Knížka mravních naučení svatého krále Štěpána králevici Imrichovi

Povídka od: neznámý - neuveden

Z knihy: Legendy a kroniky Koruny uherské

Panovnické zrcadlo, které vzniklo na dvoře krále Štěpána pro jeho syna Imricha; snad je sepsal sám svatý panovník. Cíl, o nějž má vladař usilovat, je podle autora dobrá vláda v kombinaci s osobní spásou.

V předmluvě autor vyjadřuje přesvědčení, že panovník má světu vládnout rozumně, neboť rozumně ho stvořil i sám bůh. Kralevic musí poslouchat své rodiče a nesmí se dát zkazit přepychem.
Následně se spisovatel zabývá deseti body dobré vlády. Radí, aby Imrich dbal o pravou víru a církev a aby laskavě a uctivě zacházel s biskupy. Ke šlechtě se má chovat jako ke svým bratřím a otcům, nikoliv jako ke sluhům. Bude pro něj lepší, když rozhodování pří ponechá na soudcích, neboť není snadné docílit spravedlnosti.
Vlídný má být rovněž k hostům, kteří do uherského království přicházejí (kolonisté, obchodníci, kněží, rytíři), neboť síla státu tkví v jeho rozmanitosti. Musí ctít radu moudrých starých lidí, tradici vlády nad jednotlivými národy a své předky: „Duch neposlušnosti rozhazuje květy z věnce koruny.“
Měl by dlouho setrvávat na modlitbách, protože tak si lze vyprosit účinnou boží pomoc, a pěstovat zbožnost, milosrdenství i další křesťanské ctnosti (trpělivost, pevnost, pokora, uměřenost, mírnost, čestnost, cudnost).
Tak bude dobrým vladařem.

Originální název:

Libellus sancti Stephani Regis institutione morum ad Emericum ducem


Rok vydání originálu:

Komentáře (0)