Světový den knihy a autorských práv 2010

novinky

/ Dan
Světový den knihy a autorských práv 2010

Světový den knihy a autorských práv 2010 neboli World Book Day and Copyright Day 2010 se blíží. Již tento pátek 23. dubna oslaví tento svátek na celém světě pod patronátem UNESCO již po patnácté.

Tento svátek by měl být zaměřen především na propagaci knih a čtení a měl by se stát největší každoroční oslavou nejen knihoven, ale i vydavatelů, knihkupců a dalších zúčastněných subjektů, kteří společně pracují na podpoře čtení pro lidi všech věkových kategorií. Světový den knihy a autorských práv slaví více než 100 zemí světa všech kontinentů od roku 1995.

Datum 23. dubna je pro světovou literaturu symbolické, v tento den ve stejném roce 1616 zemřeli Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare a Inca Garcilaso de la Vega. Je to také datum narození nebo úmrtí jiných významných autorů, jako je Maurice Druon, Halldór Kiljan Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla i Casadevall a Manuel Mejía Vallejo.

Světový den knihy a autorských práv 2010 je slaven v rámci Mezinárodního roku pro sbližování kultur. Více informací můžete získat na stránkách UNESCO . Úlohou Mezinárodního roku sbližování kultur je propagace pozitivních příkladů a také originálních projektů dokládajících pozitiva kulturní rozmanitosti a mezikulturního dialogu. UNESCO zařadilo do plánu i 10 akcí z České republiky - např. 20. ročník Festivalu spisovatelů , 80. ročník festivalu Jiráskův Hronov a Svět knihy Praha .Vybrané akce knihoven:

Knihovna Jiřího Mahena v Brně nabízí svým uživatelům seznámenís novými audioknihami ze svého fondu. Městská knihovna Chotěboř bude půjčovatknihy i v noci v rámci Večera s knihou. Městská knihovna NováVčelnice připravila výtvarnou dílnu pro děti i dospělé - vyrob si svou vlastníknihu s názvem Každá kniha má svého autora! Pořad Básníci Znojmu nabízíMěstská knihovna Znojmo. Znojmo nám také připravilo akci S knihou za poznáním asbližováním kultur - Vietnam, Mongolsko, pohádky, příběhy, zvyky, gastronomie,zajímavosti. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích připravila keSvětovému dni knihy zábavné odpoledne v knihovně. Městská knihovna Velvarypřiblíží dětským čtenářům literární postavy v pořadu Kdo bydlí v naší knihovně?


Dopoledne s nakladatelstvím Anagram slibuje Městská knihovna Havířov. Výtvarná soutěž dětí - Výrobanejoblíbenější knihy se bude pořádat v Městské knihovně Radnice. Čarodějnickéodpoledne v knihovně - čtení knih o čarodějnicích, výroba čarodějnickýchzáložek do knih a čarodějnických knih pro děti i dospělé připravuje Městskáknihovna Chodov. V této knihovněbude také autorské čtení Jiřího Macouna Plusminusmax. Knihovna Kroměřížska -příspěvková organizace pořádá výstavu na téma "Sbližování kultur" avýstavu nejlepších dětských prací z výtvarné dílny "Namaluj si obal prosvou knihu". Andersenovy pohádky dětem přiblíží Městská knihovna Kamenicenad Lipou.


Městská knihovna v Chebu organizuje již tradiční přednášky Historie knihy a knižní vazby. Workshopy sknižním ilustrátorem Adolfem Dudkem - Nehulím, kreslím.Aktivně kreslit -aktivně žít má na programu Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov. Nový Zélands Jiřím Márou přpravila Městská knihovna Studénka. Knihovna města Olomoucenabízí Kutilskou dílničku (vyrábění záložek do knihy) k Světovému dni knihy aautorských práv - v oddělení pro děti a mládež, tématickou besedu "Tajemníautoři" pro studenty středních škol (formou kvízu představení dělsvětových autorů se zaměřením na W.Shakespeara) + prezentaci o životě a díleW.Shakespeara. Hrajeme s Františkem Hrubínem - dramatizaci veršovaných pohádek (hrajíděti z MŠ) připravila Místníknihovna Tvrdonice.


Knihovna města Mladá Boleslav svým čtenářům nabídne výstavu Počátky knihy. O pastelce bez barvy - projekt Pomáháme pohádkou připravila Městská knihovna Chrudim. Knihovna Městyse Chlum u Třeboně má na programu výstavu Co znamená Světový den knihy. Městská knihovna Sokolov bude křtít sborník povídek ze svých literárních seminářů "Za horizontem".


Přejít na komentáře