Heleně

Báseň od: Edgar Allan Poe

Z knihy: Zrádné srdce: Výbor z díla, Havran a jiné básně (33 básní), E. A. Poe

Báseň věnovaná básnířce Whitmanové.
Báseň v českém překladu začíná verši:
"Já jsem tě viděl jednou - před lety:
jak je to dávno? - nevím, ale dávno..."
---
(Jedná se o druhou báseň s názvem "Heleně", kterou Poe složil. Ta starší je roku 1831.)

Rok vydání originálu: 1845

Komentáře (0)