Svatá noc

Povídka od: Adalbert Stifter, Lucie Müllerová

Z knihy: Pohádky, pověsti a legendy

Adalbert Stifter opakuje vyprávění své babičky o tom, jak různí lidé v kraji jeho dětství zahlédli Ježíška. Připomíná si kouzlo zimní krajiny a dětského očekávání. Nakonec popisuje, jak se Štědrý večer liší podle zámožnosti rodin, jež ho světí. Ve městech nebo na statcích se například staví do místnosti vánoční stromeček, kdežto v chaloupkách se dárky pokládají na ubrus prostřený na stůl, židli nebo skříň.


Komentáře (1)

JulianaH.
15.11.2021

„Za dávno minulých takových vánočních nocí s Ježíškem jsme u mladé Vltavy často slyšeli zlatého koníka zvonit a dovádět.“

To je tak krásná věta, že ji musím citovat. :)