Kniha apokryfů

Povídka od: Karel Čapek

Z knihy: Hovory s T. G. Masarykem / Kniha apokryfů / O věcech obecných čili Zóon politikon

Příběhy filozoficky traktované, v nichž autor dává biblické, historické či klasické literární látce soudobé vyznění.

Originální název:

Kniha apokryfů


Rok vydání originálu: 1932

Komentáře (0)