Návrat O’Farrisseye

Povídka od: John Morressy
Z knihy: Kletba von Krumpelsteinů a jiné hrůzy


Popis není zatím k dispozici.

Originální název:

The Return of the O'Farrissey


Rok vydání originálu: 2006

Komentáře (0)