Kolébka

Povídka od: Alois Jirásek

Z knihy: Divadelní hry I

nehodnoceno

Mladý král Václav IV. (ještě za života svého otce, císaře Karla IV.) se často a rád oddává honům v křivoklátských lesích. Při těchto kratochvílích s oblibou navštěvuje polesného Jíru, děda sličné Aleny.
V době, kdy král Václav musel odjet na politická jednání, ujal se úřadu králova purkrabího na Jívně Daniel z Mrákotína. S sebou si na svoje nové působiště přivedl i Margaretu, hospodyni. Oba jsou velmi prudcí, moc jim navíc stoupla do hlavy. Pasovali se do role mravokárců. Purkrabí se rozhodl, že opráší starou kolébku pro nevěrné ženy – kolébka kdysi sloužila jako místo veřejného potrestání záletných žen, a vyřídí si tak i účty s polesným Jírou, na jehož místo chce dosadit svého známého, a jeho vnučkou, jejíž krása a svobodomyslnost provokuje jak purkrabího, tak Margaretu.
Nechá své pacholky, aby zašli na místní taneční zábavu a vybubnovali nové nařízení ohledně kolébky. Všichni se rozutekli a oznámili to i Aleně.
Rozdurděný purkrabí s Margaretou přichází k polesnému. Purkrabímu se nelíbí Alenino chování, ta ho navíc schválně provokuje, když mu říká, jak ráda tancuje a kolik má nápadníků. Mezitím se vrací polesný Jíra. Purkrabí mu vyčítá, jak se jeho vnučka chová a že půjde do kolébky. To polesného rozčílí a žene purkrabího pryč.
Alena se dozvídá, že se král vrátil z cest a je nyní v křivoklátských lesích. Objeví se králův doprovod – král jim prý utekl do lesa. I purkrabí dostal avízo, že přijel král. Jde jej spolu s královým doprovodem hledat.
Za Alenou ve stejný čas dorazí její milý Jan, student z Rakovníka. Jakmile se políbí, uslyší hlasy. Aby se Alena vyvarovala nařčení a pomluvám, Jan se ukryje. Z houští se vynoří král. Vřele se s Alenou vítá, ta je však celá nesvá. Jana popadne žárlivost, a vstoupí mezi Alenu a krále.
Purkrabí se spolu s královým doprovodem vrací do hájovny. Král – když zjistí, že purkrabí krále nikdy neviděl – požádá Jana, aby si s ním vyměnil role. Chce si ještě v klidu zalovit, než bude muset řešit pracovní záležitosti. Jan souhlasí s podmínkou, že si bude moci vyrovnat účty s purkrabím za to, jak Alenu i jejího děda urazil.
Na hradě Jívně se k Janovi chovají jako ke králi. Jan vyzvídá, co si purkrabí a Margareta myslí o Aleně i jejím dědovi, a zjišťuje, že purkrabí má na místo polesného zálusk pro svého známého. Nechá předvolat Alenu. S ní přijde i král a polesný, Alenin děd. Jan poroučí přinést kolébku. Margareta, v domnění, že bude Alena potrestána, přináší kolébku a Jan poroučí, aby si do ní lehla Margareta a purkrabí ji pohoupal. To za sprosté pomluvy a zneužívání úřadu pro své známé. Král ukončí hru, přiznává se, kdo je zač, a hra šťastně končí.

Zdroj: aloisjirasek.cz


Komentáře (0)