Hovory s T. G. Masarykem

Povídka od: Karel Čapek

Z knihy: Hovory s T. G. Masarykem / Kniha apokryfů / O věcech obecných čili Zóon politikon

Kniha vznikla na základě rozhovorů vedených v období let 1926 - 1927, vycházela postupně, po částech v letech 1928, 1931 a 1935. Čapek dokázal zachytit zpoetizované vzpomínky, názory a myšlenky TGM velmi citlivě a s úctou, ale nepřikrášleně, nepózersky, bez literární šablony.

Originální název:

Hovory s T. G. Masarykem


Rok vydání originálu: 1935

Komentáře (0)