Jan Žižka

Povídka od: Alois Jirásek

Z knihy: Divadelní hry. Díl II.

nehodnoceno

Roku 1421 táhl Zikmund opět proti husitům. Zastavil se v Brně, kde hrozbami přinutil české a moravské pány podobojí, aby se k němu připojili. Odtud jeho vojsko vyrazilo do Čech.
Zdálo se, že tentokrát Zikmund Žižku porazí. Žižka byl právě obklíčen plzeňskými a v Praze zuřily spory mezi vyznavači kalicha. Ale Žižka prorazil obklíčení a spěchal se svými vozy a bojovníky do Prahy. Tam smířil rozhádané strany a společně s Pražany vytáhnul proti Zikmundovi.
Na kopci Kaňku u Kutné Hory obklíčil Zikmund husitské vojsko tak, že se zdálo nemožné, aby se Žižka zachránil. Slepý vůdce však opět zvítězil - zmátl křižácké vojsko a hnal jej až k Německému Brodu, kde jej porazil.
Po tomto vítězství se znovu obnovily staré spory mezi vyznavači podobojí. Zavražděním radikálního kněze Želivského získala v Praze navrch strana nepřející Žižkovi a chtějící co nejdříve ukončit vyčerpávající boje. Začala vyjednávat se Zikmundem i s Římem a panstvem obou stran.
Zikmund najal na Žižku vraha, který se vetřel v Žižkovu přízeň. Díky Žižkově obratnosti však pokus o vraždu skončil neúspěšně – Žižka vraha praštil palcátem.
Žižka se na Prahu velmi rozzlobil. Rozhodl se, že potáhne do Prahy a Prahu vyplení. Mezitím však byli Pražané opět pány zrazeni. V polovině září 1424 stál Žižka u vsi Libně a chystal se udeřit na Prahu. Jeho hejtmané i dcera Kateřina jej však uprosili, aby přijal posly Pražanů v čele s knězem Rokycanou. Ti jej přemluvili a Žižka od Prahy odtáhnul. Praha tak zůstala uchráněna.

Zdroj: aloisjirasek.cz


Komentáře (0)