Lilith: Had v trávě - obálka knihy

Autor obálky: Alan Craddock

Lilith: Had v trávě - obálka knihy