisejících s obsahem knihy a poměrně komplexnímu soupisu odkazů na knihy a další informační zdroje. Kniha je tedy zpracována velmi pečlivě, i když i mistr tesař se někdy utne: editor neuhlídal příspěvky a tak se stal drobný renonc, že text Heleny Štorchové je ve sborníku zařazen hned dvakrát.
Autoři dávají v knize najevo, že byť u jejího zrodu stála pravděpodobně aktuální finanční krize, či spíše jen recese, není pro ně opravdovou krizí a de facto jim nestojí za velké komentáře. Opravdovou krizi tuší či spíše předpovídají, aniž by přesně vymezili její počátek, respektive se tento bod pohybuje v odhadu několika málo let až po několik desetiletí. A coby mělo být příčinou velké krize? Je to prosté – energie, respektive její nedostatek. Autoři pracují s veličinou energetická návratnost (EROEI), což je např, počet barelů vytěžených díky jednomu barelu ropy do procesu vložené ve formě energetické suroviny. Tato veličina je vyjádřením, jak jsme (obyvatelstvo Země) na tom se zásobami ropy a jejich využitelností. A tato veličina poměrně závratně klesá. U nových podmořských nalezišť činí u jen 1 :15 (před sto lety to bylo cca 1 : 100) a hranicí, kdy ropa přestane být prakticky dostupná, je hodnota 1 : 5. Nejde ale přirozeně pouze o ropu, nicméně ropa je pojímána jako strategická surovina, jež je doslovným palivem motoru světové ekonomiky.
Mnoho příspěvků je věnováno doporučení, jak se pojistit před dopady krize už teď, kdy krize na sebe v dálce teprve upozorňuje, a co dělat v případě, kdy udeří. Ale jste-li nepřipraveni, mnoho toho už neuděláte. Takže popořadě: pořiďte si fotovoltaické panely a solární teplovodní panely, kupte si elektrocentrálu a k ní několik barelu benzínu (ale pozor trvanlivost bio benzínu je cca 4 měsíce – zásoby musíte obměňovat), pořiďte si kamna na dřevo a zásobou dřeva, nakupte několikasetkilogramové zásoby základních potravin (ale pozor na škůdce), sežeňte si filtry na úpravu vody z přírodních zdrojů, udělejte si zásoby svíček, nakupte si ruční nářadí, které je nezávislé na elektřině, kupte si pozemky s rozlohou min. 100 m2 na osobu, na kterých budete pěstovat zemědělské plodiny. Budete-li chovat nějaké zvířectvo, budete těch pozemků potřebovat více. Pokud to všechno budete mít nachystané, popřemýšlejte, jak to ochránit před potulnými a rabujícími tlupami všehoschopných darebáků, kteří se v takových časech vždy vynoří, a není jich málo. Proto, abyste zvýšili šance na přežití, je třeba být zadobře s místní komunitou a tak se přestaňte hádat se sousedy a udělejte si z nich kamarády.
Zapomněl jsem na něco? Ano. Naučte se ručně obdělávat půdu a pěstovat důležité plodiny, naučte se konzervovat plodiny a maso bez mrazáku.
Přechází vám z toho hlava kolem, dospěli jste k názoru, že až to přijde, nemáte šanci přežít? Může vás utěšit jediná věc. Kromě několika málo venkovských hospodářů, kteří se ale nejspíše stanou jako první obětí rabování, na tom budeme všichni stejně. Přežijí ti nejsilnější s nejmenšími zábranami. A možná několik altruistických skupin - ty ovšem jen v podmínkách doby kamenné.
Ať se vám zdají hezké sny.

Komentáře (2)

kniha Tři svíce za budoucnost recenze

Lector
15.12.2015

»yenda1: Děkuji za ohodnocení ale hlavně za věcný komentář. Shoduji se s Tebou, že klíčovým faktorem v takových okamžicích jsou mezilidské vztahy, což v mé recenzi je překryto jinými úvahami. Pokud nebude spolupracovat skupina lidí, navzájem si pomáhat a navzájem se chránit, jednotlivec nezmůže nic.
Díky za odkaz na "preppers". Přiznám se, že jsem o nich nevěděl, a dostalo se mi poučení.

yenda1
14.12.2015

Skvělá recenze Lectore. Pokračování je ještě vykrmenější.
Cílek sám o sobě mluví, jako o mírnější formě tzv. "preppers". Mírnější proto, že jsou tací, kteří tuto činnost dovedli do exotických rozměrů. Tato kniha je zčásti takovou light (opravdu hodně light a stručnou) prepper příručkou. Hnutí tajemných předem se připravujících je určitě hodno pozornosti.
http://www.prepper.cz/

Ke knize. Významová tresť knihy pro mne tkví v pro mnohé banální a vágní formulaci - nejdůležitější po kolapsu budou lidské vztahy. V překladu spolu-práce, kooperace, konání ve prospěch skupiny. Samotné zásoby a všemožné vyfikundace budou v dlouhodobém horizontu k ničemu (ale bez nich to taky nepůjde). Páč ten umí to a ten zas tohle. Takže budeme buď spolupracovat nebo vůbec nebudeme.